Značaj video sadržaja za SEO – VIDEO

Značaj video sadržaja za optimizaciju: Procenjuje se da će se vrlo brzo preko 85% internet prometa ostvarivati preko videa.

Više...