SEO optimizacija značenje: SEO kao pojam označava proces kojim se po pravilima Google pretraživača dostiže optimalna vidljivost web sajta radi privlačenja i dovođenja što većeg broja posetilaca.

Na Google i drugim pretraživačima interneta dobijemo linkove kvalitetnih web stranica koje sadrže traženi pojam.

Na pitanje šta je SEO, možemo reči da znači: Optimizacija sajta za pretraživače (Search Engine Optimization). SEO optimizacija sajta je veoma složen proces rada, kako na samom sajtu (On-Site i On-Page SEO), tako i izvan njega (Off-Page SEO).

Šta je SEO sajtova, SEO optimizacija web sajta značenje i smisao – slika:

SEO optimizacija web sajta značenje - kad bih znao da ću pasti

SEO optimizacija sajta značenje? Šta je cilj optimizacije sajta?

SEO optimizacija web sajta omogućava da Vaš sajt dođe baš do onih ljudi do kojih želite da dođete i koji su zainteresovani za to šta nudite. Izuzetno je važno to što ovim merama Vaša konkurencija biva potisnuta u drugi plan.

SEO optimizacija web sajta značenje za pretraživače interneta: Search Engine Optimizer, Search Engine Optimization ima za cilj što bolju poziciju web sajta i jačanje saobraćaja sajta preko organskih (prirodnih) rezultata pretrage na velikim svetskim pretraživačima interneta kao što su Google, Bing, Yahoo i drugi.
SEO optimizacija web sajta značenje (search engine optimization )

SEO sajtova za Google pretraživač  je jedna od najvažnijih SEO usluga. To je metodologija povećanja broja poseta web sajtu tako što se obezbeđuje visok plasman njegovih stranica u rezultatima pretrage (SERP) Google-a kao najvećeg pretraživača interneta.

Zašto je SEO optimizacija web sajta toliko važna?

Smisao SEO optimizacije sajtova je u tome što pomaže da se web sajtovi pozicioniraju tako da budu brzo pronađeni i posećeni na tražene ključne reči za koje su optimizovani. SEO optimizacija web sajta pomaže da i u otežanim uslovima uspešno ispunjavate svoje poslovne ciljeve uz pomoć svog web sajta.

Šta je SEO danas? Na tržištu je ogromna konkurencija.  Milioni korisnika interneta svakodnevno su u potrazi za odgovorima na njihova pitanja i probleme. SEO je danas važniji nego ikada, ali sa potpuno novim pristupom i preciznije definisanim ciljevima!

 Šta je seo, smisao i cilj? SEO optimizacija web sajta značenje

Optimizacija sajta za pretraživače se sve do 2013. godine oslanjala na ključne reči za sajt radi rangiranja i izlistavanja najboljih sadržaja kao odgovora na postavljane upite. Od pojave Googleovih algoritama Pande (2011) i Penguina (2012) pa do danas, smisao, značaj, taktike i strategije optimizacije za pretraživače doživeli su velike i korenite promene.

Savremena SEO zasniva se na što preciznijem razumevanju namere korisnika Google pretraživača prilikom postavljanja upita za pretragu, a ne na upitima kao ključnim rečima. Danas je najbolja taktika optimizacije sajta za pretragu ona koja je usmerena na definisanje i ispunjavanje ključnih potreba Vaše ciljane grupe (publike) prilikom pretrage.

SEO optimizacija sajta značenje za savremene pretraživače interneta

SEO optimizacija za pretraživače je danas od suštinskog značaja za vlasnike web sajtova, jer:

 • Korisnici su skloni da izaberu jedan od  5 prvih predloga na stranici sa rezultatima pretrage. Da bi dobili posetioce na svoju internet stranicu morate se naći u prvih 10 rezultata pretrage.
 • SEO vas stavlja ispred konkurencije. Ako dva sajta prodaju istu stvar, pretraživač će ponuditi posetiocu sajt koji je optimizovan. Taj sajt će imati više klijenata i bolji plasman svoje ponude.
 • SEO optimizacija web sajta obezbeđuje pouzdane rezultate. Bez SEO optimizacije više saobraćaja ne može uvek da znači i više zarade. Uz SEO izbegavate gubitak vremena i novca.
 • Bez SEO optimizacije sajta ostvarivanje vaših ciljeva ide teže, što često dovodi i do neprijatnih iznenađenja.
 • Korisnici veruju pretraživačima. Prisustvo web sajta na visokoj poziciji za ključne reči koje pretražuje, posetilac vidi kao potvrdu njegovog kvaliteta. Takve sajtove ljudi rado posećuju i promovišu na jakim društvenim medijima kao što su Facebook-u, Tvitter…

 

Namena optmizacije sajta je:

 • Stvoriti veliko i besprekorno korisničko iskustvo za posetioce.
 • Komunicirati sa pretraživača tako da mogu lako i brzo preporučivati Vaš sajt.
 • Na postavljeni upit za pretragu, ljudima ponuditi sadržaj upravo Vašeg sajta (ukoliko imate to šta traže).

SEO optimizacija web sajta značenje i proces rada

SEO optimizacija web sajta i Google administracija

 

Šta je organska SEO optimizacija web sajta?

Organska SEO optimizacija (eng. Organic SEO) je fraza  koja opisuje proces obezbeđenja prirodnog plasmana veb strana nekog sajta na regularnim pretraživačima. Regularna (organic) optimizacija sajta podrazumeva upotrebu ključnih reči i izgradnju linkova (link building), posebno povratnih linkova (backlinking), u pisanju sadržaja za ljude, a ne za mašine.

SEO optimizacija sajta nema za cilj da ostvari korist na način kojim se želi prevariti pretraživač, naprotiv!

 

seo strategija

 

VAŽNO: SEO optimizacija web sajta zahteva dosledno poštovanje seo pravila ukoliko želimo dugoročno dobre rezultate. SEO (Search Engine Optimization) web sajtova prvenstveno treba da zadovolji potrebe posetilaca, a tek onda i pretraživača koji odlučuju o prisustvu web sajta na internetu.

U tehničkom smislu SEO optimizacija sajta je usklađivanje njegovih funkcija i performansi sa zahtevima pretraživača za brzo i lako tumačenje i indeksiranje sadržaja. Krajnji cilj je da se odgovarajuće web stranice nekog sajta što bolje pozicioniraju na listi rezultata pretrage za odabrane ključne reči ili fraze.

 

Optimizacija sajta - slikovito

 

Spoljnji i unutrašnji linkovi, SEM (search engine marketing) i društvene mreže su krem na torti, a sadržaj, info arhitektura, CMS (content management system) i infra struktura su sve ostalo. SEO optimizacija sajta  je „šećer“ koji se nalazi u torti i čini je ukusnom poslasticom. Bez šećera teško da bi bila koja torta bila jestiva.

 

UPOREDITE ove dve torte. Na prvi pogled je jasno da je na desnoj torti primenjen „SEO“ 🙂

seo optimizacija - loša seo torta seo-torta

Linkovi su najvažniji faktori optimizacije sajta

Šta je link?

Link (hyperlink) je referentna tačka na nekoj drugoj veb stranici, dokumentu ili delu web sajta. Klik na link odvodi nas na mesto gde se nalazi odrednica tog linka. Linkovi se uvek prikazuju u boji ili kao podvučene reči (rečenice).

Možete da proverite da li je istaknuta reč link tako što držite kursor preko teksta. Ako se radi o linku, strelica kursora će poprimiti oblik šake sa ispruženim kažiprstom. Linkovi i njihova funkcionalnost su najvažniji faktori kojima se bavi SEO optimizacija web sajtova.

SEO optimizacija web sajta i Content Management System (CMS)

CMS je sistem za upravljanje sadržajem web stranica sajta. Smešten je na platformi koja podržava CMS. WordPress je najpopularnija i najbolja platforma sa CMS. WP platformu čine dva elementa:

 • Aplikacija za upravljanje sadržajem (CMA) i
 • zahtev za isporuku sadržaja (SDA).

WordPress

Znate li zašto baš WordPress?

 

CMA služi korisnicima koji ne znaju „Hypertext Markup Language“ (HTML) i koristi se za upravljanje sadržajem. To podrazumeva stvaranje, izmenu i uklanjanje sadržaja sa web stranice bez velike stručnosti. SDA koristi i prikuplja te podatke za ažuriranje veb stranica.

HTML je skup markup simbola (kodova) u nekoj datoteci.  Oni omogućavaju Veb browserima (Firefox, Opera, Chrome, Internet explorer …)  da korisniku prikažu sadržaj veb stranice. Sve ovo su bitni elementi kojima se SEO optimizacije web sajta bavi. Od ovih elemenata zavisi uspešnost optimizacije sajta.

SEO je deo Search engine marketinga (SEM)

SEO optimizacija web sajtova je samostalna veština, ali i marketinška disciplina. U internet marketingu SEO usmerava razvoj prirodne (neplaćene) vidljivosti na Internetu sa posebnim naglaskom na Google pretraživač. Marketinška kampanja sa osloncem na SEO, poznata je kao „optimizacija sajta za Google“ ili „google optimizacija“.

SEM (Search engine marketing) je oblik marketinga na internetu. SEM se bavi promocijom web sajtova i povećanjem njihove vidljivosti na stranicama pretraživača (SERPs) kroz plaćene reklamne oglase. SEM koristi SEO optimizaciju (search engine optimization) za podešavanje sadržaja sajta kako bi dostigao visok rang u rezultatima pretraživača. Cilj je da se na taj način poboljša plaćanje oglasa po kliku (pay per click ili skraćeno PPC).

SEO optimizacija web sajta: Najvažniji SEO faktori

1. Sadržaj (content)

Sadržaj je najvažniji faktor SEO optimizacije web sajta. Sadržaj sajta nije samo tekst. Sadržaj web sajta čine i slike, grafikoni, crteži, tabele, video, šeme i ostalo što prati tekst.

Sadržaj je istovremeno i informacija i komunikacija. On je izraz aktuelnosti, relevantnosti, korisnosti podataka, činjenica, informacija predstavljenih na način na koji se web sadržaj predstavlja. Upravo taj način je nešto o čemu se posebno brine SEO optimizacija web sajta. Optimizacija sajta je nemoguća bez dobrog sadržaja. Sa tog stanovišta pisanje i vođenje bloga na sajtu je od izuzetnog značaja za SEO. Pogledajte: Zašto je važno voditi blog na sajtu?

2. Info arhitektura (Info architecture) web sajta

Informaciona arhitektura je strukturni dizajn informacionog okruženja na web sajtu. To je način na koji je organizovana i označena mreža informacija unutar sajta. Informaciona arhitektura brine i o optimalnom rasporedu elemenata na web stranici sa ciljem da ostvari maksimalnu pristupačnost, upotrebljivost i korisnost sadržaja sajta. Linkovi su najvažniji  delovi infoarhitekture web sajta pa se seo optimizacija njima najviše bavi.

3. Infrastruktura web sajta

Infrastruktura web sajta je skup resursa koji podržavaju njegovo okruženje od servera do funkcionalnih dodataka. IT infrastruktura se odnosi na hardver, softver, mrežne komponente, usluge, upravljanje pojedinim delovima i okruženjem sajta u celini. Navedene faktore SEO optimizacija sajta uzima u obzir, jer od njih zavisi njen učinak.

Šta rade pretraživači interneta?

optimizacija za Google

 

Pretraživači interneta imaju zadatak da na dati upit ponude sajtove sa najkorisnijim sadržajem. Na koji način oni procenjuju šta je najbolji sadržaj za zadati upit?

Pretraživači interneta svoj posao rade na sledeći način:

 • Procenjuju sadržaj po temi, tekstu, naslovu, podnaslovima, ključnim rečima, meta opisu itd.
 • Procenjuju da li sajt ima sadržaj dovoljno vredan da se linkuje na njega.
 • Gledaju kolika je verodostojnost datih podataka.
 • Vrednuju koliko se brzo otvara sajt i svaka od njegovih najvažnijih stranica.
 • Proveravaju da li je sajt prilagođen mobilnim uređajima.
 • Ocenjuju korisničko iskustvo, lakoću pretraživanja po sajtu, visinu „bounce rate“, izgled, sigurnost, da li radi ispravno i stotinu raznoraznih elemenata.

Šta je bounce rate?

Bounce Rate (eng. bounce–skok, rate–stopa) je termin koji koristi internet marketing u analizi veb saobraćaja. Bounce Rate predstavlja procenat posetilaca koji uđu na sajt i odu bez prelaska na neku drugu stranicu sajta. Bounce Rate je pokazatelj koliko sajt podstiće posetioca da nastavi sa pregledom i drugih stranica sajta. Ovaj pokazatelj vrednosti sajta izražava se kao procenat poseta koje počinju i završavaju na prvo kontaktiranoj stranici sajta. Bounce Rate od 70 % i više govori da sadržaj sajta nije zanimljiv posetiocima.

ZAKLJUČAK

U ovom članku smo naveli samo mali deo pitanja kojima se bavi i koja rešava SEO optimizacija web sajtova! Želimo da što bolje razumete smisao i značaj koji SEO optimizacija ima za stvaranje i održavanje maksimalne korisnosti Vašeg web sajta. Nadamo se da smo dovoljno naglasili zašto je optimizacija sajtova potrebna i šta je sve neophodno raditi da bi se dostigla visoka pozicija na pretraživaču interneta.

Ne zaboravite važnost dizajna ciljne stranice i vizuelnih sadržaja za pridobijanje posetilaca i jačanje saobraćaja na vašim web stranama, sve u cilju da se visok kvalitet Vašeg sajta iskaže kao Vaša realna dobit!

govori kratko

Dostojevski: Oni koji umeju da govore, govore kratko!

PC021 Novi Sad Srbija

optimizacija sajta Novi Sad Srbija

SEO optimizacija web sajta

NA VRH