Ključne reči za sajt su one reči i fraze zbog kojih vaš sajt izlazi na prvoj strani rezultata pretrage kada ih korisnici upišu u web pretraživač radi pronalaženja informacija. U tome je snaga ključne reči [ključne reči za sajt] o kojoj svaka uspešna optimizacija sajta za Google i ostale pretraživače interneta vodi računa.

Ključne reči za sajt - snaga reči

Ključne reči za sajt i pretragu – Istraživanje ključnih reči i fraza

Ključne reči za sajt su SEO faktori važni za rangiranje i pronalaženje sajta na Google. One su važne, jer posetioci njihovom upotrebom preko pretraživača interneta, stižu na Vaš sajt koji ste optimozovali upravo za te reči. Pre izrade i optimizacije web sajta ili pokretanja online marketinške kampanje, potrebno je da pronađete, analizirate i izaberete odgovarajuće ključne reči za sajt.

U ovom članku dajemo vam niz predloga i saveta kako da upotrebite prave ključne reči za vaš web sajt.

SADRŽAJ:

 1. Šta su ključne reči i fraze za sajt (pojam i značenje ključnih reči i čemu služe)?
 2. Gde su izvori snage ključnih reči i fraza? Ko ključnim rečima daje toliku moć?
 3. Zašto su ključne reči važne za SEO optimizaciju sajta (značaj ključne reči za sajt)?
 4. Kako pronaći ciljane ključne reči za sajt (istraživanje i analiza ključnih reči)?
 5. Gde i kako izabrati prave ključne reči za sajt  (izbor ključnih reči za SEO)?
 6. Koje ključne reči i fraze primeniti kao glavne (rangiranje sajta na Google)?
 7. Ko tumači i kako vrednuje ključne reči za sajti (zašto pratiti šta radi Google)?
 8. Imate li ove dileme oko primene ključne reči za sajt (kako se rešiti tih zabluda)?
 9. Pravilna i nepravilna upotreba ključnih reči za sajt – Studija Slučaja!
 10. Šta je kanibalizacija ključnih reči? Zašto vašeg teksta nema u pretrazi za ciljani upit?
 11. Koji je nabolji broj reči za SEO? Zašto je važna dužina teksta za SEO?

Na vrh ↥Šta su ključne reči za sajt i čemu služe

Ključne reči za sajt (keywords)  su pojedine reči i skupovi više reči (fraze) koje korisnici upisuju u internet pretraživač prilikom potrage za informacijama i predmetima svog interesovanja.

Ključna reč je upit korisnika na koji sadržaj vašeg sajta treba da odgovori. Svakako ste čuli za izraze kao što su prava ključna reč, primarna, glavna ili najvažnija ključna reč ili fraza itd. To su nazivi za ključnu reč ili frazu koja je najbolja za vaš sajt.

Šta je prava ključna reč?

Zamislite ključnu reč kao poslasticu koju Google jako voli, a vi je imate na vašem sajtu. Zamislite korisnike koji žele tu poslasticu i mole Google da im kaže gde da je nabave.

Šta se dešava?

Pošto Google voli dobro korisničko iskustvo, on će im sa zadovoljstvom ponuditi vaš sajt! Jednostavno, zar ne?

Prave ključne reči dovode posetioce na neki web sajt zato što on najbolje opisuju njihove namere i vaš proizvod, uslugu ili informacije zbog kojih su započeli pretragu. SEO optimizacija sajtova za prave ključne reči je važna upravo iz tih razloga.

Prava ključna reč je ona koja je:

 • jedinstvena i specifična za konkretan sajt
 • dovoljno precizna da ukazuja na sadržaj sajta
 • u skladu sa namerom tražioca i ciljem vlasnika sajta
  (da proda, pruži uslugu, informiše, bude čitan, itd)
 • sadržana u tekstu sajta ili je moramo ugraditi ako nedostaje.

Backlinko je u svom istraživanju utvrdio sledeće:

 • Na prvih 2000 najviše korišćenih ključnih reči otpada 12,2% svih pretraživanja na Googleu.
 • 2-3% svih pretraživanja na Googleu odnose se na samo 4 ključne reči: YouTube, Facebook, Amazon i Google. To govori koliko je velika popularnost ova četiri internetska brenda, kao i to da je većina pretraživanja navigacijskog karaktera.
 • 91,8% svih upita za pretraživanje čine ključne reči sa dugim repom, ali one imaju mali opseg pretraživanja.
 • Kratke ključne reči (1-3 reči) imaju 10 puta više pretraživanja od onih sa 5 i više reči.
 • Popularne ključne reči su obično kratke i imaju znatno veću težinu prilikom optimizacije za pretragu. Svaki put kada se opseg pretraživanja udvostruči, težina ključnih reči povećava se za 1,63%.
 • 14,1% upita za pretraživanje čine upitne ključne reči, najčešće „kako“, a zatim slede „šta“, „gde“, „ko“ i „zašto“. To pokazuje da mnogo ljudi koriste Google za traženje informacija.

Objašnjenje razlike između kratke i duge ključne reči:

1. Što je ključna reč (fraza) duža, ona je preciznija i specifičnija, a time i vrednija za sajt, iako ima znatno manju potražnju od kratkih i uopštenih reči. Duge ključne reči i fraze (3 i više reči) imaju manju potražnju, jer ih za pretragu koriste samo ljudi koji znaju tačno šta žele. Zato oni u rezultatima svog pretraživanja dobijaju listu sajtova koji im nude baš ono šta traže. Ti ljudi su ciljana publika upravo tih sajtova!

2. Uopštene ključne fraze (1-2 reči) koriste ljudi koji traže neke opšte informacije na zadati upit, i oni koji ne znaju tačno šta i kako da traže. Kratka ključna reč ima mnogo značenja koja u pretrazi generišu ogroman broj rezultata kao odgovore na sve njih. Kratke ključne reči imaju ogromnu potražnju iz navedenih razloga, ali na sajtove uglavnom dovode ljude sa nedefinisanim namerama.

3. Ciljani posetioci i ne mogu doći na saj koji nije na prvoj strani rezultata pretrage. To se često dešava kada ključna reč generiše veliki broj rezultata. Čak ni najbolje plasirani sajtovi (osim većeg broja poseta), nemaju korist od tih posetilaca bez jasne namere! Ti sajtovi mogu imati i štetu od takvih posetilaca, jer se isti najčešće zadržavajuju kratko i brzo idu dalje na konkurentske sajtove!

Birajte ključne reči koje ukazuju na nameru korisnika pretrage. Samo one na sajt dovode posetioce od kojih ćete imati korist.

Šta je primarna ključna reč?

Samo jedna ključna reč može biti primarna (glavna) za identifikaciju sadržaja web strane ili posta, a dobrim delom i odgovorna za njihovu poziciju na pretraživaču. SEO optimizacija sajta i google adwords kampanja o ovome jako vode računa kada žele uspeh.

Uloga i karakteristike primarne ključne reči

 • Primarna ključna reč je putokaz, vodilja i osnova oko koje se pravi sadržaj.
 • Ona odražava suštinu teme i daje okvir sadržaju koji je definiše i objašnjava.

Primarna, glavna ili najvažnija ključna reč se stavlja u uglove okvira (naslove, paragrafe, tagove, linkove…) unutar kojeg se smešta sadržaj sa rečima koje je podržavaju. To su sve relevantne ključne reči, varijante, kombinacije, sinonimi, reči sa sličnim značenjem itd.

Na primer:

Neka Rent a car Beograd pruža rent a car usluge u Beogradu. Zapažamo da je ime brenda ujedno i ime domena sajta. To je odlično za brendiranje firme. Vidimo da je delatnost firme Rent a Car (iznajmljivanje automobila) i da je njeno sedište u Beogradu. Dakle, logično je da primarna ključna reč bude „Rent a car Beograd“ i da je prate ključne reči (fraze) kao što su „iznajmljivanje automobila u beogradu“, „iznajmljivanje vozila beograd“ itd.

Kada bi ova Rent a Car firma iznajmljivala samo vozila marke Ford, onda bi njena primarna ključna reč verovatno bila  „ford rent a car Beograd“ ili „Beograd rent a car ford“.

SAVET: U izradi stranice sajta uvek koristite sadržaj koji najbolje odgovara smislu izabrane (zadate) ključne reči.

Značaj ključnih reči za pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage

Snaga glavne ključne reči dolazi do punog izražaja samo uz ostale ključne reči i fraze, jer one mogu biti presudne za pozicioniranje sajta na Google pretraživaču nezavisno od snage i popularnost primarne ključne reči.

Zato njihov izbor, struktura, raspored i povezanost po smislu i prostoru moraju omogućiti pretraživačima interneta da ih lako pronalaze, tumače i kombinuju za odgovor na upit.

VAŽNO: Google iz teksta izvlači smislom povezane reči i fraze kao odgovor na upit. Na primer, u praksi vidimo da, na upite „Psihoterapija Beograd“ i „Psihoterapeut Beograd“ Google pretraživač izlistava istu veb stranicu!

O čemu se tu radi?

Google je njen sadržaj prepoznao kao relevantan, jer je u njoj našao odgovor, dok je kod drugih našao samo gole ključne reči!

Takođe, u rezultatima pretrage često, umesto cele ključne reči, možemo videti samo pojedine reči iz upita. Te reči su međusobno povezane po smislu, a prikazane rečenice u kojima se one nalaze daju odgovor na postavljeni upit!

VAŽNO: Ukoliko je web sadržaj bogatiji odgovarajućim rečima i vizuelnim sadržajima, utoliko njegov autoritet i pozicija skaču, jer ga Google procenjuje kao najbolji odgovor.

ključne reči za sajt - poslovica

Slika: „Onaj koji pomeri planinu počeo je tako što je pomerio nekoliko kamenčića“.  Kineska poslovica.

Na vrh ↥Gde su izvori snage ključnih reči?

Snaga ključne reči je u tome što ona predstavlja upit koji korisnici postavljaju prilikom potrage za odgovorom na internetu. Što je više korišćena, njena snaga je veća. Što je bolje primenjena na sajtu, toliko je njegova pozicija bolja u rezultatima odgovora na dati upit.

Ko ključnim rečima daje toliku moć?

Moć ključne reči za sajt izvire iz uloge koju joj daje algoritam Google pretraživača. Primarna ključna reč je okidač za pretragu. Google posmatra kontekst upita i traži odgovore. Optimizacija sajta za ove potrebe zove se “topic modeling”.

Cilj je napraviti sadržaj korišćenjem skupova ključnih reči koje su u kontekstu. Ovde ne koristimo samo glavnu ključnu reč, već niz reči i fraza povezanih značenjem i smislom. Značaj ključne reči za sajt je u tome što je ona prvi kriterijum po kome pretraživač procenjuje namere korisnika, vrši izbor i nudi odgovore na postavljeni upit!

ključne reči za sajt - sadržaj

SAVET: Imajte na umu da nije dovoljno samo primeniti jaku ključnu reč. Mnogo je važnije da sa njom i drugim važnim rečima izgradite jak sadržaj oko nje.

Na vrh ↥Zašto su ključne reči važne za SEO optimizaciju sajta

Google uvažava i najmanje promene u upitu, pa rezultati pretrage za gotovo isti upit, nisu isti. Neki sajtovi se pojave na istim pozicijama, a neki odu naviše ili naniže.

VAŽNO: Zbog ove osobine Googla bitna je veština pisca teksta i primena SEO tehnika! Za više informacija pogledajte: Prva strana na Google [32 napredne SEO tehnike]

U čemu je značaj ključne reči za sajt?

Ukoliko ste optimizovali svoj web sadržaj za pravu ključnu reč, on će se pojavljivati u vrhu rezultata pretrage (SERP, akronim od search engine results page).

Kakva je uloga SEO stručnjaka?

SEO stručnjak će pomoći Googlu da brzo dođe do onoga šta traži tako što će ga usmeriti na vaš sajt. Da bi u tome uspeo, on mora da testira bezbroj SEO taktika, tehnika, kombinacija i nijansi dok ne ostvari postavljeni cilj.

Cilj SEO stručnjaka je da obezbedi najbolji prolaz google robotima do vaših optimizovanih stranica sajta kako bi ih prikazali u vrhu rezultata pretrage! Više informacija o optimizaciji sajta imate u tutorijalu: Kako optimizovati sajt.

ključne reči - analiza

Na vrh ↥Kako pronaći ciljane ključne reči za sajt?

Istraživanje, pronalaženje, izbor i provera ključnih reči je prvi zadatak internet marketinga i SEO optimizacije sajtova. Bez njih nema uspešnog web sajta. Najbolji besplatni SEO alati za istraživanje ključnih reči su Google Planer ključnih reči, SEMRush i mnogi drugi.

Istraživanje i analiza ključnih reči za sajt

Po definiciji sa Wikipedije:

Istraživanje ključnih reči je praksa koju koriste SEO profesionalci kako bi pronašli i istražili aktuelne ključne fraze koje korisnici upisuju u pretraživače kada traže određene informacije“!

Istraživanje i analiza ključnih reči omogućava da shvatite posetioce, njihova interesovanja i kretanja na tržištu. Zato je potrebno znati koja je ciljna publika za koju želite optimizovati sajt kako bi istražili ključne reči koje koristi vaša ciljna grupa.

Istraživanje ključnih reči i izraza [ključne reči za sajt] će mnogo pomoći da postignete dobro pozicioniranje sajta na Google, jer je to korak od kojeg zavisi kompletan dalji razvoj sajta.

Istraživanje konkurencije otkriva najčešće korišćene ključne reči i težinu rangiranja sajta za njih. Pogledajte prilog: Kako biti bolji od konkurencije na internetu.

Analiza ključnih reči

Analiza ključnih reči (eng. keyword analysis) je postupak utvrđivanja preko kojih reči i fraza posetioci stižu do sajta i koje od njih su najkorisnije za ostvarivanje ciljeva vašeg sajta.

Analiza ključnih reči sledi kada ih prikupite i grupišete po težini, važnosti i nameni. SEO analiza web sajta otkriva koje su ključne reči upotrebljene i na koji nači se koriste.

ključne reči za sajt - izbor reči

Na vrh ↥Gde i kako izabrati prave ključne reči za sajt?

Pre izbora ključne reči za sajt moramo da znamo sledeće: SEO optimizacija web stranice i sajta u celini, ne zavisi samo od izbora prave ključne reči. Do uspeha dovodi kvalitetan sadržaj koji ključnu reč razrađuje tako da korisnik preko pretraživača dođe do njega i dobije najbolji odgovor na pitanje ili rešenje za problem.

Kako odabrati relevantne ključne reči za sajt ili web stranicu?

Izbor ključnih reči za SEO zavisi:

 • Od sadržaja koji želite da optimizujete i
 • za koje ključne reči želite da pozicionirate sajt.

SAVET: Gledajte da svaka web stranica vašeg sajta bude optimizovana za jednu (glavnu) ključnu reč koja najbolje opisuje suštinu teme o kojoj je na toj stranici reč.

Izbor primarne (glavne) ključne reči za sajt

Kriterijumi za izbor ključne reči za sajt su:

1. Relevantnost u odnosu na sadržaj

 • Ključne reči na jednoj web stranici, moraju da se odnose na njen sadržaj.
 • Glavna ključna reč ili fraza mora da jasno i nedvosmisleno opisuje taj sadržaj.
 • Korisnici moraju na sajtu da nađu ono šta traže i da time budu potpuno zadovoljni.
 • Vi trebate da ostvarujete ciljeve zbog koji ste sajt napravili i optimizovali.

2. Popularnost u pretragama

Popularnost neke ključne reči za sajt se meri učestalošću njene upotrebe u pretragama. Veća popularnost ključne reči za koju ste rangirali svoju web stranu, može da dovede više posetilaca. Međutim, otežavajuća okolnost je mnogo veća konkurencija.

3. Konkurentnost na tržištu

Što je ključna reč popularnija to je teža za rangiranje sajta, jer je konkurencija veća. Uopštene reči su najteže za optimizaciju i postizanje cilja sajta, a time i najmanje vredne truda.

PRIMER: Sajtu koji je specijalizovan za prodaju polovnih automobila marke „Ford“ ništa ne znači prva pozicija na reč „automobili“, ako korisnike zanimaju novi automobili „Ford“ ili automobili na struju itd.

4. Dužina ključne reči za sajt

Dugačke ključne reči (eng. long tail keywords) su precizne i toliko konkretne da odmah vidimo šta korisnik traži i šta možemo da mu ponudimo. Duge ključne reči unose ljudi koji su već doneli neke odluke koje mogu rezultirati akcijom na vašem sajtu. To su korisnici koji pripadaju ciljnoj grupi koja vam je potrebna.

Isplativost ključne reči i SEO?

Evo malo statistike, pa zaključite sami da li Vam se SEO isplati:

 • Organski rezultati pretrage dobijaju 90% klikova, a plaćeni oglasi 10%.
 • Prva strana rezultata pretrage na Google (SERP) ostvaruje 90,5% saobraćaja.
 • Druga strana ostvaruje oko 4,8% saobraćaja, treća 1,1%, a četvrta samo 0,4%.

Prva tri sajta na prvoj strani Google-a dobijaju 61% klikova:

 1. Sajt ….. 32,5%
 2. Sajt ….. 17,6%
 3. Sajt ….. 11,4%

Ostalih sedam sajtova dele 39% od ukupnog broja klikova na prvoj strani.

Evo šta smo mi zaključili: Ukoliko ste utvrdili da vaša ključna reč ima 1.000 mesečnih pretraga, možete očekivati:

 • 330 posetilaca mesečno ako ste na prvoj poziciji,
 • 180 posetilaca mesečno ako ste na drugoj poziciji,
 • 110 posetilaca mesečno ako ste na trećoj poziciji.

Slika: Važnost ključne reči za poziciju sajta. Prvo mesto na prvoj strani za dobro izabranu ključnu reč.

off page seo - ključna reči

Na kojoj poziciji je vaš veb sajt?

Na kojoj poziciji se trenutno nalazi vaš veb sajt (stranica ili post) možete uvek proveriti pomoću nekog besplatnog online alata. Ali, za ozbiljnije praćenje ranga tokom vremena naša je preporuka da koristite neki od profesionalnih alata kao što je SEOlium.

Ako ste razočarani, jer je vaš sajt negde na drugoj stranici rezultate Google pretrage, ne trošite živce, već uložite u kvalitetan SEO. S prvom stranicom sve će biti bolje i tada slavlje može da počne!

VAŽNO: Pozicioniranje za jaku ključnu reč samo da bismo ostvarili prednost nad konkurencijom, nema smisla. Pozicioniranje za opšte reči je neisplativo. Za tako nešto potreban je ogroman budžet, mnogo rada, istraživanja i vremena za neke male pomake.

Znatno jeftinije i isplativije je da koristite duge ključne fraze koje bliže opisuju vašu ponudu i relativno lako dovode do realizacije ciljeva koje planirate ostvatiti.

Na vrh ↥Koje ključne reči za sajt primeniti kao glavne

Izaberete nekoliko najrelevantnijih reči ili fraza za ceo sajt, a ostale kombinujte na stranicama kao primarne ili „obične“ u delovima sajta gde je to poželjno i moguće.

SAVET: Za rangiranje sajta na Googlu, svaku stranicu sajta optimizujte samo za jednu primarnu ključnu reč. Ostale ključne reči raspoređujte u tekstovima po smislu i važnosti.

Gustina ključnih reči

Za dobar SEO moramo na svakih 100 reču jednom upotrebiti glavnu ključnu reč. Za proveru gustine ključnih reči postoje besplatni SEO alati, na primer smallseotools.

Provera gustine ključnih reči (keyword density) se odnosi samo na glavnu ključnu reč.

Izračunajte sami gustinu ključne reči koju ste kao glavnu ili primarnu upotrebili za vašu web stranicu (procenat javljanja u odnosu na broj reči u tekstu), po sledećoj formuli:

% gustine = Broj glavne ključne reči / broj svih reči x 100.

Ukupan broj reči možete videti u donjem levom uglu Word dokumenta. Po SEO pravilima dobijeni rezultat za gustinu glavne ključne reči treba da bude između 0,6 i 2,5%.

SAVET: Koristite logičan tok misli, pratite sled rečenica i razvijajte ideju u sadržaju oko glavne ključne reči! Ako vam rečenica sa ključnom reči ne zvuči prirodno, podesite je.

Podudaranja ključnih reči

Široko podudaranje (eng. Broad Match) omogućava dosezanje najšire publike tako što su u rezultatima pretrage za ključnu reč uključene i njene varijacije, slične fraze, oblici u jednini i množini, pravopisne greške, sinonimi itd. Više o opcijama podudaranja ključnih reči.

Podudaranje fraze ili izraza (eng. Phrase Match) može biti delimično i potpuno.

Delimično podudaranje u rezultatima izlistava varijacije sa dodacima ispred ili iza ključne fraze. Ne uvažava promenu u redosledu reči u frazi. Ključna reč se stavlja u navode („“).

Potpuno podudaranje daje samo rezultate sa bliskim varijacijama i tačnim podudaranjem. Prihvata i promenjen red reči ako ne menja značenje. Ključna reč se stavlja u zagrade.

Na vrh ↥Ko tumači i kako vrednuje naše ključne reči i fraze?

Slika 1. Rezultati za frazu u uobičajenom obliku

rezultati za frazu

Slika 2. Rezultati za frazu spojeno slovo a

rezultati spojeno a

Slika 3. Rezultati za frazu bez slova a

rezultati rent car bez slova a

Napomena: Slike su primeri kako Google tumači unete ključne reči prateći i najmanje promene

Zašto da pratimo šta radi Google?

Zato što je on taj koji preko svojih algoritama prati, tumači i vrednuje sve naše online aktivnosti i sadržaje.

 1. Google prvo ceni značenje i smisao ključne reči. Google ne tumači ključnu reč bukvalno, već procenjuje šta korisnik želi da dobije za rezultat i na šta stvarno misli kada unosi upit!
 2. Google prati strukturu ključne reči. Na primer, za istu frazu sa slovom „ć“ ponudio je 2 varijante sa „ć“ i 2 sa „c“. Za istu frazu sa „c“ ponudio je 10 varijanti samo sa „c“.

Šta nam ovo govori?

 • U prvom slučaju Google je uvažio činjenicu da naši ljudi kucaju tu reč u oba oblika.
 • U drugom slučaju u frazi je slovo “c“, pa je Google izlistao takve rezultate.

Google daje prioritet smislu fraze, ali uvažava i razlike u redosledu reči, padežima, rodu itd, kako bi što preciznije definisao cilj upita i u odgovoru ponudio tačno ono šta se traži.

ZANIMLJIVOST: Uticaj ovih nijansi na pozicije sajtova uočljiv je tek kada postanu prelomni faktor za odluku Google-a koje sadržaje da izlista. Google koristi i najmanje razlike kako bi iz mnoštva najboljih sajtova izdvojio i ponudio najbolje.

ključne reči za sajt - dilema

Na vrh ↥Imate li ove dileme oko primene ključne reči za sajt?

 1. Dilema: Ima li smisla da istražujem ključne reči ako želim da moj sajt pozicioniram samo za određenu ključnu reč?

Odgovor: Ima smisla ukoliko želite da brže, lakše i jeftinije ostvarite veću posetu i bolju zaradu. Sa manje poznatom ali ne i manje vrednom ključnom reči možete postići mnogo više!

 1. Zabluda: Neki ljudi oko mene su ubeđeni da se samo za najpopularnije ključne reči (sa najvećom potražnjom) vredi pozicionirati, pošto od manje traženih nema mnogo koristi.

Greška. Sajt sa jakim ključnim rečima teško osvaja vrh zauzet od konkurencije koja troši ogroman trud i novac da bi se tu zadržala.

 1. Dilema: Da li se ipak vredi boriti za željene ključne reči i pokušati pobediti konkurenta?
 • Ako po svaku cenu hoćete da pozicionirate sajt za ključne reči sa jakom konkurencijom, onda se pripremite da tu cenu i platite.  Spremite se za veliko i dugo financijsko ulaganje, kao i na promenu pristupa, pa možda i uspete.
 • Ako želite manje troškova, veću posetu ciljanih korisnika i optimizaciju sajta za bolju zaradu, izaberite manje konkurentne, ali dovoljno vredne ključne fraze.
 1. Zabluda: Dostignuta pozicija sajta je neoboriva i više mi ne treba SEO.

Činjenica: Sajtovi iz minuta u minut menjaju pozicije. Milioni sajtova rade SEO i guraju se na prvu stranu. I najmanja promena dovodi do različitih rezultata. I bez toga, pozicija sajta nije ista na svim računarima, lokacijama ili kod drugih ljudi sa drugačijim pretragama!

 1. Zabluda: Svako ko bar malo poznaje SEO može da pozicionira neki web sajt.

Istina: Vredi pokušati i uveriti se koliko je to tačno. Činjenica je da su na prvoj strani Googla samo 10 sajtova, dok su ostali izvan nje ma koliko se trudili i razumeli SEO.

thomas-mann

Na vrh ↥Pravilna i nepravilna upotreba glavnih ključnih reči

Studija slučaja:

Klijent je insistirao na ključnoj frazi „x-sa-c-umesto-ć“ koja ima 10x više pretraga od iste fraze sa slovom „ć“. Sajt je godinama bio na prvoj poziciji za tu glavnu ključnu reč.

Nakon jednog ažuriranja Google algoritama sajt je izgubio tu poziciju. Klijent želi da se vrati na prvu poziciju za tu istu ključnu reč.

Kada i kako je nastao problem?

Kada je korisnik unosio u pretraživač pomenutu ključnu reč, Google je razumeo njegove namere i izlistavao sadržaje sa jednim i drugim slovom. Dakle, Google je pokazao da ima razumevanja za korisnika svojih usluga.

S druge strane, Google je prestao da ima razumevanja za ljude koji korisnicima nude sadržaje u kojima namerno prave pravopisne i slične greške kako bi se bolje rangirali!

Klijentov sajt je izgubio prvu poziciju zbog insistiranja na neprirodnoj ključnoj frazi koja, sa „c“ umesto „ć“, nije relevantna ključna reč. Na unetu ključnu reči sa „c“ Google je u vrh postavio sajt koji u istoj frazi ima „ć“, jer je to prirodnije i primerenije novim pravilima.

ključna reč za sajt - potraga

Slika: Ko je uzeo moju ključnu reč?

Mnoštvo pitanja: Da li znate zašto jednog od dva vaša odlična članka o istoj temi nikad nema u rezultatima pretrage? Možda je tome uzrok kanibalizacija ključnih reči? Zašto ne proverite i ne rešite taj banalan i sasvim nepotreban problem?

Ključne reči za sajt - Sokratova izreka

Slika:Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja“ (Sokrat)

Na vrh ↥Kanibalizacija ključnih reči, šta je to?

Kanibalizam ključnih reči (keyword cannibalism) je pojava koja može da nastane na vašoj veb lokaciji kada postove ili web stranice rangirate za isti ili sličan upit (upotrebite iste ili jako slične ključne reči). U tom slučaju otvarate mogućnost da oni jedni drugima „pojedu“ šanse za dobro rangiranje u rezultatima pretrage ciljanog upita.

Zašto je kanibalizam ključnih reči loša za vaš sajt?

Kada imate dve stranice sajta koje govore o istoj temi sa istim (ili skoro istim) ključnim rečima, Google ne može da jasno odredi koja od njih je važnija, pa ih obe rangira niže u odnosu na rang koji zaslužuju.

Kako da pronađete ključne reči podložne kanibalizaciji?

Provera da li vaš sajt pati od kanibalizma ključnih reči je prilično jednostavna. Da prepoznate i sprečite ovu pojavu na vašem sajtu uradite sledeće:

 1. Pretražite vaš sajt i pronađite glavne ključne reči za koje mislite da su mogle dati bolje rezultate.
 2. U adresno polje pregledača upišite ih i proverite jednu po jednu, ovako: site:vašsajt.com ključna reč za proveru
 3. Iste i slične ključne reči koje vidite u rezultatu pretrage podložne su kanibalizaciji.
Slične ključne reči i kanibalizacija

Kako da se rešite kanibalizacije ključnih reči (keyword cannibalization)?

1. Uradite unutrašnje linkovanje

Možete pomoći Google-u da utvrdi koji je članak važniji, ako uspostavite dobru strukturu internog linkovanja (decent internal linking structure). Profesionalna izrada sajtova i njihovo redovno održavanje o ovome mora da vodi računa.

Evo kaka da to uradite:

Linkujte sa manje važnih postova na važnije. Pomoću tih veza (linkova) pokazaćete Google-u šta želite da se više pojavljuje u pretraživačima na određeni upit. Više o tome imate u ovom prilogu: „Ranking with cornerstone content“.

2. Primenite kombinovanje članaka

U mnogim slučajevima, najbolji način rešavanja problema kanibalizacije ključnih reči je spajanje sličnih članaka u jedan.

Evo šta je potrebno da uradite:

 1. Pronađite članke (postove, tekstove) koji ciljaju slične rezultate pretrage.
 2. Od odabranih članaka napravite jedan (jedan post za blog ili tekst za jednu web stranicu).
 3. Obrišite članke koje ste pripojili jednom postu (spojili u jedan) ili objedinili u jedan tekst.
 4. Preusmerite sve izbrisane postove kako biste sačuvali njihove ranije izgrađene veze.

SAVET: Povremeno proveravajte glavne ključne reči koje rangirate, i po potrebi pravite potrebne izmene, jer tokom rasta sajta, rastu i šanse za pojavu njihove kanibalizacije, a time i za opadanje snage sajta.

Kanibalizacija ključnih reči i kanibalizam sadržaja

GSC-analiza-upita

Kanibalizacija ključnih reči stvara kanibalizam sadržaja. Ova pojava nastaje kada neka veb lokacija (sajt) ima više članaka napisanih oko iste ključne reči, ili ako imaju jako sličan sadržaj o istoj teme. Rezultat toga je niže rangiranje tih članaka, pošto ih pretraživači interneta teško, ili uopšte ne razlikuju. Često rešenje je u spajanju sličnih sadržaja i brisanju nekih od njih.

Korak 1: Pretražite svoj sajt

Prvi korak je da na sajtu pronađete sav sadržaj koji se bavi istom ili jako sličnom temom. To možete uraditi tako što ćete u traku za pretraživanje upisati: site:vašsajt.com „ključna reč koju želite istražiti“ (naziv teme članaka koje želite proveriti) i pokrenuti pretragu.

U rezultatu pokrenute pretrage dobićete sve postove (članke bloga) i stranice na sajtu koje većim delom, ili u celini obrađuju naznačenu ključnu reč (temu).

Pogledajte ukupan broj klikova za sve upite, a zatim i pojedinačne stranice. Možete primetiti da par njih vuče gotovo ceo saobraćaj, iako znatan broj ostalih takođe pokriva istu temu. Dakle, vreme je za čišćenje!

Korak 2: Analizirajte učinak svakog izlistanog sadržaja

Uđite u Google Search Console > Performanse (Učinak) i proverite učinak svakog upita i stranice u odnosu na temu (ključnu reč) koju proveravate.

Aktivirajte filter (opcija krajnje desno) pa u novo otvorenom prozoru ispod filtera označite „Najpopularniji upiti“ da vidite njihov učinak.

Korak 3: Preduzmite akciju

Dok gledate svaki pojedini sadržaj odlučite da li ga zadržati,spojiti ili izbrisati. Ako se odlučite za brisanje celog posta (stranice), odmah odredite na koji post (ili stranicu) ćete ga preusmeriti (301 redirekcija). Prethodno pogledajte da li neke delove sadržaja možete spojiti sa sadržajem nekog članka koji ostaje na sajtu.

Ovo je strategija za održavanje sadržaja bez kanibalizma:
1. Revizija – da znate koji sadržaj imate;
2. Analiza – kakav je učinak svakog pojedinog sadržaja;
3. Odlučivanje – koji sadržaj zadržati, a koji spojiti ili izbrisati.

Primenite ovu strategiju najmanje jednom godišnje za svaki važan skup ključnih reči za koje želite da se Vaš sajt visoko rangira. Jednu ključnu reč (frazu) stavljajte u fokus (kao glavnu) samo jednom. Proveravajte koliko primenjeni SEO odgovara vašem konkretnom sadržaju i namerama!

Koji je nabolji broj reči za SEO?

Da bi se vaš sajt rangirao u pretrazi, morate imati relevantan sadržaj optimizovan za pretraživače. Dosledno objavljivanje novog, visokokvalitetnog sadržaja je kamen temeljac efikasnog onlajn marketinga.

Da li je broj reči u tekstu bitan za SEO?

Što je sadržaj duži, Google lakše saznaje o čemu se radi. Tekstovi sa više reči daju dovoljno prostora za optimizaciju i dublju razradu teme. Google favorizuje duže članke, ali i prepoznaje nekvalitetne i „naduvane“.

Koji je najbolji broj reči u tekstu za SEO?

Ne postoji jedinstven odgovor. Najbolji broj reči za SEO zavisi od više faktora.

Backlinko u svojoj studiji tvrdi da je najbolji broj reči za SEO 1.447. Međutim, to je prosečan broj reči članaka koji su bili najbolje rangirani na Google-u.

Zato taj broj možemo koristiti samo kao referentnu vrednost. Za većinu veb sajtova, dovoljno je 300 do 1000 reči na stranici. Ali, to ne važi za sve.

Obrazovni sadržaj bi trebalo da bude duži zbog prirode materijala koji obrađuje. Da dao detaljna objašnjenja i uputstva, potrebno je da ima oko 2000 reči.

Prodajne stranice koriste slike proizvoda, pa je 300 reči dovoljno za opis karakteristika prodajnih artikala i uključivanje ključnih reči.

Sadržaji sa vestima moraju biti činjenični pa obično sadrže između 500 i 800 reči.

Landing stranice (odredišne) podstiču na akciju. Stoga je za njih najbolji broj reči za SEO oko 500. To je dovoljno za informacije koje će posetioca usmeri na CTA.

Kako postići ciljani broj reči za SEO?

 1. Koristite naslove i podnaslove da biste tekst podelili na odeljke i omogućili skeniranje. U naslove i podnaslove uključite ključne termine i njihove varijante.

Upotrebite H1 tag samo za glavni naslov. H2 i H3 tagove možete koristti koliko želite, ali u semantičkoj hijerarhiji. Gledajte da H2 oznaku koristite za noslove odeljaka.

 1. Tutorijale pišiti za ljude koji o tome ništa ne znaju. Temeljito razradite svoje ideje i pružite dovoljno detalja i objašnjenja.

Korake koje objašnjavate prvo dajte u formatu liste kako bi čitaoci mogli da ih prate. Takođe, uključite slike, grafikone, ili video zapise, kako biste upotpunili pisani sadržaj.

 1. Koristite studije i statistike koje podržavaju vaše tvrdnje. To će povećati kredibilitet vaših tekstova. Koristite originalne izvore, citirajte ih i linkujte na njih.
 1. Pored toga što tekst mora biti gramatički ispravan, poradite i na njegovoj čitljivosti. Besplatan alat Hemingvej ističe „teške“ rečenice i nudi njihovo pojednostavljenje.

Eliminišite ponavljanja i rečenice koje ne daju nove informacije. Tekst učinite jasnijim korišćenjem jednostavnog jezika i kratkih rečenica.

Rezime:

 1. Dužina teksta je od vitalnog značaja za njegovu vidljivost na pretraživačima.
 1. Ciljajte najmanje 1.000 reči za standardne postove. 2.000 reči je prosek za stručne tekstove, a 300-500 za članke sa vestima i stranice sa proizvodima.
 1. Zapravo, trebalo bi da temeljno pokrijete temu bez suvišnih reči i ponavljanja, i da Vaš broj reči za SEO bude sasvim u redu.

Na vrh ↥ Ključne reči za sajt – Umesto zaključka:

Google unapređuje svoje algoritme svaki dan zbog dobrih razloga: Svakog dana se koristi 16-20% novih upita za pretragu. Dakle, za toliko svakog dana imamo više novih ključnih reči! Za više informacija, pogledajte: 16 to 20% of search queries used each day have never been typed into Google before.

VAŽNO: Dobro je što ste ovaj tekst pročitali. Sada ćete lakše razumeti poruku: Ključne reči su mrtve! Neka žive namere korisnika!.

Naravno da nema mesta za paniku. Ključne reči su mrtve u pogledu uloge koju su imale, ali je njihovo istraživanje i dalje neophodno radi sagledavanja smisla upita i namere korisnika. To nam pomaže da znatno bolje rangiramo naše web sadržaje!