greške seo optimizacije

Greške SEO optimizacije na vašem web sajtu možete sami zapaziti i prepoznati, a neke od njih ispraviti ili ukloniti. Pojedine SEO greške možda pravite sami, a verovatno ima i onih koje postoje bez vaše volje, jer SEO optimizacija sajta nije urađena kako valja.

U svakom slučaju, sigurni smo da nikakve greške SEO optimizacije ne želite da imate na svom web sajtu, a još manje da ih gledate, trpite i čekate da vam nanesu neku štetu! Stručna izrada sajtova o tome brine od samog početka njihovog razvoja!

U ovom tutorijalu vam pokazujemo:

 • Na koje pokazatelje SEO greške treba da obratite pažnju;
 • Šta je potrebno da bi SEO optimizacija sajta bila u skladu sa Google pravilima;
 • Koje su to greške SEO optimizacije koje sami možete da prepoznate;
 • Kakva su rešenja za uočene SEO greške i  kako da ih sami ispravite ili uklonite!  

Greške SEO optimizacije koje možete sami uočiti i ispraviti

VAŽNO: SEO greške mogu ozbiljno da ugrožavaju vaš autoritet i sav trud oko sajta. Ako neke od njih otkrijete na vreme, štetu koju vaš web sajt možda već trpi možete izbeći, ili bar ublažiti. Greške SEO optimizacije mogu da postoje na vašem sajtu a da to i ne znate.

SEO greške o kojima je ovde reč su:

 1. Neprivlačni i neadekvatni naslovi i meta opisi web stranica sajta.
 2. Sporo učitavanje pojedinih web stranica ili sajta u celini.
 3. Loš utisak posetilaca prilikom dolaska na bilo koju stranicu sajta.
 4. Zanemarena SEO optimizacija za pretraživanje lokala (Lokalna SEO).
 5. Zapostavljeni tehnički aspekti optimizacije sajta (tehnička SEO).

ČINJENICA: Posetilac vašeg sajta potroši u proseku oko 60 sekundi za pronalaženje željene informacije. Ukoliko je ne pronađe, on odlazi na sledeći web sajt koji je najčešće vlasništvo vaše konkurencije.

A to je šteta koju jednostavno ne smete sebi dozvoliti, zar ne?

Greške SEO - konkurencija

Slika: Zbog neke greške SEO optimizacije na vašem sajtu, posetioci ga napuštaju i odlaze kod konkurencije.

Greške SEO optimizacije, pokazatelji i rešenja

SEO greška 1. Neprivlačni naslovi i meta opisi

Greške SEO optimizacije - ovo je pravilno

Tema: Greške SEO optimizacije;  Slika: Pravilno formatiran naslov i meta opis

Pokazatelji 1. Greške SEO optimizacije:

 • U naslovima web stranica dominira naziv firme bez ključne reči i naziva brenda.
 • Meta opisi su nesadržajni, neubedljivi i bez poziva za akciju.
 • Naslovi i meta opisi nisu do kraja vidljivi na listama rezultata pretrage.

Rešenja 1. SEO greške:

 • Proverite “bounce rate”, kako je urađena SEO optimizacija sajta i analizirajte stanje.
 • Naslove i meta opise web stranica prilagodite njihovom sadržaju i u njih stavite samo spesifične podatke i informacije po kojima će se jasno razlikovati.
 • Ključne reči i ime brenda stavite na početak naslova, a naziv firme na kraj naslova.
 • Dužina teksta naslova neka uvek bude više od 40, a manje od 70 karaktera.
 • U meta opise do najviše 156 karaktera dužine uključite poziv za akciju.

2. SEO greška: Sporo učitavanje web stranica

Greške SEO optimizacije - ko je bolji

Slika: U ovom slučaju duže i sporo, su pokazatelji neke greške SEO optimizacije!

Pokazatelji 2. Greške SEO optimizacije:

 • Sajt se sporo otvara. Sumnjate da je uzrok spor server ili loša mrežna konekcija.
 • Učitavanje manjih web stranica sajta traje preko 3, a složenih više od 7 sekundi.

Rešenja 2. SEO greške:

1) Testirajte vašu mrežnu konekciju:

1.1. Zamolite prijatelje da pokušaju otvoriti vaš veb sajt. Ako ga oni otvaraju brzo, a kod vas je to i dalje sporo, verovatno imate problem sa mrežnom konekcijom.

1.2. Proverite kvalitet vaše telefonske, kablovske, satelitske ili bežične linije. Ako je potrebno obezbedite brži internet ili bolje linije za konekciju.

Napomena: Problem ne mora da bude do vašeg internet provajdera (Internet Service Provider), jer osim njih ima još posrednika uzmeđu vašeg računara i servera (hostinga).

Ovo testirajte sa traceroute command koja će prikazati sve mreže između vas i vašeg servera:

 • Ako se “timeout” (prekid veze) vidi odmah, proverite svoju mrežnu konekciju i ruter.
 • Ako se prekid veze javlja dalje niz liniju ili kod internet provajdera (ISP), obratite im se za pomoć, jer oni ovaj problem mogu da reše i ako nije kod njih.

2) Proverite brzinu učitavanja web stranica

2.1. Brzinu učitavanja web stranica sajta proverite na: Google pagespeed insights!

2.2. Brzinu otvaranja osnovne stranice možete da testirate ovako:

Greške SEO optimizacije - test brzine web stranice

Korak 1. Privremeno otvorite jednu novu stranicu po ovom primeru:

Naslov stranice: Test brzine stranice
Sadržaj stranice: Da li je učitavanje ove stranice ispod 3 sekunde?

Korak 2. Objavite novu stranicu koju ste napravili.
Korak 3. Pokušajte da tu stranicu otvorite i utvrdite vreme njenog učitavanja.

REZULTAT: Ako se nova stranica sa naslovom „Test brzine stranice“ ne pojavi u roku do tri sekunde, imate problem sa mrežnom konekcijom ili sa serverom.

2.3. Šta usporava web stranice vašeg sajta proverite pomoću alata Gtmetrix ili Pingdom.

Napomena: Što je lošiji raspored i veći broj složenijih elemenata na web stranici, to je potrebno više vremena za njeno učitavanje.

Rešenja:

 • Napravite bolji raspored elemenata na web stranicama, a nepotrebne uklonite.
 • Ako web stranica ima animacije, sklonite ih ili skratite vreme njihovo trajanja.
 • Tabele, grafičke priloge, fotografije i slično, optimizujte za upotrebu na webu.
 • Dizajn sajta oslobodite od svih detalja koji otežavaju njegovo učitavanje.
 • Za probleme sa serverom obratite se domaćinu vašeg web sajta (hosting provajderu).

3. SEO greška: Loš prvi utisak o web sajtu

Greške SEO optimizacije - loš prvi utisak

Slika: Greške SEO optimizacije često grubo narušavaju reputaciju vašeg sajta već pri prvom susretu!

Pokazatelji 3. Greške SEO optimizacije:

3.1.Nejasan identitet sajta

 • Nejasan dizajn web stranice i njegova uloga u privlačenju posetilaca na sat.
 • Neprepoznatljivost sajta, nedoslednost i nekonzistentnost u izgradnji identiteta.

3.2. Slab sadržaj na sajtu

 • Optimizacija sajta i sadržaja je loša. Sadržaji su uglavnom nerelevantni, sa malo korisnih informacija i bez vizuelnih sadržaja i dodatnih vrednosti za posetioce.
 • Tekstovi su neformatirani, bez uvodnog paragrafa, proreda, pasusa, podnaslova.
 • Na više web stranica ima kopiranih delova tuđih tekstova ili identičnog sadržaja.

3.3. Loša upotreba ključnih reči

 • Imate dosta ključnih reči sa velikom konkurencijom. Mnoge od njih ciljaju posetioce koji nisu zainteresovani za sadržaje koje nudite.
 • Ključnih reči ima previše, slabo su raspoređene i većinom nagomilane u naslovima.
 • Sadržaj web stranica nije optimizovan za relevantne ključne reči, već za neprirodne fraze namenjene isključivo SEO optimizaciji za pretraživače

3.4. Problematični linkovi

 • Unutrašnji linkovi su većinom bez sidro teksta ili imaju isti tekst.
 • Linkovi za navigaciju se na istoj web stranici ponavljaju na više mesta.
 • Postoje linkovi na web stranicama kojih nisu u funkciji (nigde ne vode).
 • Fokus je na broju dolaznih linkova, a ne na njihovom autoritetu i kvalitetu.

Rešenja 3. SEO greške:

1.1. Obezbedite identitet sajta

 • Prepoznatljiv identitet sajta kroz njegov dizajn i originalan prikaz sadržaja, je od izuzetne važnosti za izgradnju autentičnosti i autoriteta vašeg web sajta.
 • Dosledno koristite svoje načine, oblike i vidove predstavljanja informacija (boje, fontovi, oblici, elementi, slike, grafike i drugo), kroz sve stranice vašeg sajta.

1.2. Pravilno koristite ključne reči

 • Ključne reči ugradite u URL-ove, u početak glavnog naslova (H1) i prvog paragrafa, u podnaslov H2 i neki podnaslov H3, a u glavnom tekstu 1-3 na svakih 100 ostalih reči.
 • Umesto opštih ključnih reči upotrebite veći broj specifičnih fraza sa kojima možete obezbediti relevantnije posetioce. Ovo možete pratite pomoću alata

1.3. Popravite sadržaj web stranica

 • Ažurirajte stare web stranice vašeg sajta koje više nemaju svež i aktuelan sadržaj.
 • Opšte reči „Kliknite ovde“ zamenite ključnim, npr. “Kliknite za naše SEO usluge”.
 • Postavite duže, bogatije, originalne i jedinstvene sadržaje vredne pažnje.
 • Izdelite sadržaj pomoću podnaslova, pasusa, proreda i slika, prema smislu i čitljivosti.
 • Sadržaj koji želite da istaknete, smestite tamo gde najbolje privlači pažnju posetilaca.
 • Fraze naglašavajte bold ili italic slovima, a ne velikim slovima ili podvučenom linijom.

1.4. Proverite vrednost linkova

SEO optimizacija sajta za bolju poziciju na Guglu mnogo zavisi od linkova sa relevantnih sajtova. Autoritet spoljnih (eksternih) linkova (linkova ka vašem sajtu) je SEO faktor od najveće važnosti za autoritet vaše web stranice. Oni su za Google pouzdan dokaz kvaliteta vašeg sajta i zato se potrudite da dođete do takvih linkova.

4. SEO greška: Zanemarena SEO optimizacija za pretragu lokala

Greške SEO optimizacije - lokalna SEO

Slika: U ovom primeru greške SEO optimizacije, po pitanju pretrage lokala, su izbegnute!

Pokazatelji 4. Greške SEO optimizacije:

 • Koristite globalne ključne reči iako ciljate korisnike na određenom području.
 • Web stranice vašeg sajta ne pojavljuju se u pretragama lokalnih mesta i regiona.
 • Nemate na sajtu informacije o vama, vašem poslu, lokaciji, radnom vremenu i sl.

Rešenja 4. SEO greške:

Uradite optimizaciju sajta za lokalne pretrage (lokalni SEO):

 • U naslove i meta opise uključite ključne reči specifične za region.
 • Postavite tačnu adresu i broj telefona u zaglavlja ili podnožja web stranica.
 • Naziv vaše firme i brenda stavite u naslove stranica kad god je to moguće.
 • Prijavite se u baze lokalnih podataka na Google mapi i Google My Business.

5. SEO greška:  Zapostavljeni tehnički aspekti optimizacije sajta

Greške SEO optimizacije - izbor teme

Slika: Izbor odgovarajuće teme smanjuje mogućnost pojave tehničke greške SEO optimizacije.

Pokazatelji 5. Greške SEO optimizacije:

 • Navigacija kroz web stranice i sajt u celini je prilično komplikovana.
 • Dizajn nije responzivan, a sadržaj se ne prikazuje dobro na mobilnim uređajima.
 • Struktura pojedinih unutrašnjih i izlazećih linkova nije najbolja.
 • Dobar deo slika (fotografija) nisu „Search Friendly“ (sporo se učitavaju).

Rešenja 5. SEO greške:

 • Pronađite temu za sajt koja je već podešena za najvažnije faktore tehničke SEO.
 • Navigaciju organizujte tako da posetilac lako dolazi do sadržaja koji traži.
 • Proveravajte funkcionalnost l Broken Link Checker je alat za tu namenu.
 • Za sidro tekst linkova ne stavljajte iste fraze, već kombinacije ključnih reči i sinonime.
 • Optimizujte slike i druge vizuelne sadržaje za lako učitavanje i otvaranje na sajtu.

ZAKLJUČAK:

Ne bojte se grešaka - ispravite ih!

Slika: Nažalost, greške SEO optimizacije nisu te na koje je mislila lepa Meri!

1.Pravilna SEO optimizacija web stranica rangira ih na nivou sa kojega možete lako pristupati svojoj ciljnoj publici i pružati joj kvalitetno i prijatno korisničko iskustvo.
2.Optimizacija web sajta podrazumeva navedena rešenja, ali su propusti uvek mogući. Zato je veoma korisno da neke greške SEO optimizacije na vreme uočite i što pre otklonite!