Kako se radi seo optimizacija url adresa

Kako se radi SEO optimizacija URL (web adresa) za bržu Google pretragu i veću vidljivost web sadržaja na internetu? Pogledajte zašto se radi SEO optimizacija URL web stranica i šta znače neki važni pojmovi vezani za URL!

VAŽNE NAPOMENE:
1. SEO optimizacija URL-a web stranica je sastavni deo optimizacije web sajtova i radi se neposredno pre ili odmah nakon postavljanja sadržaja na internet.
2. Ne menjajte URL-ove ranijih web objava, jer ćete ugasiti njihove linkove! Ako se to ipak desi, moraćete potražiti pomoć stručnjaka da stare linkove redirektujete na nove.

Kako se radi seo optimizacija url - primer
Slika: Kako se radi seo optimizacija url – optimizovana URL adresa

KAKO SE RADI SEO OPTIMIZACIJA URL

Optimizacija URL adrese poboljšava pretragu web stranica sajta i podiže njihovu poziciju i vrednost u rezultatima Google pretrage. Zato, pre ili odmah nakon objavljivanja novih web sadržaja, pokušajte da uradite sledeće:

1. Smanjite broj reči u URL adresi

SEO optimizacija URL adrese je njeno prilagođavanje Google algoritmima. Mnogo reči u tekstu URL-a, kao i reči od 1-2 slova, nisu potrebne da bi pretraživači razumeli sadržaj. Zato URL web sadržaja koji hoćete da objavite slobodno skratite, a reči od 1-2 slova izbacite.

PRIMER:
URL adresa
se automatski kreira iz naslova web stranice i izgleda kao u ovom primeru: …/seo-i-optimizacija-url-adrese-web-sajta-i-web-stranica/.
Vi je možete prilagoditi da izgleda ovako: …/seo-optimizacija-url/

SAVET: Sa što kraćim URL tekstom iskažite suštinu sadržaja web stranice i tako prilagodite za optimalnu pretragu (search-friendly).

Šta skraćivanjem web adrese dobijamo:

 • URL adresa postaje čitljiva i razumljiva i ljudima i pretraživačima.
 • Pretraživači u URL tekstu lako prepoznaju ključne reči važne za pretragu.
 • URL postaje relevantniji izvor informacija u rezultatima pretrage.

Dakle, za optimizaciju URL adrese imate dve mogućnosti:

 1. Da iz web adrese izbacite suvišne reči, uz uslov da sačuvate smisao.
 2. Da adresu svedete na ključne reči (ili frazu) koje opisuju sadržaj.

OPREZ: Preterano skraćivanje URL-a smanjuje šanse za povezivanje sa sličnim sadržajima.

2. Uklopite ključne reči u URL tekst

Ključne reči su reči koje ljudi upisuju u pretraživač radi pretrage interneta i pronalaženja web sadržaja koji ih interesuje. Zato je dobro saznati reči preko kojih ljudi mogu da dođu do nas i da ih ugradimo u sadržaje i u URL adrese odgovarajućih web stranica.

VAŽNO: Pretraživači interneta traže ključne reči i u URL adresama, a ne samo u sadržaju.

3. Napravite URL tekst razumljiv ljudima

Google insistira da se SEO optimizacija URL (web adrese) prilagodi više ljudima nego njegovim robotima. Zbog toga URL tekst podesite tako da ljudima bude jasan na prvi pogled.

4. Reči u URL-u odvajajte srednjom kratkom crtom

Koji je smisao tih crtica? Čitljivost!
Ova-rečenica-je-čitljivija sa crticama nego bez njih Ovarečenicajenečitljivija.

Kako se radi seo optimizacija url - skrati adresu
Slika: Kako se radi seo optimizacija url – skratite url tekst, ali tako da zadrži smisao!

Značenje pojmova vezanih za URL

Da bi lakše razumeli kako se radi SEO optimizacija URL adresa i zašto je to važno, evo kratkog podsećanja na pojmove koji su u vezi sa web adresama i njihovom upotrebom.

1. Šta je Internet?

Internet je skup svih umreženih računara i računarskih mreža celog sveta (mreža svih mreža). Pojam je nastao od engleskih reči “interconnected” (međusobno povezani) i “networks” (mreža računara). Ova globalna računarska mreža služi za prenos podataka na internetu uz pomoć “Internet Protocol address” (IP adrese).

2. Šta je web sajt?

Web sajt ili samo sajt (site) je skup organizovanih web stranica sa zajedničkim domenom i pristupnom adresom.

3. Šta je domen, poddomen i ekstenzija domena?

Domen je lokacija na IP adresi gde pretraživači interneta pronalaze određeni sajt i web stranice. Poddomen je sajt pridružen registrovanom domenu pa njegova registracija nije potrebna.

Ime domena se formira po pravilima DNS sistema (Domain Name Sistem). Jedinstveno ime domena, logotip, slogan, dizajn, boje, fontovi, služe za prepoznavanje i identifikaciju web sajta.

Ekstenzija za domen može biti: .rs .com .org .net .info .biz .eu .me itd. prema lokaciji domena.

4. Šta je http, https, s-http?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je osnovni protokol za adresiranje web stranice i nalaganje serveru da je pronađe i dostavi klijentu.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokol je kombinacija HTTP i SSL/TSL protokola. Ovaj protokol je nastao iz potrebe da se obezbedi sigurna identifikacija servera radi prenosa zaštićenih informacija i bezbednog obavljanja finansijskih transakcija na Internetu.

NAPOMENA:
HTTPS nije isto što i S-HTTP (Secure HTTP)!

Kako se radi seo optimizacija url - sigurna adresa
Slika: Kako se radi seo optimizacija url adresa – https sigurna url adresa

5. Šta je WWW?

WWW (World Wide Web), skraćeno Veb, je svetska širokopojasna mreža sadržaja na internetu. Veb brovseri koriste internet kako bi pristupili Vebu traženim sadržajima.

Dakle, mi ne tražimo web stranice na internetu, već na WWW – informacionom prostoru sa veb sadržajima povezanim hipervezama kojima pristupamo pomoću njihovih URL adresa.

Kako to radi? Kad u web pregledač unesemo URL (koja je opisna), on, uz pomoć DNS servera, putem HTTP protokola, opisnu URL adresu pretvora u numeričku IP (Internet Protocol) adresu koja predstavlja njenu fizičku lokaciju na serveru i služi za identifikaciju.

6. Šta je URL adresa?

URL (Uniform Resource Locator) – jedinstveni lokator izvora, je adresa nekog web sadržaja. Sve šta se nalazi, nudi ili traži na internetu ima svoju jedinstvenu URL adresu!

URL ili web adresa, vidljiva je u polju za adrese (address bar) koje se nalazi u vrhu pregledača interneta (browsera).

6.1. Za šta URL adresa služi?

URL adresa služi za lako i brzo pristupanje sadržajima na internetu. URL adresa je najjednostavniji put do tražene web lokacije sa željenim sadržajem i informacijama.

6.2. Sastav Web adrese:

Primer: https://www.poddomen.imedomena.rs/seo-sajta/seo-url/sta-je-url/

 • http ili https = protokol (uvek na početku)
 • www = mrežna lokacija
  imedomena = domen
 • .rs = ekstenzija domena
 • …/seo-sajta/seo-url/sta-je-url/ = putanja
 • …/seo-sajta/seo-url/ = direktorijumi
 • …/sta-je-url/ = web sadržaj (uvek na kraju)
VAŽNE NAPOMENE:

1. Sve delove URL adrese optimizujete prilikom njihovog formiranja!
2. Na primer, domen optimizujete najboljim izborom hostinga, domena, imena i ekstenzije; putanju optimizujete izradom što manjeg broja direktorijuma i kratkim, ali jasnim naziva, itd.
3. U ovom članku objašnjavamo kako se radi SEO optimizacija URL u delu koji se odnosi na predmet pretrage (npr. /sta-je-url/), a to je web sadržaj kao izvor traženih informacija!

6.3. Značaj URL-a web sadržaja

Recimo da neko traži na internetu baš ono šta vi nudite, a vi želite da dođe do vas. Gde taj neko da vas pronađe?

 Na vašoj URL adresi!

U redu, a kako da dođe do vaše URL adrese?

Priznaćete da niko nije oduševljen idejom da luta po magli i traži nešto nevidljivo i neizvesno, pogotovo ako ima bezbroj prilika da sve reši sa jednim klikom!

Bingo pitanje: Kako da taj klik bude baš na vašu URL adresu?
Odgovor: To rešava SEO optimizacija sajta i svakog njegovog elementa, dakle i URL adrese!

Kako se radi seo optimizacija url adresa - web adresa kao gusenica
Slika: Kako se radi seo optimizacija url adresa – duga web adresa izgleda kao gusenica 🙂

6.4. Zašto je potrebna optimizacija URL-a?

Šta analizirate u rezultatima pretrage na Google-u?

 1. Naslove web stranica
 2. Opise ispod naslova
 3. URL adrese

Tačno! Pretpostavljamo da po tim elementima procenjujete koja je ponuda najbolja. Pri tome vas URL adresa i te kako zanima, zar ne? To je svakako za pohvalu, jer i veliki Google gleda URL adrese tražeći u njima ključne reči da mu pomogu u donošenju nekih važnih odluka!

U čemu je onda problem?

Iz nekih razloga, mnoge URL nisu optimizovane! To je problem. SEO greška! Optimizacija URL-a je neophodna za lakši i brži pristup web sadržajima i zato se mora raditi!

Kako se radi seo optimizacija url adresa - sve napravite što jednostavnije
Slika: Kako se radi seo optimizacija url adresasve napravite što jednostavnije

ZAKLJUČAK:

 • SEO optimizacija URL adrese ima za cilj da ista bude razumljiva ljudima i Google-u.
 • Optimizacija URL adrese može biti prelomni faktor prilikom rangiranja web stranice.
 • Optimizovana URL može odlučiti hoće li neko doći na vaš ili na konkurentski sajt.
 • Saveti koje smo ovde dali važe za sve URL (web adrese) koje cirkulišu na internetu.
Tema: Kako se radi seo optimizacija url

Možda vas zanima i ovo:

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge