Dobar dizajn ciljne stranice čini da budete jedinstveni u izradi poziva na akciju i da povećate efikasnost Vaše ponude.

9 korisnih saveta za dobar dizajn ciljne stranice

Dobar dizajn ciljne stranice

Savet 1. Naslovi ciljne (odredišne) stranice i oglasa moraju da se podržavaju

Za dobar dizajn ciljne stranice (Landing Page), njen naslov i stil pisanja teksta i oglasa (reklama) treba da se međusobno dopunjuju. Pošto se obezbedi određeni kvalitet sadržaja na oglasu i na odredišnoj stranici, bitno je da se sadržaji na oba medijuma konzistentno podržavaju.

Savet 2. Naslovi da budu jasni i koncizni

Naslovi (headlines) su prvo što posetilac vidi i pročita na odredišnoj stranici. Napravite da budu zanimljivi, sažeti i da se jasno i nedvosmisleno odnose na sadržaj.

PREPORUKA: Za dobar dizajn ciljne stranice, jako je važno da ne zanemarite naslove i sadržaje formulara! Izmena i najmanjeg detalja može podići upotrebljivost stranice za više od 31%.

Savet 3. Besprekorna gramatika teksta

Proverite tekst nekoliko puta i dajte da ga neko drugi dobro pročita. Loša gramatika ukazuje na nestručnost i aljkavost, što može da ugrozit poverenje posetilaca u vašu online prezentaciju.

Savet 4. Koristite indikatore poverenja

Dobar dizajn ciljne stranice (landing page design) podrazumeva ugradnju indikatora poverenja u ciljnu (odredišnu) stranicu kao što su preporuke, mišljenja, objave u štampi, garantni pečati, sertifikati i sl. Indikatori poverenja podižu aktivnost na stranici za više od 40%.

Savet 5. Optimizujte pozive i dugmad za akciju

Prostor koji posetilac vidi bez pomeranja stranice je mesto gde bi trebalo da budu najvažniji delovi odredišne (ciljne) stranice.

Preporuke ↓
  • Poziv na akciju stavite iznad preloma vidljivog dela stranice (above the fold).
  • Ne stavljajte poziv na akciju da se traži, već da ga ljudsko oko lako skenira.
  • Dugmad za akciju vidno istaknite i postavite odmah ispod poziva ili ga ugradite u formu.
  • Povežite sve to sa ključnim rečima za koje su ljudi posebno zainteresovani.
  • Dodajte sugestivne reči kao što su besplatno, novo, naruči sada, kupi, preuzmi …
  • Nakon što posetilac pročita naslov, jako je važno da zna sledeći korak.
  • Postavite poziv na akciju (Coll to Action) koji će posetiocu pokazati sledeći korak!
  • Budite kreativni i jedinstveni u izradi poziva na akciju. U praksi postoji primer da je dodavanje samo jedne reči iza “Submit” (potvrdi) povećalo aktivnost za preko 300%!

PRIMER: Kada je Mozilla Firefox promenio poziv na akciju iz „Try Firefox 3“ u „Download Now – Free“ (Preuzmite Sada – Besplatno), novi poziv je povećao aktivnost za 3,6 %, a nivo poverenja je porastao na preko 99 %.

Savet 6. Ugradite slike i video

Dobar dizajn ciljne stranice (odredišne strane na web sajtu) koristi slike i video da skrene i zadrži pažnju posetilaca. Primena video priloga i slika (na pr. proizvoda), može pružati snažan podsticaj posetiocima da nastave sa pregledom Vaše ponude i da preduzmu željenu akciju.

Savet 7. Izbegnite nepotrebne linkove

Linkovi na ciljnoj stranici (landing page) koji povezuju korisnike sa mnoštvom drugih sajtova ili web stranica, odvlaće pažnju i negativno utiču na konverziju. Dobar dizajn ciljne stranice kaže: jednostavnost, preglednost i konciznost je ključ uspeha!

Savet 8. Testirati, testirati, testirati …

Postavite test obrazac da vidite šta najbolje radi na vašoj ciljnoj stranici. Neki ljudi vide više uspeha kada test formu stave u podnožje odredišne stranice (footer), a drugi kada je postave pri vrhu stranice u poseban okvir. Testirajte sve opcije!

Savet 9. Optimizujte ciljne stranice za konverziju

Pokrenite A/B testove i menjajte verzije teksta, slika, videa i poziva na akcije, da vidite na šta korisnici najbolje reaguju. Pored A/B testa sadržaja, testtirajte i dva različita dizajna ciljne stranice kako bi došli do korisnih saznanja.