Šta je to SoLoMo? Kurs za početnike. SEO optimizacija – tutorijal:

1. Zašto vam SoLoMo može biti od velike koristi?
2. U kakvoj su vezi SEO optimizacija sajta i SoLoMo?

3. Značaj SoLoMo za pretragu lokalnog tržišta?
4. Šta je SoLoMo omogućila lokalnom biznisu?

Šta je to SoLoMo i u kakvoj je vezi sa SEO optimizacijom?

SoLoMo termin je akronim za socijalni i lokalni + mobilni marketing i odnosi se na novi marketinški pristup online tržištu.

Šta je to SoLoMo - social-local-mobile
Slika: Šta je to SoLoMo (social, local and mobile)

Pojam SoLoMo

Pojam SoLoMo je nastao kao skračenica za “social, local and mobile”. Najviše se koristi u online marketingu i odnosi se na  spregu socijalnih i lokalnih činilaca i mobilne tehnologije.

Sprega je nastala iz potrebe da se poboljša online dostava lokalnih informacija korisnicima na bliskom geografskom prostoru. U tom nastojanju SEO optimizacija je nezaobilazan činilac!

Konkretnije, SoLoMo je tehnologija koja premoštava neke prepreke između korisnika i web stranice koja poseduje informacije vezane za lokalno tržište.

SoLoMo tehnologija se zasniva na kombinovanju najboljih dostignuća koja mogućavaju da se online korisniku dostavi iskustvo najbliže stvarnom životu. Jedna od tih mogućnosti je i SEO optimizacija sajtova, posebno njihovo prilagođavanje za pametne mobilne telefone.

Značaj SoLoMo za pretragu lokalnog tržišta

Online pretraga lokalnog tržišta (lokalna pretraga) je pitanje oko kojega su svi veliki pretraživači interneta saglasni da tu postoji veliko i gotovo neiskorišćeno tržište.

ČINJENICA: Da bi u rezultatima pretraživanja dali što preciznije informacije o stanju na lokalu, pretraživačima interneta su potrebni tačni podaci o lokalnim firmama i svemu što može da  doprinese kvalitetnijoj pretrazi lokalnog tržišta.

PROBLEM: Kvalitetni rezultati pretrage lokala nisu mogući bez bogate ponude proizvoda i raznovrsnih usluga, kao i najšireg izbora tačnih informacija o lokalnom biznisu. Pokazalo se da ova potreba potencijalnih korisnika ne može biti adekvatno i do kraja zadovoljena samo preko klasičnih browsera.

REŠENJE: Problem je rešen razvojem aplikacija za pametne mobilne uređaje preko kojih se i inače pretrage lokala najviše pokreću.

Tada je nastao termin SoLoMo (social, local and mobile), a web aplikacije za pretraživanje lokala preko smartfona nazvane su SoLoMo aplikacije.

PREPORUKA: Pogledajte kako da optimizujete sajt i kako se radi SEO optimizacija sajta za Gugl, radi efikasnije upotrebe SoLoMo aplikacija.

Šta je to SoLoMo aplikacija omogućila?

Šta je to SoLoMo - gde sam?
Slika: Šta je to SoLoMo? Mogućnost preciznog informisanja o lokaciji
SoLoMo aplikacije, nastale iz potrebe da se unapredi online marketing na lokalnom nivou, omogućile su i rešile sledeće:

 1. Lokalni biznis dobio je mogućnost da se oglašava tako što će da dostavlja svoje ponude potencijalnim kupcima na geografskom području preko pretraga na mobilnim telefonima.
 2. Oglašivači lakše mogu da prilagode svoje ponude za pojedinačne kupce na osnovu istorije njihovih online aktivnosti i prethodnih online porudžbina i kupovina.
 3. SoLoMo može da lokalne ponude personalizuje, pošto 80% mobilnih korisnika voli da pregleda lokalne oglase. Na primer, Fourskuare aplikacija, na osnovu istorije pregledanja ili kupovina, dostavlja preporuke određenom korisniku na forumu da poseti za njega zanimljiva mesta u blizini tačke gde se nalazi.
 4. Poslovni ljudi, preko SoLoMo aplikacije, mogu u svoje ponude da ugrađuju i elemente igre, kako bi zainteresovali što veći broj potencijalnih korisnika i što duže zadržali postojeće.
 5. SoLoMo aplikacije za pretragu lokala imaju bogat izbor alata za precizno utvrđivanje lokacije korisnika, informacija o njemu i šta mu je potrebno isporučiti na njegov zahtev.
 6. Korisnik smartfona može pomoću aplikacije za lokalnu pretragu, kao što je Fourskuare, da obavi kupovinu, postavi komentar na toj platformi, ažurira status na svom Facebooku ili nekoj drugoj platformi, za vreme dok je još povezan sa Facebook stranicom prodavca ili prodavnice.

STATISTIKA

 • 46% upita od svih pretraga na Google pretraživaču su lokalne prirode.
 • 80% lokalnih upita je tražnja informacija radi odluke o kupovini na lokalu.
 • 61% korisnika recenzije i komentare o ponudama čita na mobilnom uređaju.
 • Globalni mobilni saobraćaj će se do 2021. povećati sedam(cisco.com)

Kako SoLoMo funkcioniše?

Šta je to SoLoMo - zna gde sam?
Slika:  Šta je to SoLoMo? Velike mogućnosti informisanja.

Radi boljeg razumevanja šta je to SoLoMo i kako funkcioniše, navodimo neke činjenice:

 1. SoLoMo principi ugrađeni su u proces analize upita koje pretraživači interneta koriste da bi isporučili rezultate prema interesovanjima i lokaciji korisnika koji je upit postavio.
 2. Pretraživači interneta informacija sa lokala sve više uključuju u rezultate pretraga.
 3. Svest o važnosti lokalnog tržišta stalno raste pa je SEO za lokalnu pretragu ili lokalni SEO, sve značajniji faktor u optimizaciji web sajtova i njihovih sadržaja.
 4. Brzina otvaranja web stranice na smartfonima jedan je od ključnih SEO faktora.

Na kraju, kakva je korist od SoLoMo?

 1. Uspešna SoLoMo strategija koristi marketing ne samo za bolju prodaju, već i za menjanje ponašanja korisnika. Kada su SoLoMo kampanje uspešne, masovan i iskren angažman lojalnih korisnika znatno doprinosi ugledu brenda.
 2. Potrošači osećaju blisku povezanost sa brendom i postaju njegovi najbolji promoteri. Kroz razmenu pozitivnih utisaka “od usta do usta”, potrošači mogu da izgrade zaista jak brend.
 3. Zadovoljni korisnici su spremni da ponude povratne informacije i pomoć u identifikaciji pitanja koja mogu poboljšati kvalitet ponude. Svesni ovih mogućnosti, i potrošači i vlasnici brenda znaju da se razvoj i održavanje duha saradnje konvertuje u realnu dobit za obe strane.
JEDNA ZANIMLJIVOST: Salomon, kralj Izraela, poznat po mudrosti, bogatstvu i moći i SoLoMo imaju ime slične zvučnosti i mudrost kao zajedničku osobinu.
Šta je to SoLoMo - pouka-mudrost-glavna-stvar-Solomon
Slika: Šta je to SoLoMo? Izreka: „Mudrost je glavna stvar, zato budite mudri, i sa svime što će doći prigrlite razumevanje“ (Solomon).
POUKA: Ko želi sačuvati svoje korisnike na lokalu, mora imati najsavremeniju mobilnu verziju web stranice i prigrliti razumevanje koje mu nudi mudra SoLoMo aplikacija.

ZAKLJUČAK

 • SoLoMo su web aplikacije koje svakodnevno značajno menjaju način online poslovanja.
 • Ove aplikacije će uskoro stalno povezivati lokalne ponuđače i potencijalne korisnike.
 • Korisnik će na aplikaciji da ističe omiljene brendove koji će uvek znati šta on želi.
 • Koja od SoLoMo aplikacija je najbolja za vaš posao, odlučite sami i budite spremni na redovna ažuriranja, kako bi iz njih uvek izvlačili sve prednosti kojima raspolažu.

Za više detalja o tome šta je to SoLoMo pogledajte: kissmetrics.com/solomo/

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge