Landing page dizajn je deo SEO strategije kojim se postiže optimizacija odredišne (ciljne) stranice Vašeg web sajta (Landing Page Optimization). Landing page dizajn je deo UX dizajna, ključnog za pozitivnu reakciju posetilaca sajta.

landing page dizajn

Optimizacija ciljne stranice (landing page dizajn) obuhvata:

 1. Naslov usklađen sa ciljem: šta se želi od posetioca i šta se nudi. Sadržaj fokusiran na akciju.
 2. Sažet uvodni tekst pogodan za skeniranje pogledom – težište na multimedijalnom sadržaju.
 3. Jake ključne reči i njihove varijacije u promo tekstu od 3-5 redova o ključnim prednostima Vaše ponude.
 4. Dizajniranje poziva i usmeravanje korisnika na željenu akciju. Landing page dizajn koji vodi u akciju.
 5. Isključivanje polja za opštu navigaciju i uklanjanje linkova koji vode na druga mesta i odvraćaju od akcije.
 6. Ugradnju tajmera za ponude sa ograničenim trajanjem. Postavljanje forme za podatke korisnika (opt-in).
Šta je „landing page“ ili odredišna web stranica?
 1. Landing page (eng.) je odredišna web stranica sajta specijalno kreirana sa ciljem da brzo i efikasno promoviše, ponudi ili proda određeni sadržaj ili da pribavlja vredne linkove.
 2. U online marketingu „landing page“ je poznata i kao „lead capture page“ ili „lander“. Pri tome se misli na web stranicu (web page) do koje se stiže kada se klikne na njen link ili oglas (advertisement) u rezultatima pretrage – SERPs (search engine optimized search result).
 3. „Lander“ je prva stranica na koju korisnik dolazi (sleće) na sajt u potrazi za nekim sadržajem, što je glavni razlog zašto se ona mora posebno optimizovati – da posetioca zadrži i podstakne na akciju!

Landing page dizajn (design) je jedan od najvažnijih faktora koji povećavaju šanse za uspeh. Cilj landing page dizajna je da doprinese porastu broja posetilaca web sajta koji će postati trajni korisnici Vaše ponude.

Smisao i značaj landing page dizajna

Landing page dizajn, kao element SEO optimizacije i Internet (web) marketinga, važan je deo procesa koji se zove optimizacija konverzije (conversion optimization) ili optimizacija stope konverzije (conversion rate optimization – CRO).

Landing page dizajn je od ogromnog značaja za dobro korisničko iskustvo posetilaca Vašeg sajta i za uspešnost Vaše online aktivnosti u celini. Nakon kvalitetne SEO optimizacije, odredišna stranica može ostvariti i do 50 % bolju stopu konverzije.

VAŽNO: Optimizacija landing stranice podrazumeva i optimizaciju potencijalnih landing (ciljnih, odredišnih) strana. Naime, najmanje 90% prvih poseta nekom sajtu dešava se na jednoj od njegovih unutrašnjih stranica koja za takvu posetu predstavlja „landing“stranicu!

Landing page dizajn - optimizacija sajta - posecenost

SAVETI:

 1. Dizajnirajte dve ili više ciljnih stranica i međusobno ih testirajte (A-B test).
 2. Testirajte i različite komponente stranice da vidite koje od njih daju najbolje rezultate.
 3. Ponudite neku nagradu posetiocu za ostavljene kontakt podatke.
 4. Koristite stranicu zahvalnosti posetiocu za učinjeni napor i aktivnost.
Landing page dizajn - mogućnost izbora