on page seo optimizacija sajta

On page SEO optimizacija sajta i njegovih web strana (stranica), je proces koji se odvija u jednoj od oblasti koje pokriva optimizacija sajta za Google i ostale pretraživače interneta. Tri ključne oblasti u kojima se sprovodi SEO optimizacija sajtova su: On site, On page i Off page SEO.

On Page SEO optimizacija (optimizovanje web stranica sajta) je proces primene brojnih SEO tehnika i veština na web stranama sajta, kako bi bile maksimalno vidljive i korisne za ljude i pretraživače.

SADRŽAJ:

1. Elementi On page SEO – Infografika.
2. 20 pravila kako se radi On Page SEO optimizacija.
3. Značaj i ciljevi On page SEO optimizacije sajta.
4. SEO faktori na koje deluje On page SEO optimizacija.
5. Tehnike koje podrazumeva On page SEO optimizacija.
6. Koje usluge On Page SEO optimizacije želite?
7. Kada je završena on page SEO optimizacija?
8. Video (9.53): „On Page SEO – 9 Actionable Techniques“.
on-page-optimizacija-infografika

Na vrh ↥2. On page SEO optimizacija [20 pravila]

Pravila za visoko kvalitetan sadržaj

1) Sadržaj je relevantan, segmentiran podnaslovima i pasusima, bogat informacijama, jedinstven, originalan i ima oko 2000 reči. Dobar raspored elemenata i laka navigacija.

2) Glavni naslov je u H1 tagu (heading tag). Tekst naslova je kratak, efektan i na početku sadrži ključnu reč uz koju ide i reč koja intrigira i poziva.

3) Podnaslovi su poređani po hijerarhiji. Prvi po važnosti su u H2 tagu i sadrže ključne reči kao i većina podnaslova nižeg ranga koji su u H3, H4 ili H5 tagovima.

4) Opis sadržaja web stranice (meta opis) je privlačan, dužine od 120-140 reči i na početku teksta sadrži ključnu reč. Pogledajte: SEO optimizacija meta opisa.

5) Izabrane ključne reči su relevantne i pogodne za rangiranje

6) Ključne reči su uključene i pravilno raspoređene u sadržaju, u prvih 100 reči teksta, u H1 i većini ostalih <H> tagova.

7) Gustina ključnih reči je oko 1,5% (keyword density) što je dobro, jer je preterivanje kažnjivo. Pored glavne, koriste se i druge relevantne ključne reči.

8) Umesto gomile istih ključnih reči koriste se kombinacije i sinonimi (Semantic Markup).

9) U sadržaj su unete duge ključne reči (fraze) koje imaju bolji efekat na SEO od kratkih. Takođe su unete i LSI (Latent Semantic Indexing) ključne reči koje su semantički povezane sa vašom primarnom ključnom rečju.

10) Dužina teksta je u optimalnom rasponu između 600 i 2000 reči (više je poželjnije).

Pravila primene i korišćenja multimedija

11) Koriste se raznovrsni vizuelni sadržaji (slike, video, dijagrami, infografika itd.).

12) Slike su optimizovane: optimalne su veličine, kompresovane, sa nazivom i alt tekstom koji sadrže ključnu reč. Pogledajte: Kako optimizovati slike za web.

Pravila kreiranja menija i linkova

13) Glavni meni zadovoljava kriterijume. Nalazi se ispod ili desno od logoa, nema više od 7 stavki koje sadrže najvažnije ključne reči i lak je za navigaciju po sajtu.

14) Web stranice u sadržaju imaju bar 2-3 linka (content links) ka srodnim stranama sajta što olakšava kretanje posetilaca kroz sajt i popisivanje od strane robota (paukova) pretraživača.

15) Postoje izlazni linkovi (Outbound) ka srodnim, dobro rangiranim sajtovima.

16) URL adrese su „SEO friendly“ (kratke i sadrže ključne reči). Pogledajte: Kako se radi seo optimizacija url-a.

Pravila za deljenje sadržaja i za komentare

17) Postoje dugmad za deljenje i preuzimanje sadržaja preko društvenim (socijalnih) mreža na svakoj stranici sajta.

18) Deo za komentare je podešen za praćenje komentara i zaštitu od spama što doprinosi boljem rangiranju stranica.

Pravila izbora SEO friendly teme (template) i brzine sajta

19) Izabrana je brza i responzivna tema (Mobile friendliness) kompatibilna sa svim uređajima i pregledačima.

20) Sajt je na brzom serveru i uključena je CDN opcija.

on page seo optimizacija - off-page poslastica

Razlika između on-site, on-page i off-page SEO

On-site SEO

 • On site SEO optimizacija se često svodi pod On page SEO, jer su deo istog procesa u kome je On site SEO zadužena da pretraživačima obezbedi ispravno tumačenje sadržaja stranica, a posetiocima da stignu gde su želeli.
 • On site SEO brine o HTML izvornom kodu stranica i svemu što je potrebno da bi se nesmetano sprovela On page SEO optimizacija sajta.

On page SEO

 • On Page SEO optimizacija je početak optimizacije sajta kao celine i podrazumeva sve ono šta se može uraditi na web stranici, kako bi se bolje rangirala.
 • SEO faktori koje obrađuje On page SEO optimizacija, neposredno određuju da li će SEO optimizacija sajta biti ispravno urađena i pravilno usmerena.

Off-page SEO

Off-Page SEO optimizacija (off-site SEO) se bavi strategijama i metodologijama rangiranja web sadržaja na višem nivou u cilju pribavljanja relevantnih povratnih linkova (backlinks) i povećanja saobraćaja sa pretraživača i društvenih media.

On site i On page SEO optimizacija bave se SEO tehnikama unutar sajta. Off page SEO deluje izvan sajta baveći se razvojem sajta i popularisanjem brenda.

on page seo optimizacija - na pravom ste mestu

Osnove od kojih polazi On page SEO optimizacija

SEO optimizacija sajta  je ogromna oblast pa je dovoljno da znate da je njen fokus na izgradnji autoriteta sajta i rangiranju web stranica na prirodan (organski) način.

Zašto? 

 • Zato što 83% ljudi širom sveta koristi Google, a 94% gleda samo prve stranice na rezultatima pretrage. Većina klikne na prva tri rezultata!
 • Pretraživači interneta danas prepoznaju smisao web stranice iz sinonima i konteksta u kome se sadržaj pojavljuje, kao i po učestalosti određenih sklopova reči.
 • Ključne reči su važne radi preciznog otkrivanja sadržaja na web lokacijama, ali njihov broj, gustina i položaj u tekstu, više nisu SEO faktori presudni za rangiranje.
 • SEO danas se fokusira na korisnike, na ono šta traže i koje ključne reči za to koriste.

SAVET: Za svaku vašu stranicu sajta zapitajte se koliko je njen sadržaj koristan za korisnika koji stoji iza upita unetog u pretragu, a koji ste izabrali za ključnu reč?  Pogledajte: Kako biti prvi na Guglu?

Ako ljudi biraju vaš sajt češće nego ostale, vaš sajt ide naviše!

Na vrh ↥3. On page SEO optimizacija sajta: Značaj i ciljevi

on page seo optimizacija - sve je jasno
Optimizacija sajta za Google počinje sa prvim korakom On page SEO. Postoje mnoge SEO veštine kojima se jača položaj web stranica u rezultatima pretrage. Njihova primena u praksi poznata je kao On Page SEO optimizacija sajta.

3.1. Značaj. On page SEO optimizacija obezbeđuje:

 1. Lako otkrivanje i indeksiranje stranica od strane robota pretraživača interneta.
 2. Visoko pozicioniranje web stranica na listama sa rezultatima pretrage.
 3. Brzo pronalaženje i učitavanje stranica i dobro korisničlo iskustvo posetilaca.

3.2. Cilj. On page SEO optimizacija ima tri osnovna cilja

 1. Prvi cilj On page SEO jeste da pretraživačima olakša registrovanje, sortiranje, rangiranje i prikaz web stranice u rezultatima pretrage na relevantne upite;
 2. Drugi cilj je isporučivanje sadržaja koji će biti savršeno prilagođen ciljnoj grupi.
 3. Treći cilj je da omogući korisnicima da u rezultatatima pretraživača (SERP) pronađu najbolje informacije za upite (ključne reči) koje unose u pretragu.

Na vrh ↥4. Faktori na koje deluje On page SEO optimizacija

On Page SEO faktori:
on page seo optimizacija - grupa faktora
SEO faktori koji određuju kako će neka web lokacija biti rangirana su mnogobrojni, ali se On page SEO optimizacija fokusira na tri grupe SEO faktora:

 • Tehnička SEO web sajta
 • Sadržaj web stranice sajta
 • Dobro iskustvo korisnika

4.1. Tehnička SEO
 
Tehnička SEO zahvata meta tagove, HTML kodni sadržaj stranice, robots.txt, rel=“canonical”, uslove indeksiranja (popisa) web stranica, brzinu rada i otvaranja sajta, SEO-friendly URL adrese,  XML mapu sajta itd.

 • Meta tagovi daju pretraživačima informacije o stranici sajta. U pitanju je kôd stranice i oznake koje određuju šta i kako pretraživači da rade. HTML je kodni sadržaj koji određuje strukturu teksta i kako da ga pretraživači prikazuju.
 • Brzina otvaranja web stranice kritični je deo tehničke SEO koji utiče na sve.
 • Sadržaj i korisničko iskustvo su primarni, ali moraju biti na zdravoj osnovi koju obezbeđuje tehnička SEO.

Ako web stranica nije tehnički ispravna, Google ne može da je pravilno protumači i indeksira, a to ruši svaki smisao rada na sajtu i vodi ka lošem ili nikakvom rangiranju.

4.2. Sadržaj web stranice

Ljudi posećuju sajt zato što očekuju da će na njemu naći ono šta traže. Izlazak stranice sajta na listi pretrage zavisi od dostignutog ranga prvenstveno na osnovu vrednosti njenog sadržaja. Pogledajte: Ultimate Guide to SEO copywriting!

4.3. Korisničko iskustvo (UKS)

Holistički pristup (Human Engine OptimizationHEO) uključuje korisničko iskustvo (eng.UX) kao jedan od najvažnijih SEO faktora. Korisnici žele da brzo dobiju određenu web stranicu, da im se sviđa i da se lako kreću i snalaze na njoj.

Pogledajte: 5 saveta za dobro korisničko iskustvo.

Na vrh ↥5. Šta podrazumeva On page SEO optimizacija?

on page seo optimizacija - ideje

Pod On page SEO optimizacijom podrazumevamo sledeće aktivnosti:

5.1. Priprema:

 • Implementacija ideje šta stranica treba da sadrži i kako da izgleda da bi pružala odlične usluge ciljnoj publici.
 • Pronalaženje, izbor i pravilna primena najboljih ključnih reči (fraza) za stranicu.

5.2. Optimizacija sadržaja:

 • Smeštanje relevantnih ključnih reči na prava mesta u web stranici.
 • Optimizovanje elemenata kao što su HTML kodovi, URL adrese, naslovi, podnaslovi, multimedije i sl.
 • Optimizovanje web strana i sadržaja (kodova, struktura, kategorija, podkategorija, opisa, usluga, proizvoda itd.). Pogledajte: Kako optimizovati sajt?

5.3. Izgradnja linkova:

 • Izgradnja unutrašnjih i izlaznih linkova i navigacije kroz web stranice i sadržaje.
 • Stvaranje uslova da web stranice budu brzo popisane od strane Google-a i vidljive u prvih 10-30 rezultata na ključne reči ili varijante unete u Google pretragu.

5.4. Ulazni i odlazni marketing:

 • Ulazni (inbound) marketing je privlačenje idealnih potencijalnih korisnika kreiranjem relevantnih sadržaja za rešavanje njihovih potreba i izgradnju poverenja.
 • Odlazni (outbound) marketing se bavi privlačenjem pažnje ciljanih potencijalnih korisnika izvan sajta interakcijama preko društvenih medija, javnih glasila itd.

5.5. Formula WDF*IDF

Za SEO on-page je važna formula WDF*IDF. Umesto da gleda samo ključne reči, ona izračunava srodne termine koji se koriste na drugim visokorangiranim sajtovima, a zatim te termine upoređuje i poređa prema popularnosti gledajući semantički kontekst.

Formula koristi dva faktora za analizu članaka, IDF i WDF. WDF “within document frequency (unutar učestalosti dokumenta)”opisuje učestalost reči unutar dokumenta.

IDF “inverse document frequency (inverzna učestalost dokumenta)” gleda koliko je termin popularan na drugim sajtovima (rejting popularnosti). Ove veličine pomnožene jedna sa drugom predstavljaju formulu koja određuje jedinstvenost tekstualnog materijala u odnosu na ključne reči. Korisnici dobijaju najbolje rezultate pretrage za određeni termin, na osnovu gustine ključnih reči i konteksta.

Kako WDF*IDF radi?

 Što se reč češće pojavljuje u popularnim dokumentima, to je relevantnija. WDF*IDF pomaže da odredite koje termine treba da uključite u svoj sadržaj da biste poboljšali rangiranje u pretrazi.

Kvalitet teksta je važan, jer se sajt direktno poredi sa najvećom konkurencijom. Tekst treba da bude zanimljiv, relevantan i dobro napisan. WDF se izračunava za reči koje najbolje opisuju temu. Alati za WDF*IDF su Seolyze, Xovi, OnPage.org, Sistrix, Search Metrics.

Na vrh ↥6. Koje usluge On Page SEO optimizacije želite?

6.1. Pretpostavimo da želite sledeće SEO usluge:

 • Optimizovanje web stranica sajta i sadržaja na njemu po svim SEO faktorima.
 • Kontinuiran rad na On page SEO optimizaciji bar 3 meseca, odnosno sve dok se ne popravi rang vaših web stranica.
 • Dostizanje željene pozicije i nastavak SEO optimizacije sajta radi održavanja ili podizanja dostignutog nivoa!
on page seo optimizacija - prvi koraci
6.2. Pri donošenju odluke dobro je da znate: 

 1. Šta On page SEO optimizacija podrazumeva? Šta da tražite i očekujete od nje?
 2. On page SEO optimizacija može, ali ne mora da obezbedi pojavljivanje u prvih 10 rezultata Google pretrage.
 3. Pozicija web stranica zavisi od preko 200 SEO faktora koji se stalno menjaju.
 4. On page SEO optimizacija direktno je zavisna od ključnih reči i konkurencije (njenog broja, snage, stručnosti, upornosti i kontinuiteta u SEO aktivnostima).

Da li vas zanimaju naše SEO usluge?

Na vrh ↥7. Kada je on page SEO optimizacija završena?

On page SEO optimizacija je završena kada se uverite u sledeće:

7.1. Sadržaj na optimizovanoj stranici je:

 • Temeljan i bogat korisnim informacijama (najvažniji uslov za rangiranje).
 • Jedinstven (originalan). Dupliran (content duplicated) sadržaj bilo gde, će loše uticati na rangiranje i SERP.
 • Relevantan, u skladu sa upitima (ključnim rečima) za koje se rangira.
 • Autoritativan i pouzdan izvor informacija o datoj temi.
 • Upotrebljiv, pregledan i čitljiv, sa odličnom navigacijom (User friendly).
 • Lak (brz) za učitavanje i vidljiv na svim uređajima i tipovima ekrana.

7.2. On page SEO optimizacja je ispunila sledeće kriterijume:

 1. Apsolutna relevantnost ključnih reči za svaku temu. Ključna reč je u svakom title tagu, URL-u i alt tagu slika.
 2. U tekstu se koriste LSI, sinonimi i kombinacije ključnih reči. Sadžaj je jedinstven za svaku izabranu ključnu reč.
 3. Postoje linkovi ka stranici matične kategorije ili podkategorije i linkovi koji vode na početnu stranicu (logoa, npr.)
 4. Ime domena je jedinstveno i identifikuje brend. TLD ekstenzija (.com, .rs, .net) je u skladu sa ciljanim tržištem.
 5. Robots.txt reguliše indeksiranje sadržaja. Postoji redirekcija 404 error stranice na početnu ili kreiranu stranu.
 6. Postoji prijavljena XML mapa sajta (sitemap). Formirana je HTML mapa sajta radi lakše navigacije kroz sajt.

Pogledajte: Optimalan raspored elemenata na web stranici

on page seo optimizacija - kada je zavrsena

Na vrh ↥8. VIDEO: On Page SEO optimizacija 

On Page SEO – 9 Actionable Techniques That Work“ Autor: Brian Dean (Backlinko)

video on page seo optimizacija - backlinko

Slobodan prevod videa:
0:00

9 on-page SEO tehnika

U ovom videu ja ću vam pokazati 9 on-page SEO tehnika koje koristim da se rangiram na Google za određene ključne reči. Ja sam Brian Dean, osnivač Backlinko.
0:21
(jingle) Ja sam postavio moj prvi web sajt 2008. On-page SEO je tada bio mnogo drugačiji.
0:51
Danas, zahvaljujući Google ažuriranjima, SEO je mnogo složeniji, ali jedna stvar koja se nije promenila jeste da postoji pravi i pogrešan način da optimizujete svoj sadržaj, a u ovom videu ćete naučiti pravi način.
1:06

Prva tehnika: kratka URLs.

1:12
U analizama 1,000,000 Google rezultata otkrili smo da se kratke URL bolje rangiraju. Srećom to je lako uraditi. Kad god objavljujete novu stranicu napravite lepu i kratku URL.
1:36

Druga tehnika: U URL uključite ciljanu ključnu reč.

2:09

Treća tehnika: Upotreba LSI ključnih reči.

LSI ključne reči su bliske fraze koje pretraživaču koriste da razumeju o čemu se radi u sadržaju. Ako ih uključite u tekst, pomažete Google-u da razume kontekst vaše teme.
2:42
Kako da znate koje LSI reči da upotrebite?
Glavnu ključnu reč upišete u pretragu Google-a. Idite na dole i na kraju ćete videti „Searches related“ sekciju sa boldovanim terminima koji su LSI ključne reči i razmestite ih u sadržaju.
3:01

Četvrta tehnika: Objavljivanje dugog sadržaja.

Otkrili smo da duži sadržaji postižu bolji rang.  Prve stranice na Google u proseku su imale 1,890 reči.
3:27
Zašto su duži sadržaji bolji? Pre svega zato što imaju dosta LSI ključnih reči.
3:46
Zapamtite, Google želi pokazati najbolje rezultate za datu ključnu reč i, ako vaša stranica pruža sveobuhvatan odgovor na ono što neka osoba traži, Google će vas rangirati visoko.
4:00
Na primer, ova stranica o SEO tehnikama ima 4,000 reči i to je jedan od razloga zašto je rangirana u prve tri za ključnu reč „SEO tehnike“.
4:17

Peta tehnika je optimizovanje title taga za više klikova (click-through rate).

4:34
Zašto? Zato što je CTR snažan fator za rangiranje. Ako ljudi pretražuju za neku ključnu reč i kliknu na vaš sajt u izlistanim rezultatima, to je poruka Google-u da imate dobar sadržaj.
4:57
Kako da optimizujete „title tag“ za CTR?
5:03
Prvo, uključite brojeve u „title“, jer oni privlače pažnju. Naslovi sa brojevima dobijaju 36% više klikova od onih koji ih nemaju.
5:23
Drugi način da ojačate CTR je upotreba zagrada u naslovu (podižu CTR za oko 38%).
5:54

Šesta SEO tehnika: Upotreba spoljnih (eksternih) linkova.

Ovde autor objašnjava eksperiment u kome je utvrđeno da su pet sajtova sa eksternim linkovima 100% bolje rangirani od sajtova koji ih nisu imali.
6:35
Kako da ih postavljate na svoj sajt? Jednostavno uključite dva do pet odlaznih (outbound) linkova ka autoritativnim sajtovima u sadržaj svake web stranice.
6:55

Sedma tehnika: Upotreba unutrašnjih (internal) linkova.

7:00
Kad god objavite novi sadržaj, linkujte ka dve do pet drugih stranica na svom sajtu, a posebno na one koje želite da bolje rangirate.
7:43

Osma tehnika: Maksimalno ubrzanje sajta.

Prvo, uložite u dobar (premium) hosting. Drugo, koristite CDN koji isporučuje vaš sajt bliže mestu gde živite.
8:31

Deveta tehnika: Uključivanje multimedija u sadržaj.

Multimediji čine sajt vrednijim za čitaoce, a korisničko iskustvo je nešto što Google izuzetno ceni. Pored toga, slike, video, grafikoni, tabele itd. pomažu da se ljudi duže zadžavaju na sajtu.
9:16
(Slede završne reči i promocija sadžaja i delatnosti autora).

Zaključak

 • Ovaj tutorijal (tutorial) obrađuje polazne osnove On page SEO optimizacije, ciljeve koje On page SEO optimizacija ima i šta obuhvata.
 • Videli ste u čemu je razlika između on-site, on-page i off-page SEO i saznali da je On page SEO optimizacija polazna tačka i temelj optimizacije sajta u celini.
 • Saznali ste u kojim oblastima On page SEO deluje i za 20 pravila po kojima deluje.
 • Naučili ste kako se On page SEO optimizacija radi i kriterijume po kojima možete utvrditi kada je završena i koliko je uspešno urađena.

Pošto je On page SEO optimizacija dosta široka tema, više o On Page SEO faktorima i kako povećati rang web stranica možete saznati na moz.com/seo/on-page-factors.

SAVET: Redovno ažurirajte (update) web stranice vašeg sajta. Redizajn sajta, uklanjanje zastarelih informacija i postavljanje novih, uvek vodi ka boljem rangiranju i većoj zaradi! Pogledajte: Optimizacija sajta za bolju zaradu.

Sviđa Vam se ovaj turorijal? Molimo Vas da ga podelite sa drugim ljudima. Hvala Vam!

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge