Ovaj vodič za posao pisanje blogova i/ili pokretanje poslovnog bloga, pokriva najčešće upite vezane za ovu temu, kao što su:

Veštine za vođenje bloga; Sažimanje sadržaja; Kako napraviti blog na google-u; O čemu pisati blog;
Kako napisati blog post koji će povećati konverzije; Niše za blog; Najbolji sajt za blog;
Kako da posao pisanje blogova usavršite; Načini kako zaraditi pisanjem bloga; i slično.

10 glavnih prednosti koje nudi posao pisanje blogova

 1. Povećava organski saobraćaj sa pretraživača
 2. Humanizuje i personalizuje brend
 3. Širi svest o postojanju brenda
 4. Predstavlja Vaš biznis iz svih uglova
 5. Podržava inicijative na društvenim mrežama
 6. Gradi Vaš autoritet u industriji kojoj pripadate
 7. Daje priliku za povećanje konverzije
 8. Pomaže u izgradnji ulaznih linkova
 9. Pomaže rangiranje u pretrazi za duge upite
 10. Proširuje kontakte sa potencijalnim korisnicima

Savet 1:

Ukoliko Vas zanima posao pisanje blogova i kako da steknete veštine za vođenje bloga,
pratite ovih 9 (devet) koraka za pravilno pisanje blogova:

 1. Sprovedite detaljno istraživanje svoje niše za blog
 2. Ocenite snagu i slabosti konkurencije
 3. Identifikujte bolne tačke ciljane publike (o čemu pisati blog)
 4. Definišite razliku između Vas i konkurenata
 5. Isplanirajte glavne tačke svoje aktivnosti
 6. Odaberite korisnu i zanimljivu temu
 7. Kreirajte neodoljive naslove i opise
 8. Napravite najbolji sadržaj koji možete
 9. Pre objave još jednom sve pregledajte

Savet 2.

Prilikom pisanja posta gledajte da izbegnete ovih 8 početničkih grešaka:

 1. Nerealan raspored objavljivanja postova
 2. Nedovoljno podnaslova i razmaka
 3. Nepravilni sidreni tekstovi
 4. Neadekvatne slike ili ih nema
 5. Ne odgovarate na komentare
 6. Nedostaju opcije deljenja na društvenim mrežama
 7. Zapostavljate analitiku
 8. Neprikazivanje novih ili najpopularnijih postova

Napomena:

Nepostojanje ovih grešaka je od suštinskog značaja za uspeh bloga. Uskoro možete postati najbolji sajt za blog gostovanje. Ako Vas interesuju načini kako zaraditi pisanjem bloga, to je to!

Posao pisanje bloga - izbegnite greske

Pisanje blog posta bez grešaka

Pisanje blogova ne toleriše greške. Evo kako da ih izbegnete:

 1. Raspored objavljivanja
 • Planirajte doslednu i ravnomernu isporuku sadržaja za stvaranje angažovane publike.
 • Fokusirajte se na potrebe korisnika, kvalitet i redovnost objavljivanja, a ne na kvantitet.
 • Sa porastom Vašeg iskustva i angažovanja publike, možete povećavati broj objava.
 1. Zaglavlja i razmaci

Nedostatak tih elemenata na postu, čitaoce odbija da se njime bave.

 • Uključite naslove, podnaslove, pasuse i razmake da razbijete sadržaj na čitljive delove.
 • Praznina čitaocima daje prostor za predah i čuva privlačnost teksta.
 1. Sidreni tekstovi

Sidreni tekst je tekst u hipervezi na koji se može kliknuti.

 • Izbegavajte generički tekst kao što je „kliknite ovde“ ili „pročitajte više“.
 • Koristite opisni sidreni tekst koji odražava sadržaj povezane stranice.
 1. Slike

Vizuali poboljšavaju blog i privlače mnogo više čitalaca.

 • Uključite slike koje dopunjuju vaš sadržaj i optimizujte ih za brzo učitavanje.
 • Dodajte im alternativni tekst da biste poboljšali njihovo razumevanje.
 1. Komentari
 • Odgovarajte na komentare. Tako ćete čitaoce motivisati da prate vaš blog.
 1. Deljenje na društvenim medijima
 • Uključite dugmad za deljenje i olakšajte ljudima da dele vaš sadržaj.
 • Tako ćete povećati vidljivost i potencijalni doseg vašeg bloga.
 1. Analitika
 • Uključite Google analitiku da biste pratili i stekli vredne uvide.
 • Koristite te informacije da se bolje prilagodite potrebama svojik čitalaca.
 1. Prikazi nedavnih / popularnih objava
 • Dodajte ovu opciju na bočnu traku ili podnožje bloga. Tako će novi posetioci otkriti vaše najbolje sadržaje, a Vi dobiti šansu da ih pretvorite u redovne čitaoce.
Tomas Fuler - izreka

11 načina da posao pisanje blogova usavršite

 1. Odabir primarne ključne reči

Istražite ključne reči i identifikujte one sa velikim obimom pretrage i malom konkurencijom.

 1. Uz glavnu ključnu reč, u post uključite i reči sa dugim repom

Fraze sa dugim repom su duže ključne fraze koje ciljaju angažovaniju publiku.

 1. Napravite naslov za pretragu (title tag) koji privlači pažnju

U title tag uključite glavnu ključnu reč i neka bude sažet i ubedljiv.

 1. Napišite meta opis koji podstiče čitaoce da kliknu na „title tag“

U meta opis od 155 karaktera prirodno uključite relevantne ključne reči.

 1. Koristite oznaku H1 za glavni naslov posta

U H1 oznaku ugradite glavnu ključnu reč tako da bude jasan i ubedljiv.

 1. Započnite post sa uvodom koji privlači pažnju

Navedite svrhu posta i prednosti koje će čitaoci imati čitajući ga.

 1. Izdelite post naslovima podtema u H2 oznakama

U h2 odeljke uključite slike. One privlače čitaoce i poboljšavaju korisničko iskustvo.

 1. Unutar H2 odeljka, koristite oznake H3 za podteme

Podnaslovi dele sadržaj i poboljšavaju čitljivost. Prirodno uključite ključne reči u H3 da pojačate relevantnost teme.

 1. Veze do relevantnih proizvoda ili usluga

Ove veze su prilika za prihod putem marketinga ili za promociju sopstvenih proizvoda. Uverite se da ne ugrožavaju integritet vašeg sadržaja.

 1. Česta pitanja na kraju posta

Česta pitanja (FAQ) su vredna za čitaoce, a mogu i da poboljšaju rangiranje posta.

 1. Sažet zaključak
  U zaključku sumirajte glavne tačke i podstaknite čitaoce da istraže srodni sadržaj.
srećan ti posao pisanje blogova

Zaključak

Kada je u pitanju pisanje posta na blogu, postoji nekoliko važnih pravila kojih se treba pridržavati kako biste stvorili ubedljiv i zanimljiv sadržaj.

Prvo, ključno je imati jasnu i konciznu temu ili temu za svoj blog post. Ovo će vam pomoći da ostanete fokusirani i osigurate da vaši čitaoci razumeju svrhu vašeg pisanja.

Pored toga, od suštinske je važnosti da uradite temeljno istraživanje i prikupite tačne informacije pre početka pisanja bloga. Ovo će vam pomoći da svojim čitaocima pružite vredan i na činjenicama zasnovan sadržaj.

Početak bloga treba da privuče pažnju čitalaca i zainteresuje ih za ono što ćete dalje reći. U središnjem delu bloga, treba da iznesete ključne informacije podržane relevantnim činjenicama.

Takođe je korisno uključiti primere ili studije slučaja kako biste ilustrovali svoje tvrdnje i dodatno ojačali poruku.

Posao pisanje blogova možete usavršiti prateći date savete

Važno je da svoj blog post pažljivo struktuirate na logičan i organizovan način. Dakle, kreirajte dobro organizovan, optimizovan i zanimljiv sadržaj koji se dopada vašoj publici.

Dajte prioritet istraživanju ključnih reči, optimizujete naslovne oznake i meta opise. Efikasno koristite oznake naslova. Ugradite u post vizuelno privlačne slike, vredne veze i resurse.

Važno je obratiti pažnju na jezik i ton koji koristite u pisanju posta. Korišćenje jasnog i sažetog jezika će pomoći čitaocima da lakše shvate o čemu tačno pišete. Izbegavajte korišćenje žargona ili tehničkih izraza osim ako je to neophodno.

Održavanje profesionalnog i prijateljskog tona tokom pisanja će povećati vaš kredibilitet i obezbediti da vaši čitaoci vide vaš sadržaj kao kredibilan i pouzdan.

Na kraju bloga, trebali biste imati zaključak koji sažima glavne tačke posta i sadržati poziv na akciju ili neko otvoreno pitanje kako biste podstakli čitaoce na dodatno angažovanje.

Za više informacija o ovoj temi, pogledajte naš post: Blog na sajtu!

Želimo Vam zabavno i uspešno blogovanje!