Slika SEO Trendovi 2024.

SEO trendovi u 2024. godini i digitalni marketing nastavljaju da se ubrzano razvijaju. SEO optimizacija sajta za pretraživače (SEO) ostaje ključni aspekt obezbeđivanja vidljivosti i poslovnog uspeha vašeg veb sajta. U ovom postu navodimo ključne SEO trendove za 2024. godinu i kako možete da ih iskoristite da poboljšate rangiranje i posećenost vaše veb stranice.

SEO trendovi u 2024. godini biće u znaku AI (Artificial intelligence)

Generativna AI

Reproduktivna ili generativna AI je podskup veštačke inteligencije, koja koristi algoritme dubokog učenja za generisanje sadržaja najsličnijem ljudskom. Ovi sistemi veštačke inteligencije mogu da generišu članke, opise proizvoda, postove na blogovima, meta opise i mnogo toga još. Alati sa veštačkom inteligencijom mogu da kreiraju smislen sadržaj u velikom obimu, smanjujući vreme i trud koji su potrebni za ručno kreiranje sadržaja.

Međutim, od suštinske je važnosti da razborito koristimo sadržaj generisan veštačkom inteligencijom, jer je moguće da mu nedostaju kreativne nijanse koje pružaju ljudi. Uspostavljanje ravnoteže između generisanog i ljudskog sadržaja je najefikasniji pristup.

Korisničko iskustvo

Google stavlja naglasak na korisničko iskustvo (UX), kao jedno od vitalnih faktora u SEO-u. Pozitivan korisnički doživljaj se temelji na tome da posetioci veb stranice imaju besprekornu interakciju sa njenim sadržajem. UX obuhvata faktore kao što su dizajn prilagođen korisniku i mobilnim uređajima, pristupačnost, sadržaj visokog kvaliteta, itd. Kada korisnici imaju odlično iskustvo na vašoj veb lokaciji, veća je verovatnoća da će na njoj angažovati duže i postajati Vaši verni kupci ili klijenti.

Core Veb Vitals ostaju vitalni pokazatelji učinka

Core Veb Vitals je skup metrika koje primenjuje Google za merenje korisničkog iskustva u stvarnom svetu, performanse brzine učitavanja, interaktivnost i vizuelnu stabilnost stranice.

LCP je metrika koja procenjuje za koliko vremena najveći element sadržaja postaje vidljiv.

FID ostvaruje uvid u interaktivnost vašeg sajta merenjem vremena koje mu je potrebno da odgovori na prvu interakciju korisnika.

CLS meri vizuelnu stabilnost veb stranice i elemenara na njoj tokom učitavanja.

Optimizaciji Core Veb Vitals metrike na stranici sajta, direktno doprinose:
• Optimizacija sajta za mobilne uređaje.
• Bolja brzina učitavanja veb stranica sajta.
• Minimiziranje izvršavanja JavaScript-a koje ometaju interaktivnost.
• Davanje prioriteta učitavanju sadržaja bez pomeranja tokom učitavanja.
• Kontinuirano praćenje performansi sajta pomoću profesionalnih SEO alata.

Ovi pristupci su u skladu sa ciljevima Google-a da svojim korisnicima pruži visokokvalitetan sadržaj i veb iskustva, što je i ključni deo SEO strategija za 2024. godinu.

EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)

EEAT (iskustvo, stručnost, autoritet i pouzdanost) je okvir koji obuhvata različite aspekte kvaliteta i kredibiliteta veb stranice. Google ovim faktorima procenjuje relevantnost i pouzdanost veb sadržaja. U 2024. optimizacija veb stranica po EEAT principima biće ključna za SEO.

Budite transparentni u vezi sa svojim poslovanjem, uključujući kontakt informacije, fizičku adresu i opcije korisničke podrške.
Prikažite korisničke recenzije, ocene i svedočanstva na vidljivom mestu na vašoj veb lokaciji. Pozitivne povratne informacije mogu poboljšati vašu reputaciju i pouzdanost na mreži.

Pretrage bez klikova

Pretrage bez klikova se odnose na tip upita za koje korisnik pronalazi informacije direktno u rezultatima pretrage (SERP-u), bez da klikne na bilo koji rezultat organske pretrage. To znači da se na upit korisnika daju sažeti, direktni odgovori kroz istaknute isečke, panele znanja i druge formate bogatih rezultata.

Pretrage bez klikova imaće značajne implikacije na SEO u 2024. godini. Iako takve pretrage mogu dovesti do smanjene stope učestalosti klikova na organske rezultate pretrage, one predstavljaju nove mogućnosti.

Naime, optimizacijom za ovu vrstu pretraga, možete da pozicionirate svoj sadržaj tako da na SERP-u ostvarite dragocenu vidljivost. Identifikujte uobičajena korisnička pitanja, i kreirajte sadržaj koji direktno odgovara na ta pitanja uz pomoć strukturiranih podataka (Schema.org). Da biste u tome uspeli, formatirajte svoj sadržaj za istaknute isečke, koristeći jasne naslove, liste i sažete odgovore.

Iako mogu da smanje tradicionalne stope učestalosti klikova, bogati isečci nude nove mogućnosti za vidljivost, izgradnju autoriteta i ponude zs korisnike direktno na SERP-u. Pretrage bez klikova su povezane sa glasovnom pretragom. Mnogi uređaji i aplikacije glasovnog pomoćnika koriste istaknute isečke da bi pružili brze odgovore na upite korisnika.

Prilagođenost veb lokacija mobilnim uređajima

Mobilni uređaji su postali primarno sredstvo za pristup internetu. Stoga Google koristi mobilnu verziju veb sajta za rangiranje i indeksiranje u rezultatima pretrage (Mobile-First Indeking). To znači da performanse vašeg veb sajta na mobilnim uređajima direktno utiču na njegovu vidljivost u pretrzi.

Kvalitetan sadržaj dugog formata

Visokokvalitetni sadržaj dugog formata je kamen temeljac efikasnog marketinga sadržaja i glavni SEO trend u 2024. godini.

Karakteristike visokokvalitetnog sadržaja dugog formata su:
• Sadrži detaljne, tačne i sveže informacije
• Sveobuhvatno pokriva celu temu
• Pojačano angažuje posetioce
• U sebi sadrži više ključnih reči i fraza
• Poboljšava uspeh SEO napora.

Optimizacija mašine za odgovore (AEO)

Answer Engine Optimization (AEO) je SEO strategija koja cilja optimizaciju sadržaja radi rangiranja za direktne odgovore u rezultatima pretraživača. To je u skladu sa popularnošću glasovne pretrage i potrebom za brzim odgovorima na upite korisnika.

Ključna razlika između SEO-a i AEO-a je u tome što SEO uključuje širok obim različitih aspekata, dok se AEO prvenstveno fokusira na pružanje direktnih i sažetih odgovora. Optimizacijom za AEO, možete povećati svoje šanse da se pojavite u istaknutim isečcima i direktno pružite vredne informacije svojoj publici.

SEO za video

SEO videa je ključna strategija za maksimiziranje vidljivosti video snimaka u rezultatima pretrage. Identifikujte relevantne ključne reči za vaš video sadržaj i uključite ih u naslove video snimaka, opise i oznake.

  • Kreirajte zanimljive, informativne video zapise koji odgovaraju vašoj ciljnoj publici.
  • Kvalitet je bio i ostao jako bitan u video produkciji.
  • Dizajnirajte sličice video zapisa koje podstiču korisnike da kliknu i pogledaju vaše video snimke.
  • Obezbedite transkripte i titlove za svoj video da biste pomogli posetiocima da ga razumeju.
  • Pošaljite mapu sajta za video pretraživačima da biste osigurali da su snimci indeksirani.
  • Optimizacija videa može Vam dati značajnu prednost u pejzažu bogatom sadržajem za 2024.g.

Osvežavanje starog sadržaja

Osvežavanje postojećeg sadržaja je strateški SEO pristup za održavanje relevantnosti i vrednosti vaše veb stranice tokom vremena. Ova tehnika uključuje ponovno pregledavanje i ažuriranje starijih članaka ili stranica kako bi se osiguralo da ostanu tačni i informativni.

Kako se industrije razvijaju, stariji sadržaji postaju zastareli, pa ih osvežavanje održava relevantnim za pretraživače i publiku. Razmislite o dodavanju vizuelnih prikaza, video zapisa ili infografika da biste poboljšali privlačnost i informativnost sadržaja. Nakon osvežavanja, promovišite ažurirani sadržaj putem društvenih medija i marketinga e-pošte kako biste na njega skrenuli pažnju Vaše publike.

Bezbednost, stabilnost i održavanje veb sajta

Bezbednost veb sajta je kritičan aspekt SEO trendova u 2024. Godini. Pretraživači daju prioritet bezbednosti podataka korisnika i onlajn iskustva. Bezbedna i redovno održavana veb lokacija štiti osetljive informacije i pozitivno utiče na rangiranje pretrage. Google ozbiljno shvata bezbednost veb lokacija i može kazniti nebezbedne sajtove sa nižim rangom u pretrazi, jer je HTTPS šifrovanje snažan faktor rangiranja.

SEO trenovi u 2024. godini – Zaključak

  • U toku 2024. godine, od suštinskog značaja za Vaš biznis biće prilagođavanje najnovijim SEO trendovima koji će neposredno uticati na rezultate Vaših SEO napora.
  • Ostati u toku sa navedenim SEO trendovima znači nastaviti sa održavanjem i poboljšanjem performansi vaših veb stranica za visoko rangiranje na pretraživača interneta.
  • Prilagođavanjem ovim trendovima i primenom najboljih praksi, možete osposobiti svoju veb lokaciju za uspešno takmičenje u konkurentskom okruženju sledeće godine, pa i kasnije.

Više u SEO trendovima za narednu godinu imate ovde