Prelazne reči ili fraze pomažu da spojite rečenice, odlomke ili delove Vašeg pisanog sadržaja u jednu logičnu celinu. Upotrebom prelaznih reči širimo kontekst tako da čitaoci mogu lakše povezati informacije i jasnije sagledati glavnu ideju o kojoj je reč.

Šta su prelazne ili tranzicione reči?

Prelazne reči su pojedinačne reči ili fraze pomoću kojih rečenice povezujemo u jedan kontekst ( i, ili, ali, jer, tako, zato što, itd).

Šta prelazne reči i fraze pokazuju?

Prelazne reči pokazuju odnos unutar rečenice, između odlomaka, ili glavne ideje i podrške.

Osnovne grupe prelaznih reči

 • Aditivni prelazi vrše dodavanje, obezbeđuju uvod, ukazuju na sličnost ideja, itd.
 • Suprostavljeni prelazi koriste se za naznaku sukoba, kontradikcije ili odustajanja.
 • Uzročni prelazi signaliziraju uzrok / razlog, rezultat / posledicu.
 • Sekvencijalni prelazi koriste se za naznaku hronološkog ili logičkog sleda stvari.
prelazne reči (transition words)

Slika: Tranzicione (prelazne) reči i njihova kontrola u Yoast SEO dodatku za Wordpress.

Kako se prelazne reči koriste?

Tranzicione reči se koriste kao most preko koga čitaoci prelaze od jedne iznete ideje do druge.
Kada niste sigurni gde ih upotrebiti, sagledajte kontekst i upišite ih tamo gde je to najprirodnije.

 1. Dodavanje ili dopuna

Reči dodavanja (dopune) koristimo za pojačavanje nečega šta želimo naglasiti. To mogu biti reči i fraze: opet, još jednom, također, kao, u dodatku, da ne pominjemo, štaviše, čak i…

 1. Uzrok i posledica

Svaka akcija ima reakciju. Prelazne reči koje to na to ukazuju su: ako, ukoliko, utoliko, gok god, kad god, zbog, sve dok, zato, stoga, zbog toga…

 1. Pojašnjenja

Ponekad nešto možete bolje objasniti ako uključite reči ili fraze: na primer, naime, drugim rečima, posebno, takvi kao što, tako kao, uostalom, recimo, upravo zato, uostalom…

 1. Isticanje kontrasta

Kao kontrastne prelazne reči mogu se upotrebiti: No, iako, umesto, bez obzira na, osim, nasuprot tome, s druge strane, međutim, istovremeno…

I kada je njihova konotacija možda negativna, kontrastne prelazne reči su pozitivne, jer pomažu da istaknemo ključne razlike između pomenutih stvari.

 1. Sličnost ili naglasak

Ilustracija primerom je način da se pojasni sadržaj, posebno ako je složen. Korišćenje analogija ili specifičnih slučajeva može pomoći da se sadržaj razbije u više nivoa koji će biti razumljiviji.

Ove vrste prelaznih reči služe za povezivanje poznatih, manje pozantih ili potpuno nepoznatih ideja i fraza koje su u nekoj vezi. To mogu biti kombinacije reči kao što su: Isto tako, na isti način, isto to, slično tome, isto kao i, naročito ističemo…

 1. Nabrajanje

Prelazne reči u popisu ili nabrajanju obuhvataju sve one izraze koji upućuju na hronološki niz. Na primer: Kao prvo, drugo, zatim, potom, na kraju, pre kraja da, početi sa, poslednje što…

Prelazne reči za nabrajanje najviše se koriste na početku rečenice i mogu pomoći da dodelimo hijerarhiju unutar svog sadržaja. Takođe, se koriste za pisanje vodiča i drugih vrsta tekstova u kojima je važan neki redosled. Sve to je u uskoj vezi sa strukturom sajta kao SEO faktorom.

 1. Naglasak na vremenu

Ove reči su ključne za prenošenje događaja koji su se dogodili ili će se dogoditi u budućnosti:
Pre, nakon toga, ranije, u međuvremenu, u isto vreme, istovremeno, za to vreme, naposletku…

 1. Isticanje prostora

Za isticanje prostora mogu se koristiti reči i fraze poput: Gde, ovde, na istom mestu, na drugom mestu, preko puta, tamo, s druge strane, nasuprot…

 1. Naglašavanje pojedinosti

Za naglašavanje detalja obično koristimo reči i kombinacije kao što su: Posebno, da objasnimo, konkretno, naime, uključujući, upravo to, baš tako, preciznije rečeno, drugim rečima…

 1. Sažetak (rezime)

Za sažimanje već rečenog možemo upotrebiti kombinacije reči: Zbog toga, na kraju, ukratko, kao rezultat, u zaključku, da zaključimo, da sumiramo, sažeto rečeno, da ponovimo…

Ovim prelaznim rečima i frazama možete se poslužiti bilo gde u tekstu članka. One bi trebalo da budu uključene u sve strategije za pisanje SEO sadržaja.

To je korisno kada želite da sadržaj prikažete brzo i sažeto, ili da ga ponovite sa naglaskom na najbitnijem. To je posebno pogodno za formiranje preglednog zaključka na kraju teksta.

Zašto su prelazne reči važne za SEO?

Prelazne reči za seo

Slika: Prelazne reči doprinose boljoj vidljivosti web sadržaja kroz bolje korisničko iskustvo.

Yoast SEO preporučuje da barem 30% rečenica u tekstu sadrži neku od prelaznih reči (fraza).

Ovaj SEO alat kaže da je „readability ranks“ (dostizanje višeg stepena čitljivosti) jedini  razlog zašto insistira na upotrebi prelaznih reči u tekstovima. Sa svakim napisanim sadržajem koji je dobio „zeleno svetlo“, a da ni Vama ni čitaocima nije čitak, optimizacija sajta će biti lošija, a njegov SEO skor će padati.

Prelazne reči se koriste u kontekstu i što prirodnije

Zahtev koji smo pomenuli, za manje iskusne pisce tekstova za sajtove (seo copywriting) može biti prilično frustrirajući. To se naročito dešava kada je nejasno koje prelazne reči Yoast SEO tačno traži i na kom mestu želi da ih vidi.

SAVETI:

Tokom rada pratite koje vrste Vaših reči Yoast SEO prihvata kao prelazne i napravite njihov popis. Taj spisak možete uvek imati pri ruci kako biste se lako podsetili gde ih možete upotrebiti.

Pokušajte upotrebiti te reči unutat teksta na što prirodniji način. Olakšajte svojim čitaocima i internetskim robotima da bez teškoća čitaju Vaš post.

Pomoć ukućana, saradnika ili prijatelja je uvek dobrodošla. Zamolite trenutno najbliže do Vas da Vaš tekst pročitaju i da daju svoje mišljenje, zapažanja, primedbe i predloge.

Na taj način ćete čitaocima olakšati praćenje i razumevanje napisanog teksta. Ujedno ćete doprineti da SEO Vašeg sadržaja bude na najvišem nivou,  a Vaš “SEO readability” skor zelen.

Prelazne reči koje najčešće koristimo

U ovom tekstu navodimo neke naše reči za prelaze koje Yoast SEO u većini slučajeva uvažava kada ocenjuje čitljivost tekstova na srpskom jeziku.

Među njima su:
Prema tome, stoga, na primer, dodatno, ukratko, pre svega, pa ipak, ipak, uostalom, dakle, bez obzira, imajući u vidu, i pored toga ….

Primeri:

 • Nisam ljubitelj testenine. Obožavam špagete. / Nisam ljubitelj testenine, ali špagete obožavam.
 • Beli luk ide u razna jela. Volim ga uz morsku ribu. / Beli luk ide u razna jela. Posebno je dobar uz morsku ribu.
 • Mnogi faktori pridonose uspehu. Naporni rad je presudan. / Mnogi faktori pridonose uspehu, a pre svega naporan rad.
 • Ovaj popis je dug. Završiću ga nekako. / Ovaj popis je dug, stoga će potrajati dok ga završom.

Kao što vidite, svrha ovih reči je da pomognu da nesmetano i logično zadovoljite potrebe Vaših čitalaca. Tačno je da u mnogim slučajevima možete puno toga iskazati i bez prelaznih reči. Međutim, nikako ih nemojte zapostavljati. Bez njih tekst je suvoparan i „mehanički“.

Zaključak

Yoast SEO za „zeleno svetlo“ traži da najmanje 30 posto rečenica mora sadržavati prelazne reči!

Korištenje prelaznih reči poboljšava strukturu i čitljivost vašeg sadržaja, a to je dobro za SEO. To ne znači da ih moramo umetati posvuda, već samo da je dobro da proširite svoj vokabular.

Yoast analiza čitljivosti omogućava vam proveru upotrebe prelaznih reči. Ako ih koristite premalo, možete ih dodati u delove teksta tamo gde ih nemate.

Ako prelazne reči uključujete samo da biste iapunili želju Yoast SEO bota, to je pogrešno.

Upotreba prelaznih reči je poput stavljanja cementa između cigala (rečenica). Nejasan odnos između dve rečenice postaje vidljiv upotrebom prelaznih reči. Čitaoci će bolje razumeti vaš sadržaj ako upotrebljavate ove vrste riječi.

U ovom tekstu videli ste desetine prelaznih reči na koje niste ni obratili pažnju. Međutim, baš ti mali jezički elementi bili su ključni da tekst lakše razumete i ispratite.

Stoga svakako obratite pažnju na njihovu upotrebu prilikom pisanja teksta za web.

Yoast SEO: Šta su transition-words.

Probajte nešto. Ako ne funkcioniše, probajte nešto drugo. Nema te ideje koja je previše luda. – Džim Hajtauer