Strategije za pisanje SEO sadržaja (SEO copywriting značenje) odnose se na umetnost pisanja za pretraživače interneta i njihove korisnike. Ove veštine se stalno menjaju kao i SEO pristupi samoj optimizaciji sajta. Bez temeljitog istraživanja ključnih reči, više ne možete znati koji pojmovi dovode posetioce na vaše web stranice. Sve je teže napisati tekst koji će obuhvatiti sve relevantne pojmove.

Zato nije neobično što se mnogi sajtovi pokušavaju rangirati za pogrešne ključne reči i fraze. Srećom, SEO kopirajting se ne ograničava samo na ključne reči i fraze. Postalo je jako važno i biće sve važnije i ono šta karakteriše sadržaj kao celinu.

Kako da strategije za pisanje SEO sadržaja primenite u praksi?

Od pojave RankBrain-a i porasta glasovnog pretraživanja (Voice Search), uočljiva je permanentna promena u načinu na koji pretraživači tumače web sadržaj. Jedan od načina da se pozicionirate na prvoj strani Googlea, jeste prilagođavanje tim trendovima.

Podesite sadržaj za algoritme pretraživača

SAVET: Tekst pišite za korisnike, podesite ga za pretraživače.

Google, kao najveći pretraživač interneta, izlistava rezultate pretrage za konkretnog korisnika. Ponašanje posetilaca na web stranama je jedan od najvažnijih faktora rangiranja.  To moramo uvažiti prilikom izbora strategije pisanja sadržaja za internet.

Googleov RankBrain algoritam zadužen je da prati da li se korisnicima serviraju sadržaji koji im pružaju najbolje odgovore.

Neka od saznanja za koja se RankBrain interesuje su i ova:

 • Kakvim je tonom tekst na web strani napisan?
 • Odgovara li taj sadržaj na konkretno pitanje jasno i sažeto?
 • Koliko vremena korisnik provodi na web stranici pre odlaska sa nje?
 • Da li posetilac komunicira sa predmetom interesovanja i izvan tog sadržaja?

Postoji li nešto što bi SEO kopirajter trebao činiti drugačije da bi postigo još bolje SEO rezultate?

Odgovor je da.

SEO copywriter može primeniti takve strategije za pisanja SEO sadržaja pomoću kojih će svoj tekst optimizovati za RankBrain, Bert i ostale Google algoritme.

Kakav značaj imaju izdvojeni isečci i odgovori u SERP-u?

Strategije za pisanje SEO sadržaja - istaknuti isečak

Slika: Istaknuti isečak u SERP-u

Izdvojeni isečci (Featured Answers) sa odgovorima u SERP-u postoje već neko vreme. Google proverava strukturu svakog web sadržaja i automatski stvara istaknuti isečak sa više naslova i podnaslova koji po njegovoj proceni odgovaraju na upit.

Dakle, umesto da čekate da neko pronađe vašu web stranu sa odgovorima, bolje je da Vaš članak odmah napravite prijateljskim za ovaj način pozicioniranja u rezultatima pretrage.

 Kako da se Vaš sadržaj pojavi u Google isečcima?

Pišite tako da dajete odgovore na upite! Jedna od Googleovih metoda za kreiranje isečaka je analiza strukture sadržaja i konteksta preko naslova, podnaslova i istaknutih paragrafa.

PREPORUKA: Pomoću alata SEMrush proverite prikazuje li se Vaš tekst u isečcima.

Tekst (Copy) se može poboljšati dodavanjem ključnih reči sa „dugim repom“.

Zašto je to potrebno?

Zato što je jako teško rangirati se za kratke reči koje imaju veliku upotrebu. Pored toga, one su često generičke, pa je većina prometa koji dolazi od njih bez vrednosnog potencijala.

Rešenje je: Optimizacija teksta za „ključne reči dugog repa“ (long-tail keywords seo).

Šta je cilj upotrebe dugih ključnih reči?

Ključne reči dugog repa pružaju odgovore na pitanja izvan okvira obične ključne fraze.

SAVET: Gledajte da proširite standardnu ključnu frazu kako bi bila što preciznija.

U srcu svakog dobro rangiranog web sajta, uvek stoji koristan sadržaj.

Šta sadržaj za sajt čini dobrim i korisnim?

 1. Da je održiv, da oduševljava, da vraća po još („volim ovo, pogledaću i ostalo“)
 2. Sadržaj mora biti privlačan – da ciljna publika traži baš to šta im nudite.

Strategije za pisanje SEO sadržaja zasnivaju se na činjenici da je organski saobraćaj jedan od najodrživijih izvora uspešnog poslovanja preko interneta.

Kako održavati saobraćaj na sajtu bez plaćenih oglasa?

Dobar sadržaj + SEO = organski saobraćaj!

Saobraćaj iz organske pretrage je vredan iz dva razloga:

 1. Milijarde upita za pretragu se prave svakodnevno i
 2. Web lokacije koje se visoko rangiraju u organskim rezultatima pretraživanja dobijaju masivan prirodan saobraćaj.

VAŽNO: Krajnji cilj svih korisnika interneta je poboljšanje neke njihove trenutne situacije. Vaš sadržaj može da im to omogući samo ako ga kreirate kao skup odgovora na njihove upite.

Kako da realizujete strategije za pisanje SEO sadržaja?

Evo kako:

Fizički: Razgovarajte s osobama koje poznajete i koji se uklapaju u profil vaše publike.

Postavite im pitanja:

 1. Sa čime se trenutno borite (tema / industrija / niša)?
 2. Koje ste metode i rešenja pokušali primeniti?
 3. Šta nije funkcionisalo kod tih rešenja?

Online: Ako već nemate neku korisničku bazu za prikupljanje osnovnih podataka, iskoristite neki od besplatnih alata za istraživanje vaše ciljne publike.

AnswerThePublic je alat koji daje sažeti popis predloga od Googlea i Binga.

Buzzsumo alat pronalazi i prikazuje najpopularnije deljene članke.

Ubersuggest generiše ključne reči „dugog repa“ i daje ideje na osnovu unete primarne reči.

Nakon što imate dovoljno sadržaja koji će obraditi vaše ideje, započnite sa realizacijom tih ideja (odredite ključne reči, osmislite naslove i podnaslove, ugao pristupa problemu, itd).

1.     Kreativnost započnite sa strukturom

Blog je mreža povezanih postova o pitanjima iz specifične teme koja cilja određenu publiku.

Čitaoci dolaze na sajt preko više postova povezanih na različitim dodirnim tačkama.

Svaka kategorija je zbirka sadržaja nastala iz potrebe za rešavanjem nekog probema.

SAVET: Počnite sa strukturom teksta, pa  pređite na kreativnost. Pronalazite, testirajte i primenjujte samo ono što stvarno deluje.

Strukturu svog tekstualnog sadržaja prvo kreirajte po pravilima koja su omogućila da druge ideje u vašoj niši uspevaju. Potom primenite svoje originalne ideje i testirajte ih.

2.     Povežite novi sadržaj sa nečim poznatim

Nakon prikupljanja podataka stavite ih ispred sebe i utvrdite koje bi probleme posetioci mogli rešiti čitajući vaš članak.

Dajte im potpun odgovor da ne moraju da idu od sajta do sajta da bi došli do svih odgovora.

Smanjite zbunjenost čitalaca tako što ćete nove sadržaje povezivati sa već poznatim.

Učinite to tako što ćete koristiti pojmove na koje su već navikli i postavite veze na poznate sadržaje. Sve potkrepite dodatnim objašnjenjima putem video priloga.

Strategije za pisanja SEO sadržaja - informisanje, žurka

3. U tekstu za web nije dovoljno biti samo informativan

Strategije za pisanja SEO sadržaja danas prevazilaze puko informisanje. Potrebno je pisati proširene članke sa obiljem podataka iz najnovijih istraživanja konkretnih slučajeva.

U posljednjih nekoliko godine prosečna dužina blog posta porasla je na 2000 reči. Jasno je da duži sadržaj dovodi više čitalaca zbog bogatstva korisnih i zanimljivih informacija.

SAVET: Dajte dovoljno dugog i dobrog sadržaja da čitaoci ne moraju ići kod konkurenata.

Ali, pazite!

Cilj nije da stvarate duge članke.

Cilj je da svojoj ciljnoj publici pružite što bolji doživljaj i da opslužite njihove namere.

Naravno, SEO kopirajter (Copywriter) to ne može postići samo tekstom, ma koliko on bio dobar. Postoje razni načini da se, uz dobar tekst, postavljeni cilj osigura.

To su:

 • Infografike, vizualni prikazi sažetih informacija.
 • Citati kojima svoje iskustvo obogaćujete iskustvom drugih ljudi.
 • Listinzi (popisi) čine tekst preglednijim i vizualno prihvatljivijim za čitaoca.
 • Dodatni opisi služe da se istaknu važne informacije.
 • Audio i video prilozi angažuju više čula i tekst čine znatno životnijim.

ČINJENICA: Google ceni vreme boravka na web stranici kao faktor rangiranja. SEO ne može naterati korisnike da se zadržavaju  na stranicama koje ih ne zanimaju.

Zato koristite dopunske načine koji će dati znatno bolji ugođaj od čistog teksta, bez obzira koliko je on sam po sebi zanimljiv.

prave ključne reči

Slika: Podudaranje ključnih reči

4.     Ciljajte prave ključne reči

4.1. Komercijalne ključne reči za konverziju

Postoje 3 grupe takvih ključnih riječi:

Grupa 1. “Kupovina”: posao, naručivanje, kupon, popust, kupujem, cena, troškovi

Grupa 2. “Razmatranje pre kupovine”: najboljih 10, ocene kupaca, upoređivanje, alternativa, dostupnost, servisi, podrška

Grupa 3. ”Još informacija”: besplatno testiranje, provera, proba, dokumentacija, alternative

Povećajte svoje šanse tako što ćete da:

 • napišete sveobuhvatni članak sa semantički povezanim ključnim rečima,
 • i unesete sva moguća pitanja (i odgovore) koja bi vaši čitaoci mogli postaviti.

To možete učiniti:

 • Uključivanjem sinonima, varijacija ključnih reči, semantičkog konteksta
 • Pisanjem dugog sadržaja sa najmanje 2.000 reči
 • Promenom fokusa sa ključnih reči na kontekst sadržaja

4.2. Ključne reči sa tačnim podudaranjem

Ključna reč sa tačnim podudaranjem je ona koja je 100% ista kao i ona iz upita korisnika.

Kada rangiramo ključnu reč, obično nastojimo da je optimizujemo njenim tačnim podudaranjem u opisu, naslovu, podnaslovu itd. Ali, Google je dovoljno sposoban da i bez toga vidi da li je i koliko je vaš članak relevantan za dati upit.

Napomena: Nakon ažuriranja algoritma Hummingbird, Google razumeva srodne izraze, kontekst i njegovu relevantnost, čak i ako nemate tačnu ključnu reč u sadržaju.

Zašto je to tako?

Zato što Google razume semantički kontekst sadržaja, odnosno upravo ono šta korisnik želi.

Drugim rečima, težište se sa ključne reči preusmerilo na kontekst i nameru korisnika pretraživanja. Ako ste sadržajem pogodili nameru korisnika, pola bitke za SEO ste dobili! Time je i Vaš E.A.T. porastao!

4.3. Shvatite nameru koja stoji iza upita!

Iza svake pretrage stoji neka osoba koja pokušava da nešto reši.

Šta korisnici žele rešiti pomoću fraze koju su upisali? Zašto su upisali baš te reči?

Google je razradio koncept mikro trenutaka kako bi pojasnio promenljivost u ponašanju potrošača. Činjenica je da korisnici pretražuju u trenucima njihovog puta do odluke.

Ako posetiocima pružite koristan sadržaj u trenutku „želim da znam“ stvorili ste šansu da Vas se sete na putu do odluke ili rešenja.

mikro trenuci u ponašanju potrošača

Slika: Mikro trenuci u ponašanju potrošača.

4.4. Postavite naslove koji privlače pažnju vaše ciljane publike

Pridružite se Facebook grupama u kojima se vaša ciljna publika druži i pratite popularne članke o svojoj temi.

Gledajte komentare publike. Upotrebite saznanja za stvaranje naslova i sadržaja u skladu sa njihovim interesovanjima.

Povezivanje sa sličnim sadržajima pomaže da vaš članak spojite sa nečim što ih već zanima.

SAVET: Krenite od poznatog ka nepoznatom. Ljudi prihvataju izazov ako vide da ga mogu rešiti. U suprotnom, samo im dodatno komlikujete problem i sedate na muku!

5.     Koristite strategije za izgradnju saobraćaja

Efektne strategije tog tipa su:

 • Objavljivanje članaka na sajtovima iz iste niše koji imaju publiku i autoritet.
 • Distribucija sadržaja na društvenim medijima.
 • Saradnja sa blogerima iz vaše niše i druge mnogobrojne mogućnosti.

18 saveta kako da primenite ove strategije za pisanje SEO sadržaja:

Strategije za pisanje SEO sadržaja - rangiranje

Slika: Strategije za pisanje SEO sadržaja za visoko rangiranje

 • Mudro koristite dobro izabrane ključne reči i fraze
 • Kreirajte što bolje naslove i podnaslove
 • Koristite nabrajanja, popise, podnaslove
 • Delite tekst na kratke odlomke i pasuse
 • Stvarajte odlične prve utiske
 • Olakšajte čitaocima sve šta možete
 • Rasvetljavajte probleme korisnika i ponudite im rešenja
 • Pišite kao da razgovarate sa čitaocima
 • Obraćajte se direktno svom idealnom čitaocu
 • Prvo napišite, pa posle pažljivo uređujte
 • Zamolite najbliže da provere tekst pre objave
 • Budite uvek svoji, originalni i zanimljivi
 • Istražujte trendove, proveravajte i testirajte
 • Budite svesni svojih praznina u znanju
 • Ističite svoje prednosti, a slabosti smanjite na minimum
 • Prenosite svoje jedinstveno iskustvo
 • Kreirajte uvjerljive pozive na akciju
 • Mislite na korisnike mobilnih uređaja

ZAKLJUČAK

 • Google nastoji da osigura rezultate pretrage koji su najbolji za konkretnog korisnika.
 • Tom cilju teže sve strategije pisanja optimizovanog sadržaja za internet.
 • Težište se sa ključne reči preusmerilo na kontekst i nameru korisnika pretraživanja.
 • Strategije za pisanje SEO sadržaja su raznovrsne i vrlo promenljive.
 • Ako svojim sadržajem pogodite nameru korisnika, pola bitke za SEO ste dobili!

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge