SEO trendovi će promeniti tradicionalne SEO strategije. Izgleda da će akteri na vrhu rezultata pretrage tu ostati samo ako hitno primene najnovije trendove SEO optimizacije sajta. I ostali sajtovi koji žele da prežive, moraće prestati da ignorišu zahteve koje im Google pretraživač interneta već duže vreme jasno isporučuje.

SEO trendovi i nove SEO strategije

Google ažurira svoj algoritam za pretraživanja više hiljada puta godišnje. Većina ovih ažuriranja je premala da bi se primetila, ali uvek postoji i nekoliko velikih koji naprave pometnju u SEO svetu. Kako se pravila pretraživanja stalno menjaju, tako i optimizacija sajta za pretraživače postaje sve komplikovanija i teža.

Međutim, istorija Googleovih ažuriranja ukazuje nam da se sve to dešava po prilično predvidljivom obrascu. Google je sve bolji u pronalaženju zaista relevantnog sadržaja. To znači da je sve teže manipulisati sa SEO-m kroz primenu raznih black-hat i gray-hat SEO taktika, i da sadržaj ostaje kralj SEO-a.

Ove aktivnosti Google-a teraju ljude da se pitaju da li je SEO i dalje važan? Postoji priličan broj članaka koji tvrde da je SEO (možda) napokon mrtav. Istina, neke funkcije SEO-a stalno se utapaju u delove digitalnog marketinga, a neki delovi SEO-a postaju zastareli.

Međutim, istodovremeno se rađaju nove funkcije SEO-a, kao što su strukturiranje podataka i entiteta, te sve složenija lokalna optimizacija pretraživanja. Dakle, SEO postaje nijansiraniji, tehnički složeniji i mnogo zahtevniji.

U ovom ažuriranom članku razmatramo nove SEO trendove u razvoju faktora rangiranja koji su se pojavili u proteklih nekoliko godina, a za koje se očekuje da će prevladati u bliskoj budućnosti:

U nastavku slede SEO trendovi koji će sigurno promeniti dosadašnja pravila SEO igre, a to su:

1. Novi metrički podaci o korisničkom iskustvu
2. Prvo indeksiranje na mobilnim uređajima postaje imperativ
3. Veštačka inteligencija će vladati svim pretraživanjima
4. Entiteti će se koristiti paralelno sa povratnim vezama
5. Faktori EAT-a će igrati veću ulogu
6. Lokalni SEO je sve zahtevniji i složeniji
7. Strukturirani podaci postaju neizbežni
8. Google nastoji da još više udovolji nameri korisnika

Istovremeno, svi trendovi iz prethodne godine nastavljaju da se razvijaju i da dobijaju na važnosti. Zato ih i dalje navodimo:

1.     Glasovna pretraga (pretraga glasom)

SEO trendovi 2021. Glasovna pretraga i odgovori

Slika: Glasovna pretraga – odgovori u SERP-u

Ljudima je najlakše da pretražuju onako kako govore: „Google, pronađi pekaru blizu mesta gde se nalazim!“ Podaci iz marta 2019. pokazuju da je 20% mobilnih upita postavljeno glasom.

Glasovna pretraga postaje sve popularnija. Ljudi upite za pretraživanje postavljaju na isti način na koji govore. Većina tih upita je vrlo specifična, jer korisnici žele tačan odgovor.

Firma Juniper Research procenila je da će do 2023. biti u upotrebi 8 milijardi digitalnih govornih pomoćnika. To je porast od 2,5 milijardi u odnosu na 2018.

PAŽNJA: Korisnik koji pretražuje „ključnu reč sa dugim repom“ verovatno je u fazi razmatranja realizacije odluke. Zato je šansa da će on ostvariti konverziju veća nego da to uradi neko ko je samo u fazi svesnosti o potrebi (postavlja kraće i opštije upite).

SAVET: Većina glasovnih upita su na lokalu. Stoga primenite lokalni SEO.

2.     Istaknuti isečci u rezultatima pretrage biti će sve prisutniji

Istaknuti isečak (featured snippet) je sažet odgovor na upit za pretraživanje. Google ga prikazuje na „nultoj poziciji“ u SERP-u (Search Engine Results Pages = stranica sa rezultatima pretrage), iznad plaćenih oglasa i prvog organskog rezultata.

Izdvojeni i istaknuti fragmenti su doveli do toga da veliki broj pretraživanja završava bez klika na neku od izlistanih web stranica, jer korisnici odmah dobiju odgovor direktno u SERP-u.

Pažnja: Ahrefova studija je otkrila da ti isečci dobijaju više poseta nego prvi organski rezultat!

SEO trendovi 2021. Nove karakteristike SERP-a

Slika: SEO trendovi. Nove karakteristike SERP-a

3.    SEO trendovi:  „Nulti klik“ u pretrazi postaće normalna pojava

Više od polovine pretraživanja u svetu su „pretraživanja bez klika“. Tome su doprinele nove karakteristike SERP-a. Već pomenute istaknute isečke, prate „Google lokalni paketi“ (Google’s Local Packs), „Ljudi još pitaju“, „Srodna pitanja“ i „Grafikoni znanja“ (Knowledge graphs).

Šta to znači?

To znači da odgovor na svoj upit korisnik dobija u SERP-u bez klika, i stoga nema potrebe da klikne bilo gde za dalje.

Da li to znači da svi ostajemo bez klikova?

Odgovor je: Ne, naprotiv! To nam je nova šansa! Potrebno je samo da se prilagodimo novoj vrsti pretraživanja.

O čemu se ovde radi?

Jednostavno, ljudi traže brze odgovore na precizna pitanja. Google se trudi da im to omogući!

4.     Veće angažovanje ljudi od uticaja (influensera) za SEO

Do sada je 17% preduzeća trošilo više od polovine svog celokupnog marketinškog proračuna na influencere (ljude od uticaja). Statistički podaci naglašavaju važnost „influenser marketinga“ za preduzeća, posebno ona iz sveta mode, lepote, e-trgovine, putovanja i životnog stila.

SEO trendovi - Influenseri iz sveta mode

Zašto je to tako?

Korisnici interneta preplavljeni su gomilom slatkorečivih oglasa kojima ne veruju mnogo. Stoga traže potvde sa strane. Za najverodostojnije izvore informacija smatraju se mišljenja drugih ljudi, posebno šta kažu poznati ljudi od uticaja. Njima se veruje!

Kakva je veza između marketinga influencera i SEO?

Saradnja sa influenserom dokazano generiše veću posetu, povećava vidljivost i doseg sadržaja na internetu. Povratne veze koje stižu na web sajt koji koristi uticaj influensera jačaju autoritet sajta kod Googlea. A to je snažan vetar u leđa vašim SEO naporima.

5.     SEO trendovi: Google mašine ostaju i dalje na sceni

Neki SEO trendovi iz ranijeg peioda se samo nastavljaju. Google već godinama koristi algoritme veštačkog učenja kako bi poboljšao iskustvo svojih korisnika u pretraživanju.

Gugl za pretraživanje interneta najviše koristi ove tri mašine:

 1. Neural Matching (neuronsko podudaranje) koje otkriva značenje upita.
 2. RankBrain, koji prilagođava SERP osloncem na podatke o ponašanju korisnika.
 3. BERT algoritam Google koristi za analizu strukture pretraživanja kako bi bolje razumeo kontekst u kome se ključne reči koriste.

Što nam je činiti?

Što se tiče Neuronske podudarnosti, to je unutrašnja stvar Googlea, dok BERT samo zahteva da pišete adekvatan sadržaj.

RankBrain, međutim, treba uzimati u obzir, jer je podudaranje namera važno za sadržaj koji želimo rangirati.

SAVET: Nakon što utvrdite nameru upita, izradite sadržaj koji će tim namerama potpuno odgovoriti.

Kako to ostvariti?

Upravo BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) omogućava da izgradite vlastiti sistem odgovaranja na pitanja. BERT je prva veća promena (ažuriranje) koju je Google napravio u svom algoritmu za pretraživanje od RankBraina 2014. godine.

BERT će najviše uticati na govorne upite u kojima reči poput: do, na, za, u, prema, ka, imaju značenje upita za pretraživanje.

Da pojasnimo:

Ne možete sajt optimizovati za BERT. Njega Google koristi da bi poboljšao svoje razumevanje prirodnog jezika. Ali, možete sajt optimizovati za nameru koja stoji iza upita.

ZAPAMTITE:  Podudaranje sadržaja sa namerom upita biće ključno za njegov uspeh u budućnosti. Zato uvek gradite sadržaj oko korisnikove namere.

6.     Ljudi će i dalje želeti najbolje korisničko iskustvo

Brzina učitavanja web stranice važan je faktor rangiranja. I najbolji sadržaj ne vredi baš ništa ako se stranica ne učitava dovoljno brzo i ako imate konfuzan korisnički interfejs.

Samo korisnici koji imaju dobro korisničko iskustvo provode duže vreme na vašoj web stranici.

Gugl vrednuje saznanja o načinu reagovanja svojih klijenata na rezultate pretrage koje im isporuči i kako se oni ponašaju na izabranom sajtu. Prikupljene informacije mu pomažu da tačno izmeri njihovo korisničko iskustvo.

Kako se meri korisničko iskustvo?

Najvažnije metode za merenje dobrog iskustva korisnika su:

 1. Merenje broja klikova u odnosu na broj ljudi (CTR – Click True Rate)
 2. Stopa napuštanja dolazne stranice bez ijednog klika (Bounce Rate)
 3. Vreme boravka na web stranici (Dwell Time).

7.     CTR, Bounce Rate i Dwell Time biće još važniji za rangiranje

Stope klikova na web lokaciju (CTR), stope napuštanja početne stranice bez ijednog klika (Bounce Rate) i vreme boravka na stranici (Dwell Time), biće i dalje važni SEO pokazatelji zadovoljstva korisnika.

SEO trendovi. Dwell Time

Slika: Dwell Time – Vreme boravka na web stranici. „Mnogo dobro je ovde“!

 • CTR prati broj ljudi koji su kliknuli na vezu u odnosu na broj ljudi koji su videli SERP.
 • Vreme zadržavanja i način odlaska govori o utisku ljudi nakon klika na stranicu sajta.
 • Provedeno vreme na stranici ukazuje koliko je osoba zadovoljna sadržajem na stranici.

Kako da poboljšate CTR?

 • U svakom tekstu fokusirajte se na sve moguće odgovora na pitanje korisnika pretrage.
 • Pišite bolje tekstove od postojećih na istu temu.
 • Naslov web stranice u SERP-u (title tag) mora ukazivati na to, kao i opis stranice (meta description) ispod naslova.

SAVET:

 • Pomozite kupcima da pronađu potrebne informacije i olakšajte im naredni korak.
 • Ne koristite reči koje ne razumeju. Nedostatak jasnoće u porukama povećava stopu napuštanja prve stranice dolaska. To nije dobro za SEO vaše web lokacije.

Smanjite vreme odlaska posetilaca sa sajta

Lako ćete zadržati ljude na sajtu ako im pišete ono šta vole da čitaju. Ponudite im prave odgovore na njihove upite. Razmotrite osnove SEO optimizacije i druge mogućnosti da ih zadržite i motivišete da krenu dalje po sajtu.

Ako posetilac napusti dolaznu stranu sajta (Landing page) za manje od 10 sekundi ne kliknuvši za dalje po sajtu, već na dugme BACK za odlazak, on javlja Googlu da nije našao ono šta traži.

Ako je broj takvih „odskoka“ (Bounce Rate) suviše velik, Gugl ocenjuje da ta web stranica nije dovoljno relevantna za tu ključnu reč (upit) i smanjuje joj rejting na listi ponuda.

8.     SEO trendovi: Video će postati kralj sadržaja

Google voli video. Video zapisi pojavljivaće se na prvoj stranici SERP-a sve više i brže od web stranica sa običnim tekstom. 62% Googleovih pretraživanja vež sada uključuje video zapise.

Video zapisi na YouTube-u koji podržavaju postojeći sadržaj na vašoj web lokaciji nisu garancija za rangiranje na prvoj strani pretrage, ali je sigurno da donose veći saobraćaj.

9.     Dužina teksta će značajnije uticati na rang u pretrazi

Prosečna dužina 10 najboljih sadržaja danas iznosi oko 2.000 reči. Web strane sa dužim tekstom dobijaju više čitalaca. Očigledno zato što stranice sa dugim sadržajem ostvaruju veću vidljivost.

Zašto je to tako?

 • Korisnici interneta radije uzimaju što više informacija iz jednog pouzdanog izvora. Dakle, nije stvar u broju reči, već u broju korisnih saznanja koje ti tekstovi pružaju.
 • Pošto na tim web stranama korisnici provode više vremena, Google ih nagrađuje.

SAVET: Dosledno objavljujte sadržaje u relativno jednakim razmacima. Tako će pretraživač biti siguran da je Vaš sajt aktivan, uvek svež i ozbiljan kandidat za sve bolje rangiranje.

10.      Pretraživanje preko mobilnih uređaja će i dalje rasti

SEO trendovi 2021. Sve veća upotreba mobilnog telefona

Slika: “Gde si, ne vidim te na mobilnom” – SEO trendovi

87% korisnika interneta koriste mobilne telefone. Google je 01. 07. 2019. prešao na „prvo indeksiranje“ na mobilnim uređajima radi poboljšanja iskustva mobilnog pretraživanja.

ČINJENICA: Ako vas nema u rezultatima pretrage, sajt niste optimizovali za mobilne uređaje.

Šta da radite?

11.     SEO trendovi: Optimizacija za lokalnu pretragu se menja

Ogroman broj pretraga sa nula klika su lokalna pretraživanja za koja se rezultati prikazuju u SERPu kao Lokalni paketi (Local Packs). Na mobilnom taj paket može zauzeti ceo SERP.

Već sada velik broj upita koji sadrže ključne reči poput „blizu mene“, „adresa“, „telefonski broj“, možete pokriti ako konfigurišete Google My Business za svoju firmu.

Naravno, neće sve lokalne pretrage da završe u Lokalnom paketu. Ljudi žele i da uporede proizvode ili da pročitaju detaljnije informacije, itd. Stoga će i dalje posećivati ​​web sajtove.

Tu i dalje ključnu ulogu zadržava tradicionalna optimizacija sajtova, i verovatno će je imati je još dugo.

SAVET: Pratite svoje rezultate na lokalu, jer će i najmanja promena u vezi lokacije uticati na rezultat koji će korisnici dobijati.

Detaljan lokalni SEO vodič dao je Brian Dean na svom sajtu „Backlinko.com“: Local SEO Guide.

12.      Izgradnja brenda će definitivno biti prioritet

Organski (neplaćeni) saobraćaj preko društvenih mreža odavno je mrtav. Plaćeno oglašavanje na Google i dalje deluje, ali…

SEO trendovi pokazuju da će ROI za plaćene oglase sve više opadati zbog brzog i permanentnog porasta njihovog broja. Istovremeno će takvo oglašavanje biti sve skuplje.

U takvim uslovima, izgradnja brenda i svesti o njemu neminovno mora doći u prvi plan.

Pominjanje brenda bez obaveznog linka (linkless brand mentions), u 2021. postaje nužnost i nova prilika. Google i Bing su potvrdili da relevantna spominjanja (mentions) na web stranama koriste kao signale za rangiranje sajtova na internetu.

Dakle, SEO trendovi govore da „pominjanje bez linkovanja“ postaje sve važnije.

SAVET: Tom trendu posvetite barem onoliko pažnje koliko i izgradnji profila linkova.

Praćenje društvenih medija dodatno će pojačati:

 • uvid u spominjanje, ne samo brenda, već i vrste proizvoda i usluga koje pružate
 • direktnu saradnju sa svakim svojim klijentom
 • priliku za izgradnju svesti o vašoj robnoj marki
 • javno izražavanje brige o svojim pratiocima
 • informisanje svih ljudi koji su zainteresirani za vaše kampanje i promocije
 • da potražite gde se spominju vaši konkurenti i pokušate da se i vi tamo spomenete
 • korišćenje alata za osluškivanje društvenih mreža kako biste sistematski gradili svest o svom brendu direktnom interakcijom sa potencijalnim kupcima

13.      Mobilni UX će biti presudan za poziciju mnogih sajtova

Web stranice koje nemaju mobilnu verziju u 2021. će izgubiti većinu svojih korisnika. Imati mobilne verzije web stranica postaje imperativ, ako želite ići ukorak sa agilnom konkurencijom.

Što ste bolji u indeksu Google mobilnih stranica, to će vaša stranica biti istaknutija u pretrazi.

14.     Korisnici će i dalje želeti najbolje digitalno iskustvo

Bez obzira koliko je sadržaj dobar, ništa od njega ako imate sporo učitavanje sajtaBrzina rada sajta je vrlo važan SEO faktor. Pogledajte kako da proverite brzinu sajta. Kašnjenje u vremenu učitavanja web stranice može izazvati pad poslovanja. Dokazano je da korisnici interneta napuštaju web stranicu ako se ne učita u nekoliko sekundi.

SAVET: Pogledajte „Kako ubrzati sajt“!

Obratite pažnju i na sledeće:

 • Navigacija sajta mora biti logična i lako razumljiva.
 • Ne upotrebljavajte reči ili žargone koji nisu poznati vašoj publici.
 • Omogućite čitaocima da u deliću sekunde razumeju šta je Vaša poruka.
 • U suprotnom, oni će odskočiti sa vaše web stranice i vratiti se na SERP.
 • Visoke stope napuštanja stranice dolaska obara njen rang u rezultatima pretrage.
 • HTTPS protokol obezbeđuje sigurnost koja je jako važna za korisničko iskustvo.

Ako se posetilac ne oseća sigurnim na web stranici, velika je verovatnoća da će brzo sa nje otići. Kada se prikaže upozorenje „Nije sigurno“, ljudi mogu odlučiti i da ne odu na tu stranicu.

Sve u svemu, dobra mesečna analiza sajta može da Vam na vreme otkrije mnoge nepotrebne SEO greške koje još niste otklonili.

15.     SEO trendovi: Veštačka inteligencija (AI)

Veštačka inteligencija

Slika: AI (Artificial Intelligence) je tehnologija za stvaranje jedinstvenih, personalizovanih iskustava za potrošače i korisnike Googleovih usluga.

Kako radi veštačka inteligencija za pretragu interneta?

Gugl koristi veštačku inteligenciju kako bi korisnicima pružao najbolje rezultate.

AI je vremenom naučila šta sadržaje na internetu čini vrednim, a šta ne. Danas AI automatski sortira sve web stranice i određuje njihov rang u pretrazi sa velikom preciznošću.

16.      Korišćenje i drugih mašina za pretraživanje postaje sve važnije

Google se smatra najboljim pretraživačem interneta. Ali, postoje i drugi vredni naše pažnje!

ČINJENICA: Google u bliskoj budućnosti neće izgubiti svoju popularnost. Međutim, ne treba zapostaviti druge pretraživače koji takođe imaju svoje standarde za SEO.

To su platforma Amazona i pretraživači YouTube, DuckDuckGo i Bing. Bilo bi korisno da pokušate utvrditi možete li dobiti dobru poziciju i na ovim pretraživačima web sadržaja.

Trend u SEO optimizaciji. Isečak u SERP-u

Slika: Isečak u SERP-u za srodne pretrage

SEO trendovi – Zaključak

Današnji SEO karakteriše holistički pristup, ali nema opuštanja.

Zašto?

Pa, recimo i zato što baš u trenutku kada pomislite da ste u potpunosti shvatili i savladali SEO, dogodi se ažuriranje algoritma! SEO je žestoka bitka za prvih 10 mesta u pretrazi između hiljada i hiljada pretendenata! Nije čudo što je sve tako neizvesno, posebno u uslovima kada Google dnevno menja pravila i udara po svima bez razlike.

Svi znamo kakvu pometnju to izazove među „uspavanim sajtovima“ i onima koji misle da im baš „niko ništa ne može“ 😊. Oni eventualni pad sajta u SERP-u ni ne sanjaju.

Ne zavaravajmo se. SEO je dugoročna i veoma promenljiva rabota. Ko ne ume da hoda bezbrojnim i trnovitim SEO stazama, zapliće se na svakom koraku.

SEO trendovi pomoći će Vam da znate kojom stazom ići. To je dobro, jer sigurno ne želite da kaskate iza konkurenata.

Evo prilike da to izbegnete, pogledajte:
SEO trendovi 2023.
SEO trendovi 2024. 

Glavni izvori:

Hvala Vam što ste imali strpljenja da ovaj članak pročitate do kraja. Molimo Vas, podelite ovaj članak sa prijateljima na društvenim mrežama i forumima. Živeli!