Yoast SEO analiza čitljivosti teksta i optimizovanosti sadržaja sajta koristi male semafore sa tri obojene tačke ili signala.
Šta nam govori svaka od tih oznaka i šta one zapravo znače?

yoast seo analiza sajta

Da se podsetimo. Yoast SEO analizu čine:

 1. Analiza čitljivosti postavljenog teksta na web stranici
 2. I analiza stepena optimizovanosti sadržaja sajta

Prva analiza proverava da li je vaš tekst čitljiv za najširu publiku, dok druga analiza pokazuje koliko je vaš ukupan sadržaj na web stranici SEO prilagođen.

Obe analize pomažu da se podigne vrednost web stranice na viši nivo i obezbedi njeno bolje rangiranje u pretrazi.

Šta je cilj Yoast SEO analiza?

Cilj ovih analiza je da svojim posetiocima pružite najbolje korisničko iskustvo prilikom posete Vašem sajtu i da sadržaj optimizujete na najefektniji način.

SAVET:

Ako ne želite da koristite Yoast SEO plugin za Wordpress, imate i All-in-one SEO koji je takođe odličan dodatak za WordPress SEO i pitanje je samo koji od njih vam više odgovara.

Šta je Yoast SEO alat i čemu tačno služi?

Yoast SEO plugin brend je osnovao Joost de Valk još 2010. godine. Sedište firme je u Holandiji i od tamo kreće podršla korisnicima iz celog sveta.

Ljudi u Yoast-u su stvorili dodatak za Wordpress koji vam omogućava da vrlo lako optimizujete tekstove i kompletne sadržaje na svojim web stranicama.

NAPOMENA: WordPress je platforma otvorenog koda koja se koristi kao sistem za upravljanje sadržajem (CMS) uz podršku hiljada kreativaca širom sveta.

Yoast SEO analiza čitljivosti teksta

Analiza čitljivosti teksta koristi algoritam za određivanje koliko je vaš članak čitljiv za posetioce.

Pokazatelji analize sadrže nekoliko provera koje daju ocenu i savete kako bi trebalo napisati tekst da se obezbedi najbolja ocena za svaki pokazatelj posebno.

Zašto je važna analiza čitljivosti pisanog sadžaja?

Sledeći savete koji se nude, možete da svojim čitaocima znatno olakšate razumevanje tekstualnnih sadržaja na Vašim web stranicama.

Sa ukupnim pojednostavljenjem teksta automatski povećavate mogućnost da proširite svoju čitalačku publiku, jer ste stvorili uslove da više ljudi razume poruku koju im šaljete.

PAŽNJA: Imajte na umu da SEO optimizacija vašeg sajta ne zahteva da pišete samo za ljude, već i za pretraživače interneta i razne virtualne asistente.

Google voli da iskoristi jezgrovite delove sadržaja tako što ih prikazuje kao istaknute isečke u rezultatima pretraga.

SAVET: Prilikom pisanja teksta naglasak stavljajte na njegovu razumljivost koja je jako bitna radi čitalaca, ali i zato što je čitljivost pisanog sadržaja važan faktor rangiranja na webu.

Zašto je to tako?

Dobro napisan tekst poboljšava UX (user experience), dok nerazumljiv sadržaj stvara loše korisničko iskustvo. Niko ne voli nešto što je nerazumljivo i dosadno.

SAVET: Posebnu pažnju usmerite na posetioce. Dajte im sve potrebne informacije, rešenja njihovog problema, odgovore na postavljena pitanja i ponude za tražene proizvode ili usluge.

Provera čitljivosti tekstualnog sadržaja pre objavljivanja

Ako tekst napišete prema datim sugestijama, Yoast SEO plugin će Vam dodeliti zeleni znak.

Yoast SEO vrši proveru čitljivosti teksta po sledećim kriterijumima:

 • Prelazne reči (transition words) kao što su: jer, zato, međutim, stoga, osim toga i slične, služe za povezivanje delova teksta. Njihova upotreba poboljšava razumevanje članka, jer upozoravaju čitaoce da sledi objašnjenje ili neki koristan dodatak.
 • Početak rečenice (Sentence beginnings) postaje zanimljiv kada neke od uzastopnih rečenica počinju sa istom rečju. Učestalo ponavljanje istih reči ne zvuči dobro. Nastojte da koristite različite reči, osim ukoliko ne želite da primenite baš takav stil pisanja.
 • Jednostavnost čitanja teksta (flesch reading ease score) se meri na skali od 1 do 100. Teže čitljiv tekst dobija nižu ocenu. Tekstovi sa ocenom oko 100 su lako čitljivi, jer imaju kratke rečenice i reči ne duže od dva sloga. Uobičajena ocena je između 60 i 70.
 • Dužina paragrafa (paragraph length) mora biti prilagođena internetu. Dugi pasusi se teško čitaju. Razdvajajte rečenice praznim prostorima i pišite kraće odlomke.
 • Distribucija podnaslova (subheading distribution) je važna, jer je tekstove bez podnaslova jako teško pratiti (skenirati). Koristite dovoljno podnaslova da biste čitaoce lako vodili kroz tekst i pomogli im da brzo pronađu baš ono šta traže.
 • Dužina rečenice (sentence length) je čest krivac kada se tekst ne može lako shvatiti. Ako većina vaših rečenica ima preko 20 reči, tekst je mnogima težak za čitanje i razumevanje.
 • Pasivni glas (passive voice) čini da je struktura rečenica teže razumljiva. Primer za pasivni glas: „Ovaj članak je proveren od našeg iskusnog kolege”.
  Bolja alternativa je rečenica u aktivu: “Naš iskusni kolega je proverio ovaj članak”.

Kako iskoristiti analizu čitljivosti koju nudi Yoast SEO alat?

Kada počinjete sa pisanjem članka, imate na umu svoju publiku i pokušavate da upotrebite reči koje oni koriste.

Ipak, kada unesete članak u editor teme, proverite ocenu čitljivosti koju daje Yoast dodatak. Ukoliko imate neki narančasti ili crveni signal, pokušajte popraviti stanje.

Kliknite na ikonicu u obliku oka da biste odmah stigli na mesto gde je poboljšanje potrebno.

Napomena: Moguće je da kod nekih tema ova funkcija neće da radi.

Sa unetim izmenama, Vaša Yoast seo analiza davaće sve bolje rezultate, jer ćete steći iskustvo i osećaj kako treba pisati tekstove za web. Praksa čini čuda 😊.

Yoast seo analiza čitljivosti teksta

Da li svi signali za ocenu čitljivosti teksta moraju biti zeleni?

Naravno da ne mora svaki signal biti zelene boje. Ono što svakako trebate ciljati, to je da semafor za ocenu celine koji vidite na kartici „Čitljivost“ (Readability) bude obojen u zeleno.

Normalno je da poneki znak bude narandžast. Ove ocene su samo pokazatelji, a ne bukvalna potreba. Kada mnogo toga uradite dobro, vaš članak će se rangirati i ako ne pozelenite 100%.

VAŽNO: Ključno je da većina ljudi može normalno pročitati sadržaj, uz uvažavanje činjenice da se jezik i terminologija mogu razlikovati od onoga što koriste neki drugi ljudi.

PREDLOG: Otkrijte šta najbolje funkcioniše u vašem slučaju kada su u pitanju potrebe čitalaca. Istovremeno, gledajte da sadržaja bude pogodan za rangiranje u pretraživačima interneta.

Pošto imate instaliran Yoast SEO plugin, iskoristite ga da Vam pomogne da pomenute ciljeve ostvarite na najbolji mogući način!

yoast seo analiza sadržaja

Yoast SEO analiza sadržaja sajta

Alatka za analizu sadržaja u Yoast SEO dodatku procenjuje najvažnije aspekte optimizacije članaka koji dodate na svoju web stranicu.

Alat radi tako što promptno dobijate povratne informacije u toku pisanja i popravke teksta.

U ovom delu posta govorimo o:

 • Najvažnijim kriterijumima Yoast SEO alata za analizu sadržaja
 • Kako da koristite i tumačite povratne informacije koje vam ovaj alat daje

Kriterijumi koje koristi Yoast SEO sadržaja

Nakon analize čitljivosti teksa, drugi deo je SEO analiza sadržaja, gde postavljate glavnu ključnu reč (frazu) i u odnosu na nju, dobijate informacije o stepenu optimizacije sadržaja na datoj web strani vašeg sajta.

Alat za SEO analizu sadržaja prvnstveno proverava prisutnost vaše glavne ključne reči u:

 • Naslovu stranice sajta za SERP
 • URL adresi web stranice
 • Meta opisu sadržaja stranice
 • Uvodnom paragrafu (uvodnoj rečenici)
 • Naslovu sadržaja i podnaslovima
 • U glavnom delu sadržaja na stranici i
 • Alternativnim nazivima slika (alt tags).

Yoast SEO alat takođe proverava i sledeće:

 • Da li tu ključnu reč već imate kao glavnu na nekoj drugoj stranici sajta
 • Postoje li unutrašnji i spoljašnji linkovi u sadržaju
 • Imate li u sadržaj uključenu bar jednu sliku, itd.

Ako ste sve podesili kako treba, za svaki provereni segment dobijate zeleni signal.

VAŽNO: Ni ovde ne moraju svi signali biti zeleni. Bitno je da je zelen ukupan SEO skor! Narandžaste i crvene ocene pokušajte prevesti u zeleno samo ako je logično i ima smisla!

ZAKLJUČAK:

Ovaj jednostavan tutorial će Vam omogućiti da bolje razumete značaj faktora čitljivosti, i da bez većih napora zadovoljite sve potrebe koje nameće on-page SEO optimizacija sajta.

ZNAČAJNO: Pretraživači često ažuriraju svoje algoritme. Kao rezultat toga, i Yoast SEO alat povremeno ažurira (prilagođava) svoj SEO dodatak za Wordpress.

PREPORUKA: Pratite to i pre nego što krenete sa bilo kakvim radom na optimizaciji sajta, dobro proučite dve osnovne stvari:

 • Šta je SEO i koji je stvarni cilj?
 • Kako radi Yoast SEO alat i čemu zapravo služi?

Da Vas podsetimo:

Pojam SEO je sastavljen od tri početna slova procesa koji zovemo optimizacija pretračivača interneta (eng. Search Engine Optimization).

SEO proces se sastoji od niza povezanih postupaka koji imaju za cilj prilagođavanje web sadržaja za uspešno rangirnje kod pretraživača interneta i pojavljivanje web stranica sajta u rezultatima pretrage na upite koji sadrže ciljane ključne reči.

Takva optimizacija sajta uključuje planiranje i primenu niza mera (strategija, taktika, tehnika) kojima ispunjavamo zahteve najvažnijih SEO faktora na web stranicama nekog sajta.

Yoast SEO analiza može pomoći i da bolje sagledate SEO faktore koji deluju izvan web sajta (posetioci, društvene mreže, povratni linkovi i drugi uticaji sa strane).