LSI ključne reči snažno pospešuju pozicioniranje Vašeg sajta i visoko rangiranje web stranica na kojima ih upotrebite! Ako želite da dobro optimizujete svoj web sajt za pretraživače i ljude kao njihove korisnike, onda je ovaj članak upravo za Vas!

Osnovna pitanja:

 1. Kako i zašto LSI ključne reči jačaju poziciju web sajta u rezultatima pretraživanja?
 2. Šta su LSI ključne reči i kako ih iskoristiti za bolju vidljivosti sajta na internetu?
 3. Gde i kako pronaći i u sadržaju upotrebiti relevantne LSI pojmove, fraze i izraze?

LSI ključne reči, pojam, značaj i upotreba

Integrisanje LSI ključnih reči u sadržaj web stranica jača njihov SEO, a celom sajtu daje veliku konkurentsku prednost. Njihova primena je od presudne važnosti za rangiranje svakog web sajta.

Šta su LSI ključne reči?

Svaka ključna reč koja je po značenju (semantički) povezana sa glavnom ključnom reči spada u LSI. U SEO-u njihova primena jača kontekst i semantički odnos sadržaja prema zadatoj temi.

LSI (engl. Latent Semantic Indexing) u prevodu znači „Latentno semantičko indeksiranje ključnih reči“. Pojam „LSI ključne reči“ je SEO naziv za srodne reči i sinonime.

Šta su sinonimi?

Sinonimi su reči sa istim osnovnim značenjem pa su, u određenom konekstu, međusobno lako zamenljive. Potrebno ih je razlikovati od idioma, slenga i žargona.

Istorijat LSI ukratko

LSI ključne reči su došle kao odgovor na preterano punjenje sadržaja istim ključnim rečimaLatentno semantičko indeksiranje u izvornom obliku, lansirano je krajem 80-tih kao matematička metoda za lakše prepoznavanje tačnih informacija na webu.

Gugl je otkrio da tekst obogaćen varijacijama glavne ključne reči, čitaocima deluje mnogo prirodnije i razumljivije. Zato su LSI pojmovi postali važan faktor rangiranja web sadržaja.

Primena LSI tehnologije u kreiranju sadržaja za sajt, omogućava bolje podudaranja između onoga šta ljudi pretražuju i sadržaja koji se pojavi u rezultatima pretraživanja (SERP-u).

LSI tehnologija se danas primenjuje za analiziranje teksta radi otkrivanja njegovog tačnog značenja kako bi se mogao ponuditi kao najbolji odgovor na korisnički upit. Ova činjenica je bitna zato što ljudi pretražuju različito čak i kada imaju iso na umu!

LSI ključne reči - gde je moj sajt

Značaj LSI ključnih reči za uspešan veb sajt

 • Google pretraživač mnogo bolje vrednuje tekstualne sadržaje koji imaju razne varijante primarne ključne reči, od onih u kojima se stalno ponavljaju ista ključna reč.
 • Učestalo ponavljanje jedne te iste glavne reči samo zato da se web stranica za nju dobro rangira, izaziva suprotan efekat, jer je ta manipulativna namera više nego očigledna.
 • Kombinacija više LSI reči, glavne reči i ostalih delova teksta, mnogo je efektnija. Sadržaj izgleda prirodnije, a Google dobija jasnu predstavu o čemu se u tekstu radi.

SAVET: Otkrijte LSI koje su najbolje za vašu temu i ugradite ih u sadržaj tako da ih pretraživači interneta lako vide i razumeju njihovo značenje. Za generisanje LSI fraza možete koristiti besplatni alat LSI Keyword Keg, ili lsigraph.com.

Generator LSI ključne reči

Slika: Generator LSI ključnih reči – Keyword Keg

Napomena: LSIGraph generator, pored popisa velikog broja LSI reči i fraza, daje i njihove resurse.

SAVET: Imajte na umu da je glavna ključna reč najvažnija, a da su ostale samo njena (veoma korisna) podrška.

Zašto?

Zato što je ona tačan pojam za koji se želite visoko rangirati prilikom pretrage tog istog ili nekog srodnog pojma!

PAŽNJA: Ako neke reči dobro rade za druge, to ne znači da će obavezno dobro raditi i za Vas. Od konkurencije se možete odvojiti samo boljim sadržajem i originalnom, vlastitom pričom!

Zanimljivo: Nakon rangiranja za glavnu ključnu reč, zapazićete da se u pretrazi pojavljujete i za njene LSI varijante.

Kako da koristite LSI reči i fraze?

Latentno semantičko indeksiranje možete aktivirati prema ovim smernicama:

 1. Ako je naslov „Kako igrati tenis“, neka tekst odgovora tačno na to pitanje.
 2. Nemojte u jednom sadržaju koristiti iste ključne reči više od 1%.
 3. Nikada ne upotrebljavajte softver za spinovanje članaka.
 4. Proverite na koje ključne reči se vaše web stranice mogu najbolje rangirati.
 5. Ako Vam pisanje SEO sadržaja ide dobro, ne brinite suviše za LSI.

Pazite na razliku između sinonima, idioma, slenga i žargona

Već smo rekli da su sinonimi reči sa istim ili sličnim značenjem. Razlikuje se samo po obliku.

Idiomi su fiksni skupovi reči bez bukvalnog značenja. Ne mogu se bukvalno prevoditi. Redosled reči u njima se ne može menjati, i nijedna reč se ne može zameniti drugom.

Sleng koriste određene grupe ljudi u neformalnom kontekstu. Na primer, sleng korisnika društvenih mreža (sajber sleng) čine razne skraćenice, kovanice, akronimi, emotikoni, itd.

Slengove možete koristiti u tekstu kojim se obraćate nekoj specifičnoj društvenoj grupi ili lokalitetu (Lokalni SEO). U ozbiljnim sadržajima sleng stavljajte pod znake navoda.

Žargon je sličan slengu. Razlika je u tome što su to izrazi koji se većinom koriste unutar neke profesije. Žargonski pojmovi često nastaju svođenjem standardnih reči na 1-2 prva sloga. Na primer, žargon za kompjuter je “komp”, a za kancelariju je “kanc”, itd.

Mali SEO trikovi

Ponuda LSI od Gugla
Slika: Iskoristite LSI fraze koje Vam nudi Google dok svoju ključnu frazu unosite u polje za pretragu.

Postoje još neki mali SEO trikovi koji će Vam biti od pomoći, a to su:

 1. Pored uključivanja LSI izraza u glavninu sadržaja, umetnite ih (kad god možete) i u:
 • Naslov stranice
 • Opis web stranice
 • Alt tekst slike
 • H1, H2 ili H3 oznake
 1. SEO strategije pridaju veliku važnost naslovima svih stranica web sajtova i rečima unutar H1, H2 i H3 oznaka. Obratite pažnju i na meta opise sadržaja web strana koje se vide u SERP-u.

PAŽNJA: LSI reči moraju svojim značenjem uvek biti povezane sa naslovom web stranice!

Primer: Ako je naslov vaše web stranice „Klasični modeli automobila„, pretraživač očekuje da u njenom sadržaju pronađe pojmove koji se odnose na tu temu, kao što su:

 • ljubitelji klasičnih automobila
 • modeli klasičnih vozila
 • izložba oldtajmera
 • Fijat 650 – „fića“
 • polovni automobili, itd.

SAVET: Koristite LSI ključne reči ravnomerno u celom članku! Zapravo, njihovo mesto u sadržaju i nije važno toliko koliko je važno da ih Google vidi na vašoj web stranici.

Zašto su LSI ključne reči tako važan aspekt SEO-a?

lsi fraze pomažu Guglu
Slika: LSI ključne reči pomažu pretraživaču, ali i Vama da razumete namere korisnika.

Razumevanje onoga šta korisnici žele, postalo je imperativ za SEO i pretraživački marketing. Cilj je da se jasno prepoznaju i privuku relevantni korisnici i poveća broj poseta na sajtu!

Poznavanje namere i cilla pretraživanja, doprinosi preciznijem istraživanju ključnih reči. Vaš posao je da otkrijete šta potencijalni korisnici traže i da im to pružite.

Pazite na kontekst sadržaja

Dobro je ako u tekst dodajete sekundarne ključne reči i ostatak sadržaja prošarate sinonima i LSI kombinacijama. Kada web stranica sadrži srodne fraze, pretraživači interneta to prepoznaju i zaključuju da se na njoj nalazi baš to što te fraze opisu, te joj pridaju posebnu pažnju. Naime, ta činjenica definitivno uverava pretraživač da imate sadržaj koji je najavljen u naslovu!

PAŽNJA: Namena LSI kombinacija reči nije da mehanički zamenjuju reči sličnog značenja, već da daju kontekst u kome Google može jasno da vidi stvarno značenje glavne ključne reči.

Uključivanjem povezanih ključnih reči Google-u olakšavate posao, pa bivate nagrađeni boljim položajem na listi rezultata pretrage, što je super ukoliko želite biti prvi na Guglu.

U svakom slučaju, veće šanse za rangiranje imate kada u sadržaj uključite više relevantnih fraza i izraza, nego ako uporno ponavljate istu ključnu reč.

VAŽNO: LSI pojmovi dopunjavaju glavne ključne reči i deluju kao pomagači u pružanju kontekstualnih informacija pretraživačima i korisnicima.

Napomena: Reči i fraze koje su podebljane ili označene kurzivom, takođe privlače pažnju pretraživača i čitalaca teksta.

Kada nam LSI reči nisu potrebne?

LSI izrazi nemaju uticaj na snagu web stranica sa minimalnim sadržajem. Pošto je očigledno da one i ne nameravaju da se dobro rangiraju kod pretraživača, LSI reči im nisu potrebne!

Latentno semantičko indeksiranje je važno samo za vlasnike web sajtova i blogere koji žele biti pronađeni i vidljivi prilikom pretraživanja interneta (Više o tome: Prva strana na Google).

Pretraživači weba cene svaki dobar sadržaj. Iako kvalitetan tekst ne garantuje obavezno rangiranje na prvoj strani rezultata pretrage, on svakako jača autorit Vaše web lokacije.

LSI ključne reči: Zaključak

LSI pojmovi su po svom značenju povezani sa glavnom ključnom reči na koju je web stranica fokusirana. To znači da će se ta stranica Vašeg sajta javljati u rezultatima pretrage i za LSI koje sadrži.

Izvori: Keyword Research; Backlinko.com/hub/seo/lsi

Srodni sadržaji: