SEO drugačiji i efikasniji od uobičajenih metoda zasniva se na primeni nekih nesvakidašnjih i originalnih  pristupa oprimizaciji sajta koji na prvi pogled deluju neobično, ali znaju biti iznenađujuće delotvorni!

5 načina kako da primenite SEO drugačiji i efikasniji od uobičajenog

Često pitanje vlasnika sajtova, koji žele biti prvi na Guglu, je „Kako optimizovati sajt na drukčiji i originalniji način?“.

Nažalost, većina njih nema dovoljno vremena, volje ili predznanja za redovno informisanje o razvoju SEO tehnika i strategija.

Vi koji pratite naš blog, sigurno znate šta je optimizacija ključnih reči, pisanje meta opisa, naslova, relevantnog sadržaja i slično.

Verujemo da ulažete velike napore da vaš veb sajt rangirate što bolje. Ako u tome ne uspevate, uzroci mogu biti mnogobrojni.

Dva bitna izvora neefikasnosti SEO procesa koja se najčešće gube iz vida su:

 1. SEO je proces koji se ubrzano razvija i usložava, a konkurencija je iz dana u dan sve brojnija i jača.
 2. Uporno korišćenje uvek istih parametara za optimizaciju sajta čine ga ranjivim i sve slabijim.

Da se podsetimo:

SEO je akronim za termin Search Engine Optimization, što na srpskom jeziku znači Optimizacija sajta za pretraživače.

Međutim, SEO odavno nije samo to!

U stvarnosti se dešava da tehnike optimizacije web sajtova, koje su dobro radile juče, već sutra daju sasvim neočekivane efekte.

REZIME:

 • Pronalaženje novih i različitih teknika je nužnost koju jednostavno ne smete zanemarivati.
 • U primeni uobičajenih standardnih metoda morate biti oprezni, kritični i krajnje kreativni.

seo drugačiji i efikasniji

Infografika: 5 taktika za SEO drugačiji i efikasniji od standardnih načina

5 kreativnih pristupa za drugačiji i efikasniji SEO  

Ovih 5 jedinstvenih taktika možete primeniti u optimizaciji Vašeg web sajta:

1) Kreiranje dugog sadržaja sa malo reči.
2) Rangiranje za odgovore na pitanja korisnika.
3) Rangiranje teme i njenih delova umesto ključnih reči.
4) Optimizacija sajta uz pomoć nefunkcionalnog sadržaja.
5) Ciljanje uticajnih pojedinaca umesto ciljne grupe.

1) Kreiranje dugog sadržaja sa malo reči

Već duže vreme eksperti za optimizaciju sajtova savetuju da se pravi duži sadržaj, jer kao takav ima veće šanse za rangiranje.

To potkrepljuju nekim istraživanjima i podatkom da je prosečna dužina prvog rezultata u SERP nešto viša od 2400 reči.

Ne tako davno, bilo je sasvim dovoljno da tekst ima 300 reči. Zatim između 900 i 1200. Danas dogurasmo do proseka od 2400, što znači da neke web stranice sadrže i 5 ili 6 hiljada reči!

Ključni argumenti i objašnjenja za to su:

 • Više teksta ima veću količinu informacija i korisnih detelja.
 • Veći broj raznovrsnih detalja bolje pokriva i objašnjava celinu teme.
 • Duži sadržaji dobijaju više povratnih veza, jer su ljudi skloniji da se povezuju sa temeljitijim i sveobuhvatnijim sadržajima.

To je neosporna logika. Ali, izgleda da ona ne važi u pojedinim slučajevima i u određenim okolnostima!

Naime, u praksi vidimo da tajna uspeha „mega“ tekstova nije u njihovoj dužini ni broju reči na stranici, već u:

 • količini kvalitetnih podataka i korisnih informacija,
 • obliku i načinu kako su pojedine informacije predstavljene,
 • odličnoj pokrivenosti originalnim i relevantnim sadržajem i
 • prisustvu pravih i gotovo svih odgovora na upite posetilaca.

POUKA: Dužina teksta nije ključna za uspeh. Ona je samo logična posledica nemogućnosti pisca teksta da složenu temu svestrano obradi sa manje reči!

ČINJENICA: Ima dobro rangiranih web stranica sa samo nekoliko rečenica!

Naravno da one nisu na dobroj poziciji (samo) zbog tih par rečenica, ali su tu i predstavljaju dokaz da faktor rangiranja nije broj reči u sadržaju, već poruka koju saopštavaju!

seo drugačiji i efikasniji - pozicioniranje slika

Slika: Pozicioniranje sadržaja pomoću dobro optimizovanih slika

Na rangiranje web sadržaja značajan uticaj imaju sledeće okolnosti:

 • U obimniji tekst može se ugraditi više ključnih reči na prirodan način.
 • Duži sadržaj ima više prostora za ugradnju ključnih reči u naslove, podnaslove, <H> zaglavlja i ALT tagove (oznake) slika.
 • Detalji daju kvalitet sadržaju koji zato biva nagrađen sa puno poseta i kvalitetnim beklinkovima (backlinks).
 • Sadržaj sa više detalja i bogatstvom različitih načina prikaza ima veće šanse da se dobro rangira u pretragama.

VAŽNO: Dobre povratne veze su presudni SEO faktor. Ti linkovi su za Google nedvosmislen dokaz autoriteta web lokacije!

I još nešto!

Na slici vidite da je ukupan proces SEO optimizacije jednog našeg članka dao odlične rezultate za samo 1 dan!

prvi na Google za 1 dan

Slika: Prvi na Google za 1 dan

Da li je tome doprinela dužina sadržaja?

Svakako nije.

Primarnu ulogu su odigrali sveobuhvatnost sadržaja potpuno posvećenom cilju teme. Ostalo su modaliteti koji pomažu na putu do uspeha.

Na pitanje: Zašto onda za rangiranje novog sadržaja dajemo rokove od nekoliko meseci?

Odgovaramo navođenjem ovih 4 bitnih razloga:

 1. Brz razvoj tehnologija i česte promene smernica koje diktira Gugl, „teraju“ nas da dajemo rokove od više meseci, jer je pojava prvih SEO rezultata u tom periodu mnogo izvesnija.
 2. Ima ključnih reči za koje je konkurencija toliko velika, da je zaista potrebna i cela godina da se u rezultatima pretraga dostigne stabilna željena pozicija.
 3. U SEO procesu učestvuju 4 faktora: Klijent – SEO stručnjak – Konkurencija – Google.
 4. Sa konkurencijom i Guglom se moramo boriti, a sa klijentom dogovoriti. Dakle, potrebno je vreme da se odrede SEO strategije za učešće u borbi i stvore uslovi za dobru procenu rezultata.

2) Rangiranje za odgovore na pitanja korisnika

Kada korisnici Google-a postavljaju upite tipa „Šta je…“, ili „Kako da…“, sve više se prikazuju istaknuti isečci (feature snippets) sa istim i srodnim pitanjima i odgovorima!

istaknuti isečak (featured snippet)

Slika: Istaknuti isečak u formi tabele

Ukoliko želite da se na ovaj način pojavite na prvoj strani Google-a, pokušajte da uradite sledeće:

 • Razmislite koja pitanja bi vaša ciljna publika mogla postavljati u pretragu.
 • Zatim odlučite koji sadržaj želite da rangirate u odeljku istaknutog isečka.
 • Koristite alate za ključne reči, društvene mreže, forume i slično kako biste dešifrovali teme i pitanja za koja bi vaša publika mogla biti zainteresovana da dobija odgovore.
 • Kada formirate pitanja, kreirajte odgovore i sadržaj za izabranu temu.

Gledajte da odgovori budu jasni i ne duži od 58 reči.

Kakve su Vam šanse?

 • Imate velike šanse za sadržaj koji već imate u prvih pet rezultata na Google-u.
 • Gledajte da taj postojeći sadržaj dobro prilagodite cilju koji želite postići.
 • Reč, ključnu za pretragu, ugradite u jedno od HTML zaglavlja (h1, h2, h3).

Očekivani rezultat:

 • Mogućnost da posetilac dobije isečak sa direktnim odgovorom na svoje pitanje i da
 • klikom na ponuđeni link, dođe do duže verzije odgovora koju ste dali u svom sadržaju.

3) Rangiranje teme i njenih delova umesto ključnih reči

Google stalno pronalazi efikasnije načine da pomogne svojim korisnicima da pronađu upravo onaj sadržaj koji traže.

Jedan dosta neobičan i zanimljiv načina da mu u tome pomognete, jeste reorganizacija sadržaja po klasterima.

O čemu se tu radi?

Organizacija teme po klasterima pomaže Google-u da bolje upravlja veb sajtovima i da znatno brže rangira njihov sadržaj.

seo drugačiji i efikasniji-klasteri

Slika: klasteri

Šta je ideja?

 1. Osnovna ideja je da glavni deo sadržaja teme napravite kao stub (pillar) ili kamen temeljac (cornerstone), koji će biti sveobuhvatni izvor svih informacija o zadatoj temi,
 2. Zatim koristite hiperveze (linkove) da biste stub povezali u skupinu (klaster) sa dodatnim delovima iz sadržaja teme.

Pojašnjenje:
Sadržaj svakog klastera čini deo sadržaja iz stuba koji ste dodatno razradili na posebnoj klaster stranici.

Na primer, uzmimo da je naša stranica SEO optimizacija sajta stub, a klasteri su:

Dakle, na ovom sajtu koji pratite imamo:

 • Web stranicu koja svestrano objašnjava seo optimizaciju sajta kao temu, i
 • Sa njom linkovima povezane stranice koje detaljnije opisuju pomenuta pitanja.

VAŽNO: Cilj izgradnje klastera je da…

 • povežete kompletan sadržaj široke teme u jednu celinu – klaster (stub + dodaci);
 • putem klastera vaša publika lako dolazi do informacija o celini i o pojedinostima;
 • bolje rangirate sadržaj u pretraživačima, jer imate veću relevantnost ključnih reči;
 • Google može lako da se poveže sa temom na osnovu klaster arhitekture sadržaja.

4) SEO uz pomoć nefunkcionalnog sadržaja

Da li imate organski saobraćaj koji dolazi iz manjeg dela sadržaja, dok ostalo ne radi svoj posao onako kako biste želeli?

Mnogi SEO stručnjaci kao rešenje predlažu stvaranje što obimnijih sadržaja. Međutim, da biste povećali saobraćaj na sajtu, ne morate po svaku cenu stalno „štancovati“ nove i velike priloge.

Postoje alternativna i znatno lakša rešenja kao što su:

 1. Identifikacija uspešnih sadržajnih celina i njegova dodatna optimizacija da bi bile još bolje.
 2. Ponovna optimizacija starih članaka, kao i onih koji ne doprinose prometu na Vašem sajtu.

Koraci u postupku:

Prvi korak – identifikujte stranice sa dna 1. i sa 2. i 3. strane rezultata pretrage.

Drugi korak – popišite sve ključne reči sa tih stranica koje ciljaju određene upite.

Treći korak – pomoću besplatne alatke Google search console identifikujte koje od njih imaju mnogo pojavljivanja, a malo ili nimalo klikova.

Četvrti korak – Saznajte za koje ste pojmove rangirani i da li imate slabu posetu zato što neke stranice Vašeg sajta nisu bolje pozicionirane?

Završni koraci:

 • Pažljivo podesite sve važne ključne reči, meta podatke, naslove, tagove, itd.
 • Maksimalno ojačajte sadržaje dodatnim informacijama i kvalitetnim prilozima.
 • Na sve bolje rangirane stranice sajta stavite linkove do onih koje želite „pogurati“.

omiljena alternativa

Slika: Nakon ovoliko koraka klupa mi je omiljena alternativa 😊.

5) Ciljanje uticajnih pojedinaca umesto grupe

Pretpostavimo da ste kreirali „Mali SEO kurs“ u vidu serije lekcija za ljude koji žele da poboljšaju poziciju svog sajta na internetu.

Šta je za Vas važno?

Recimo da putem distribucije kvalitetnih lekcija i alata za učenje želite da dođete do vrednih povratnih veza (backlinks). Vaša ciljna grupa rado konzumira to što joj nudite, ali…

Primećujete da se Vaš sadržaj ne deli i ne širi dalje, a povratnim linkovima ni traga!

U čemu je problem?

Vaša ciljna grupa je pogrešna! To su ljudi koji rado koriste vaše lekcije za svoje potrebe, ali nemaju nikakav interes da ih dele, ili da pišu o Vama i stavljaju povratne linkove.

Šta je rešenje?

A) Ako želite popularnost i autoritet Vaše web lokacije na osnovu kvaliteta edukativnog sadržaja, rešenje bi moglo biti u sledećem:

 • Za dobijanje povratnih veza, kreirajte sadržaje koji to u svakom pogledu zaslužuju.
 • Kontaktirajte relevantne .edu lokacije visokog autoriteta domena koje su otvorene da na više načina obrazuju svoje korisnike.
 • Pitajte ih o mogućnosti da budete predstavljeni na nekoj od njihovih web stranica ili na strani resursa.

B) Neki drugi sadržaj izgradite da bude privlačan za uticajne u vašoj oblasti i apelujte na njih da ga dele. Gledajte da to budu osobe koje su popularne u vašem online svetu (influenseri).

Evo kako se to radi:

 • Kada pronađete ljude od uticaja u vašoj niši, otkrijete šta ih interesuje.
 • Ciljajte one koji su zainteresovani za distrubuciju informacija koje nudite.
 • Obratite im se i predstavite svoj sadržaj.
 • Ako im se dopadne, moguće je da ga linkuju i podele dalje širom mreže.

Vilijam Sekspir - izreka

Slika:Ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše, zavisi samo šta o tome mislimo“. Vilijam Šekspir (engl. William Shakespeare (26. 04.1564 – 23. 04.1616), najveći engleski pisac i dramaturg svetskog glasa.

SEO drugačiji i efikasniji: Zaključne smernice

Za dobijanje povratnih (dolaznih) linkova, pogledajte šta najbolje radi u vašoj niši. Za to iskoristite Buzzsumo.

Izaberite dobre formate sadržaja

Postoji niz formata sadržaja koje možete da izaberete, zavisno od toga šta želite postići.

Uspešni formati sadržaja mogu biti:

 • Infografika • Kviz • Ebooks • Grafikoni • Recencije • Studije slučaja • Fotografije • Intervjui…

Stvarajte što bolji sadržaj i poboljšavajte postojeći

Ne robujte pravilima, razmišljajte, istražujte, eksperimentišite, merite i proveravajte.

Približite svoj sadržaj onima koji će ga deliti. Ne ciljajte samo korisnike koji, zbog sreće što su našli rešenje, zaborave da je podele sa nama.

VAŽNO: Za rangiranje veb sadržaja treba vam podrška društvenih mreža

 • Budete vidljivi tako što ćete izgraditi jake i raznovrsne kanale prisutnosti svuda gde je to moguće i korisno.
 • Svuda oko Vas ljudi gledaju u svoje smart telefone. Oni ne vide da ste pored njih. Oni Vas traže tamo! Zato budite tamo. Inače ostajete i dalje nevidljivi, ma koliko lepi i pametni bili!
 • Pinterest, StumbleUpon, Reddit, Facebook, Instagram, su generatori korisnog i dinamičkog web saobraćaja.

PREPORUKA: Dok vozite putevima ovozemaljskog raja, zaboravite na gore pomenute – zna biti opasno 😊.

Tema: SEO drugačiji i efikasniji na 5 načina

Povezani članci:

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge