off page seo optimizacija sajta

Off page seo optimizacija sajta je proces rangiranja web stranica na pretraživačima interneta. Off-page SEO se bavi veštinama koje su u vezi sa izgradnjom dolaznih linkova (link building) i drugih signala koji pretraživačima ukazuju na korisnost vaših web stranica. U ovom tutorijalu govorimo o 5 najboljih off-page SEO strategija i 10 moćnih off-page SEO tehnika za njihovo sprovođenje.

OFF PAGE SEO OPTIMIZACIJA SAJTA – tutorijal

off page seo optimizacija sajta-infografika
Infografika: Off page seo optimizacija sajta

Na vrh ↥UVOD U OFF-PAGE SEO: Pojam, cilj i sadržaj

Off page SEO optimizacija sajta je proces sistematske primene složenih seo strategija i tehnika izvan sajta, ali u uskoj vezi sa njim. SEO optimizacija sajtova je nezamisliva bez primene osnovnih tehnika za off-page SEO.

Off page SEO optimizacija sajta zahvata sve SEO usluge, ali je težište njene primene na referentnim tačkama koje se ne nalaze na samom sajtu.

Off page SEO optimizacija sajta ima za cilj:

 • Razvoj sajta. Podizanje autoriteta web stranica. Vidljivost i prepoznatljivost sajta.
 • Izgradnju povratnih linkova. Pozicioniranje sajta na listi Google pretrage (SERP).
 • Razvoj i popularisanje brenda. Promociju sajta i njegovog sadržaja na internetu.

Off-page SEO = Sadržaj + Promocija + Linkovi + Praćenje + Analize + Usavršavanje

Off page SEO obuhvata:

Marketing sadržaja. Integrisanje sajta sa društvenim mrežama. Stvaranje online zajednice oko teme. Prijave na direktorijume. Izgradnju i razmenu linkova. Izradu i deljenje viralnih sadržaja. Prisustvo na relevantnim forumima, blogovima i sajtovima. Razvoj bloga itd.

Off page SEO optimizacija sajta se bavi imidžom sajta i prisustvom brenda na relevantnim, kvalitetnim i popularnim online medijima i društvenim mrežama.

Odnos između on-page i off-page SEO

Off page SEO optimizacija sajta se u potpunosti oslanja na on-page SEO (optimizacija web stranica). Ako nemate dobru on page seo optimizaciju, niko se neće povezati sa vama. Ako je web stranica opterećena greškama i zastarelim informacijama, nikome neće biti od koristiti.

Na vrh ↥5 NAJPOZNATIJIH OFF-PAGE SEO STRATEGIJA

off page seo optimizacija sajta - izlozenost publici

Slika: Off page seo optimizacija sajta – izlaganje sadržaja ciljanoj publici. Pogledajte: SEO i društvene mreže!

1. Saznavanje gde se ciljna publika (grupa) nalazi i aktivno druži

Kada saznate gde se vaša ciljna publika druži online, imaćete velike i dugoročne koristi ako im se pridružite i učestvujete u raspravama. Strategije izgradnje linkova najveći deo off-page SEO optimizacije sajta posvećuju izlaganju (exposure) sadržaja pogledu ciljane grupe ljudi.

Zašto?

Zato što izlaganje sadržaja pokreće sve ostale procese od uticaja na rangiranje web stranica. Izloženost ciljanoj publici je ključan uslov za više linkova, deljenja, komentara i citiranja, što sve vodi ka višem rangu u očima pretraživača.

Vaš prvi cilj?

Kada saznate gde se vaša ciljna grupa druži, prvi cilj bi trebalo da vam bude učešće u njihovim aktivnostima i davanje novih vrednosti zajednici. To je šansa za njihovo angaživanje prema vama kao i za širenje publike (target audience) i pronalaženje nove.

Šta da očekujete?

U početku možete da očekujete linkove slabog značaja za SEO. Prava dobit sledi kasnije:

 • Ljudi se sve više povezuju sa vama.
 • Postaju svesni vaših mogućnosti i vrednosti.
 • Pretraživanje vaših sadržaja se uvečava.
 • Širi se prostor za sve šire plasiranje vaših resursa.

2. Gostovanje na kvalitetnom blogu

Gostovanje na uglednom, autoritativnom i kvaliternom blogu je korisno iz sledećih razloga:

 • Pomaže u izgradnji vašeg autoriteta i svesti o vama i vašem brendu.
 • Povećava broj pominjanja vašeg brenda i osnažuje efekte mnogih SEO faktora.
 • Dobro je za izgradnju vrednih povratnih linkova i dovođenje referalnog prometa.
 • Ukoliko imate potrebe i finansijskih mogućnosti, možete koristiti Ahrefs Content Ekplorer, alat za nalaženje članaka na sajtovima koji pominju vaše konkurente.

Evo kako to možete učiniti:

Potražite ime brenda vašeg konkurenta u Content Explorer-u i filtrirajte pomoću DR 50+ da biste videli samo najmoćnije lokacije. Izaberite opciju „jedan članak po domenu“.

off page seo optimizacija sajta - ahrefs alat
Koristite „Označite nepovezane domene“ da biste videli koje lokacije nikada nisu bile povezane sa vama. Sada imate popis sajtova koji su povezani sa vašim konkurentima, ali ne i sa vama. Iskoristite to da im se javite kao gost bloger.

3. Izgradnja linkova putem neposrednog informisanja

Izgradnja povratnih linkova putem direktnog informisanja obuhvata:

 • Praćenje šta se dešava na sajtovima u vašoj niši, branši ili lokaciji.
 • Nastojanje da se uspostave veze sa drugim blogerima.
 • Pomaganje u rešavanju konkretnih pitanja bez traženje nečega za uzvrat.
 • Strpljivost i upornost, jer uspostavljanje čvršćih odnosa može da potraje.

Prednosti koje možete ostvariti:

 • Stvaranje odnose sa ljudima iz niše koji mogu u budućnosti da vam pomognu.
 • Izgradnja vrednih povratnih linkova (korisna ali ne i primarna motivacija).

Još nekoliko ideja za izgradnju dobrih odnosa:

 • Recite ljudima šta ste uočili na njihovom sajtu i ponudite im pomoć (pokidani linkovi, greške i sl.). Nemojte ništa tražiti za uzvrat sve dok ne izgradite jasan početni odnos.
 • Kažite ljudima koliko su vam pomogli nekim prilogom ili savetom na njihovom sajtu.
 • Postavite im pitanja za koja ste sigurni da će vam odgovoriti i pomoći.

4. Off page SEO optimizacija sajta putem NAP-a, citiranja i pojavljivanja

Male firme nemaju budžet za velike promocije. One moraju koristiti jednostavnije metode kao što je NAP (Name, Address, Phone), citiranje, recenzije, zajedničko pojavljivanje i slično.
off-page-seo-optimizacija-sajta-nap-1
Slike: Off page SEO optimizacija sajta – NAP
off-page-seo-optimizacija-sajta-nap-2

4.1. Off page SEO optimizacija sajta putem NAP-a

Google redovno pregleda imena, nazive, adrese, telefone i druge podatke o online biznisu kako bi ga locirao i adekvatno vrednovao. Više informacija o tome šta sve traži Google saznajte iz našeg priloga: Optimizacija sajta za Google.

Jedna NAP instanca nije uvek dovoljna

Da bi potvrdio podatke, Google skenira i druge web lokacije. Ako ih pronađe i na drugim sajtovima to je potvrda da postojite. Ako su NAP informacije istovetne i konzistentne, Google zaključuje da je vaš sajt vredan njegove pažnje.

4.2. Off page SEO optimizacija sajta kroz zajedničko citiranje

Zajedničko citiranje (Co-citation) je alternativa tradicionalnoj izgradnji povratnih linkova. off page seo optimitacija sajta na ovaj način stvara vezu (odnos) između dva sajta (ili web stranica) u vidu njihovog pominjanja ili citiranja kod treće strane u međusobnoj korelaciji.

Google zaključuje da verovatno postoji nekakva veza između ta dva sajta, čim se zajedno citiraju. Ovo saznanje Google uzima u obzir kao SEO faktor prilikom pretraživanja i rangiranja sličnih web sadržaja.

off-page-seo-optimizacija-sajta-citiranje
Slika: Primer za zajedničko citiranje (co-citation) koje off page seo optimizacija sajta koristi kao SEO faktor.
U datom primeru, vidimo da je web sajt “A” linkovima povezao sajtove “B” i “C” i time ih (ko-citiranjem) stavio u određeni odnos (korelaciju), iako nema linka između njih samih.

REZIME: Ko-citiranje se dešava kada web sajt “A” linkuje na sajt “B” i “C”. Tada kažemo da su sajtovi “B” i “C” povezani ko-citiranjem. Ako sajt “A”  u istom članku pominje (citira) i sajt “B” i sajt “C”, onda su sajtovi “B” i “C” u korelaciji.

VAŽNO: Jedno citiranje ne znači mnogo. Ali, ako se ponavlja, Google može zaključiti da su citirani sajtovi zaista u korelaciji, čak i ako nema direktne veze između njih.

SAVET: Aktivno promovišite svoje web stranice i redovno radite SEO. Vremenom će se prirodnim putem desiti i ko-citiranje i zajedničko pojavljivanje.

4.3. Off-page SEO optimizacija sajta kroz zajedničko pojavljivanje 

Zajedničko pojavljivanje (co-occurrence) se odnosi na delove teksta web stranice koji se na njoj nalaze neposredno ispred i posle nekog hiperlinka.

off-page-seo-optimizacija-sajta-co-occurrence
Slika: Primer za zajedničko pojavljivanje (co-occurrence) koje off page seo optimizacija sajta koristi kao SEO faktor.

U hiperlinku nema ključnih fraza „off page seo“, „tutorijal“ ili „pc021 Novi Sad“, ali Google uočava vezu između njih i uzima je u obzir pošto se nalazi na sajtu od autoriteta. Sada je moguće da se u rezultatima pretrage za „tutorijal“ pojave i informacije o „off page seo“, „pc021 Novi Sad“ i sajt u hiperlinku.

U čemu je značaj zajedničkog pojavljivanja?

Već godinama je sidro tekst u linku faktor rangiranja u algoritmu pretraživača. Ako želite da vaš sajt bude dobro rangiran za neku ključnu reč ili frazu, vi morate pribaviti dosta povratnih (dolaznih) linkova koji u sebi imaju tu ključnu frazu ili njenu varijantu kao sidro tekstOff page SEO optimizacija sajta se dosta bavi pitanjem pribavljanja vrednih linkova. Više o sidro tekstu možete saznati iz našeg priloga: Optimizacija wordpress sajta.

Iz pomenutih razloga, mnogi nastoje da za svoje sajtove pribave što više povratnih linkova, bez obzira na kvalitet i autoritet web sajtova sa kojih dolaze. Google je odlučio da tu lošu praksu prekine.

Sada direktno citiranje i neposredno pominjanje nekog sajta na drugom sajtu od autoriteta, Google uzima kao siguran dokaz i verodostojan SEO faktor za rangiranje stranica citiranog ili pominjanog web sajta.

Drugim rečima, ugledan sajt do čijeg linka vam je stalo, ne mora obavezno da linkuje na vaš sajt sa odgovarajućim sidro tekstom.  Dovoljno je da vaš sajt citira ili pomene u određenom kontekstu na nekoj od svojih web stranica.

5. Oglasi u službi off page SEO

Oglasi su važna komponenta off-page SEO optimizacije sajta. Ako možete svoj sadržaj da stavite ispred ljudi koji su zainteresovani, onda to koristite. Nisu u pitanju samo Google oglasi. Većina društvenih mreža nude slično.

Možete pogledati ovaj vodič This guide da vidite kako to radi. Najvažnije je da je vaš sadržaj dovoljno dobar. Naravno, ima još dosta toga šta treba dobro uraditi kada su oglasi u pitanju.

Na vrh ↥10 MOĆNIH OFF-PAGE SEO TEHNIKA

off-page-seo-optimizacija-sajta-horizonti

1. Društveno umrežavanje sajtova

Društveno umrežavanje sajtova je korak sa kojim treba da počnete svako oglašavanje, reklamiranje, trgovanje ili gradnju vaše online reputacije unutar izabrane niše.

Prijavite se na najpopularnije društvene mreže Facebook, LinkedIn, Twitter i kreirajte svoj profil.

Cilj društvenog umrežavanja je da proširite mrežu kontakata, povežete sa prijateljima i delite sadržaje. Tako promovišite svoje web stranice i gradite reputaciju.

2. Blogovanje (Blogging)

off-page-seo-optimizacija-sajta-blog
Pisanje bloga je jedan od najboljih načina za promovisanje na internetu. Blog stimuliše pretraživače da obilaze vaš sajt i da ga bolje rangiraju u rezultatima pretrage (SERP). Morate postaviti puno dobrog sadržaja. Tako ćete zainteresovati posetioce da dolaze na vaš sajt. Pogledajte: Najbolji vizuelni sadržaji web prezentacija.

3. Blog Marketing

Šta je Blog marketing? Blog marketing je proces dostizanja ciljnog tržišta putem bloga. Nekada se prvo razvijao poslovni web sajt pa zatim blog u okviru samog sajta ili odvojeno. Danas se blog i platforme za blogovanje, kao što je WordPress, koriste i za poslovanje.

Komentarisanje blogova iz niše je jedna SEO taktika koja može biti veoma korisna. Uslov za to je da komentar bude 100% vaše mišljenje. Ne sme biti površan i izvan teme. Neka zadire u suštinu i dubinu sadržaja posta. Pri tome imajte u vidu da o ukusima ljudi ne raspravljate!

off-page-seo-optimizacija-sajta-idealna-lepota
Slika: Off page seo optimizacija sajta mora poštovati interese što većeg dela ciljane publike
Objavljivanje komentara na blogovima u istoj niši omogućava vam dodavanje linka uz komentar. Da biste sve malo ubrzali, prijavite vaš web sajt velikim pretraživačima (Search Engine Submission) kao što su Google, Yahoo, Bing itd.

4. Forum Marketing

Pronađite online forume koji su sadržajno u vezi sa vašim sajtom i učestvujte u radu vaše zajednice. Forum marketing će vam pomoći da izgradite reputaciju stručnjaka za datu nišu.

Koristite forume koji dozvoljavaju „do-follow“ linkove. Tako ćete moći da uključujete link na vašu web stranicu (npr. u potpisu) i tako usmerite pretraživače na vaš sajt.

5. Link Baiting (mamac za link)

Link-Baiting-(mamac-za-link)
Slika: Off page SEO optimizacija sajta služi se mamcima za linkove kao izuzetno efikasnom SEO tehnikom
Mamac za link (link baiting) je sadržaj web stranice sa kojim se drugi sajtovi rado povezuju. Ako proizvodite jedinstvene sadržaje, ljudi sami požele da se povežu sa njima.

Ako objavite sadržaj sa drugog web sajta, stavite link tog sajta kao referencu. Uradite to i pustite da isto čine i za vas. Tako možete povećati svoje prisustvo u oblasti gde želite.

6. Deljenje fotografija

Originalne fotografije na svom sajtu, možete deliti (photo sharing) ili ih postavljati na sajtove za deljenje fotografija poput Flickr, Picasa, Photo Bucket itd. Ljudi će ih videti i komentarisati, a neki će i ispratiti link ka vašoj web stranici.

7. Video Marketing

Kada imate svoj video na vašoj web lokaciji, možete ga prijaviti na YouTube, Vimeo, itd. To može znatno pojačati vaše prisustvo u rezultatime pretrage na datu ključnu reč (frazu).

8. Poslovna recenzija

off-page-seo-optimizacija-sajta-recenzije
Pišite osvrte ili recenzije (business reviews) o poslovima drugih ljudi iz vaše niše. Zamolite prijatelje i klijente da napišu recenzije za vaše poslovanja, recimo na Google + itd.

Zašto su recenzije važne za off page seo?

Većina potencijalnih klijenata traži mišljenja (osvrte, recenzije) drugih ljudi pre nego što krenu da posluju sa nekim. Ovde upravljanje reputacijom postaje jako korisno. Ako se pojavi loša recenzija o vašem proizvodu ili poslovanju, vaš je interes da što pre nestane.

Kako se rešiti negativne recenzije? 

Off page SEO optimizacija sajta tu ima prilično delikatan zadatak. Evo nekoliko mogućnosti:

 • Najbolji način je da kontaktirate autora loše recenzije i ubedite ga da je ukloni.
 • Moguć je i zahtev Google-u da lošu recenziju skloni kao neprimerenu ili neistinitu.
 • Jedna od najefikasnijih, često i najlakših metoda, je da pribavite što više pozitivnim recenzija koje će poništiti efekte loše (angažujte rodbinu, prijatelje, saradnike).

9. Promocija biznisa na lokalu

Ako promovišete lokalni biznis, postavite svoju web stranicu na lokalne listinge (sajtove koji objavljuju spiskove lokalnih firmi sa linkom ka njima). Tako će pretraživači lakše da izlistavaju vaš web sajt u rezultatima pretrage. Više informacija: Kako se radi lokalni SEO.

Za posao na lokalu, to je bolje nego da idete na globalne listinge i suočite sa ogromnom konkurencijom. Ukoliko se oslanjate na pretraživače, prijavite web sajt na Google Local, Google Maps, Yahoo Local, Yellov Pages itd. Neće vam štetiti, a može koristiti.

Ako pokrećete e-trgovinu, razmislite o prijavi na sajtove kao što su Google Product Search, Yahoo Online Shopping, MSN Online Shopping i slične online mreže za kupovinu. Ako ciljate globalno tržište, ovo će vam svakako olakšati oglašavanje i brendiranje vaših proizvoda.

10. Pisanje odgovora na pitanja

off-page-seo-optimizacija-sajta-pitajte-odgovarajte
Slika: Off page seo optimizacija sajta – pisanje odgovora na pitanja ciljane publike
Učestvujte u odgovaranju na pitanja (answer questions) koja se postavljaju na sajtovima kao što je Yahoo Answers ili Quora. To je prilika da gradite reputaciju stručnjaka i postavljate linkove ka vašem sajtu u odeljku o izvorima.

Zaključak

1. Izgradnja linkova je zadatak kojim se off page seo optimizacija sajta najviše bavi.
2. Povratni linkovi su važan SEO faktor, ali ipak samo jedan od 200+ u Google algoritmu.
3. Off page SEO optimizacija sajta, dakle, nije samo izgradnja i pribavljanje linkova.
4. Off page SEO je kreiranje i primena najboljih strategija za prirodno privlačenje linkova.
5. To traži stalno ulaganje u jak sadržaj, dobro korisničko iskustvo i vrhunsku on-page SEO!

Hvala Vam što ste ovaj tekst pročitali!
Web dizajn Novi Sad PC021 Srbija – SEO usluge